Mieszkańcy Wałbrzycha .pdf

File information


Original filename: Mieszkańcy Wałbrzycha.pdf
Title: Mieszkańcy Wałbrzycha
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.9 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 26/07/2015 at 21:01, from IP address 46.113.x.x. The current document download page has been viewed 497 times.
File size: 37 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Mieszkańcy Wałbrzycha.pdf (PDF, 37 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Mieszkańcy Wałbrzycha
Adres do korespondencji:
Pl Magistracki 3A
58-300 Wałbrzych
Do Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Pana Romana Szełemeja

Wniosek

My Mieszkańcy Miasta Wałbrzycha zwracamy się do Pana z wnioskiem o podjęcie działań
związanych z ostatecznym zamknięciem składowiska odpadów przy ul Górniczej 1 należącego do
firmy MOBRUK.
Jednocześnie popieramy Pana stanowisko dotyczące Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska we
Wrocławiu, uważając, że przedstawił Pan rzeczywisty stan faktyczny działalności składowiska
odpadów MOBRUK w Wałbrzychu.
Jednocześnie na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do
informacji publicznej zwracamy się o udostępnienie kserokopii n/w dokumentów
dotyczących składowiska odpadów przemysłowych i niebezpiecznych znajdującego się w
Wałbrzychu przy ul Górniczej 1:
1) instrukcji prowadzenia składowiska odpadów,
2) pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
3) pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów.
Powyższe zgodnie z art.128 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach są podstawą do
rozpoczęcia przez zarządzającego działalności.
W naszej ocenie związanej z różnymi wykluczającymi się wzajemnie informacjami
przedsiębiorca takowych nie posiada a tym samym działalność prowadzi nielegalnie narażając nas
na emisje szkodliwych dla naszego zdrowia i życia substancji. Brak działań służb
odpowiedzialnych za monitoring działalności składowiska powoduje bezkarność działań
przedsiębiorcy.
Na podstawie art 61 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie w/w kserokopii dokumentów
na adres mailowy: kycia-radek@o2.pl

Niżej podpisani mieszkańcy:

Imię i nazwisko

Podpis


Document preview Mieszkańcy Wałbrzycha.pdf - page 1/2

Document preview Mieszkańcy Wałbrzycha.pdf - page 2/2

Related documents


mieszka cy wa brzycha
i c 3694 15 sr warszawa kredyt waloryzowany
regulamin 2018
pit28
d2013000036301
zmiany w ordynacji podatkowej

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Mieszkańcy Wałbrzycha.pdf