pko trans details 150724 091855 .pdf

File information


Original filename: pko_trans_details_150724_091855.pdf
Title: pko_trans_details.pdf
Author: iPKO

This PDF 1.4 document has been generated by Softax (www.softax.pl) / Www 2-0-45; modified using iText 2.1.7 by 1T3XT, and has been sent on pdf-archive.com on 24/07/2015 at 09:21, from IP address 5.226.x.x. The current document download page has been viewed 696 times.
File size: 62 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


pko_trans_details_150724_091855.pdf (PDF, 62 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
www.pkobp.pl • tel. 801 307 307,
801 3PKOBP lub +48 (81) 535 60 60
Adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 42, 00-956 Warszawa 10

właściciel:
data wydruku:

MARCIN KUŚMIERZAK
2015-07-24 g.09:18

Przelew z rachunku Szczegóły transakcji zleconej do realizacji

Numer rachunku

48 1020 4160 0000 2002 0011 5378

Data waluty

2015-07-24

Data operacji

2015-07-24

Opis

Nr rach. przeciwst. :
47 1940 1076 6292 5899 0000 0000
Dane adr. rach. przeciwst. :
WOJCIECH SOWA
Tytuł : LOOTLOG KLANOWY DARK BUSHIDO - MAJUNA

Typ transakcji

Przelew z rachunku

Kwota

-50,00 PLN

Dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe
(Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami).
Nie wymaga pieczątki ani podpisu.

strona 1/1
pko_trans_details_150724_091855.pdf


Document preview pko_trans_details_150724_091855.pdf - page 1/1


Related documents


pko trans details 150724 091855
pko trans details 130712 234845
pko trans details 20160209 153149
abc
potwierdzenie transakcji 141024 183637
62830281 247

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file pko_trans_details_150724_091855.pdf