Wykaz podpisów poparcia PSL Sejm .pdf

File information


Original filename: Wykaz podpisów poparcia PSL_Sejm.pdf
Title: 6a_Wykaz podpisów poparcia PSL_Sejm
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.9 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 01/08/2015 at 13:41, from IP address 46.113.x.x. The current document download page has been viewed 491 times.
File size: 31 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Wykaz podpisów poparcia PSL_Sejm.pdf (PDF, 31 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
WYKAZ PODPISÓW
UDZIELAM POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW NA POSŁÓW ZGŁASZANEJ PRZEZ KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
W OKRĘGU WYBORCZYM NR …..… W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer ewidencyjny PESEL

Własnoręczny podpis


Document preview Wykaz podpisów poparcia PSL_Sejm.pdf - page 1/1


Related documents


wykaz podpis w poparcia psl senat
wykaz podpis w poparcia psl sejm
lista podpis w psl
rejestracja mariana kowalskiego z ruchu narodowego
karta zg oszeniowa 1
lista poparcia inicjatywa ustawodawcza 40 lat pracy

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Wykaz podpisów poparcia PSL_Sejm.pdf