PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact[LSFD] Zbiór poradników by Bejseł v1 .pdf


Original filename: [LSFD] Zbiór poradników by Bejseł v1.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 02/08/2015 at 19:16, from IP address 5.172.x.x. The current document download page has been viewed 687 times.
File size: 2.2 MB (6 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


23.10.2014

[LSFD] Zbiór poradników by Bejseł v1.0 - Poradniki - Savage RolePlay

GЯOVE

Wyloguj

FacebookInstytucje, organizacje i projekty

Instytucje państwowe

Los Santos Fire Department

Utajnione

Poradniki

[LSFD] Zbiór poradników by Bejseł v1.0
Rozpoczęty przez bejseł, 07 Aug 2014 18:31

bejseł

Napisano 07 August 2014 - 18:31

POŻARY
Gdy dochodzi do wezwania o pożarze, dochodzi do szybkiej analizy, po której zostaną zadysponowane jednostki Fire Department.
Najczęściej Supervisor (najwyższa ranga online w remizie) wydaje polecenie dla reszty zespołu.
My mamy kilka rodzajów pożarów, które są odgrywane bądź też będziemy odgrywać:
-pożar pojazdu
-pożar budynku (wysokościowy bądź jednorodzinny)
-pożar chemikaliów/fabryki/rafinerii paliwowej (HAZ-MAT)
1.0 - gdy dochodzi do pożaru pojazdu, wiadomo, wyjeżdża standardowo jeden zespół ratunkowo-gaśniczy, czyli wystarczy jeden
Engine i ewentualnie Medical EMS'u, jeżeli w środku były jakieś osoby, które mogą potrzebować pomocy.
1.1 - gdy dostajemy wezwanie o pożarze budynku, standardowo wyjeżdżają dwa zespoły - Engine - Engine/Truck (jeżeli pożar jest
na wysokości)a dodatkowej pomocy udziela zespół ratunkowy EMS i supervisor w postaci Battalion, który będzie nadzorował akcje i
ewentualnie wydawał rozkazy.
1.2 - gdy na /call 911 ktoś zadzwoni o pożarze fabryki czy rafinerii paliwowej, wtedy grubsza sprawa. Jednostka, która przyjmuje
wezwanie, natychmiastowo kontaktuje się z '13th Fire Station aby wezwać jednostke specjalistyczną HAZ-MAT'u
a )Trzynasta remiza dysponuje Foam Tendera (pojazd z pianą gaśniczą)i SQUAD'a + jednostke supervisor w postaci Battalion'a
b )Dziewiąta dysponuje jako wsparcie SQUAD'a lub Engine, lub samych strażaków na miejsce akcji
c )Do wezwania natychmiastowo muszą wyjechać minimum dwa Medical'e EMS'u, które w miarę możliwości przyjmą rannych.
Mogą je wysłać obie remizy.

Postępowanie podczas przyjazdu na miejsce akcji
Jednostki Fire Department/Emergency Medical Services mają kluczowe zadania podczas przyjazdu na miejsce akcji, jeżeli
któreś zadanie nie zostanie wypełnione, akcja może ulec niepowodzeniu:
● zabezpieczyć obszar, na którym prowadzone są działania operacyjne obu jednostek (blokady, pachołki, taśmy)
a)Zależnie od pożaru, blokujemy całą ulice, bądź jeden pas, blokujemy dostęp do sprzętu LSFD czy bezpośredniego pożaru. Możemy
wykorzystać do pomocy nasze pojazdy.
● ocenić sytuacje, sprawdzić ewentualność, czy pożar może się przenieść na inne budynki/obiekty. Sprawdzić, czy jest bezpośredni
dopływ wody, ile może być zagrożonych osób.
● podział na podzespoły ROOF - IRON, najczęściej dzielimy po liczbie parzystej, tego zadania podejmuje się SV akcji:
a )ROOF - jednostka, która zajmuje się: odcięciem mediów, wybiciem szyb i wycięciem otworów wentylacyjnych (świetlików)
poprzez wejście na dach dzięki rozstawionym drabinom
b )IRON - jednostka gaśnicza, ich zadanie to rozłożenie odpowiedniej liczby linii zasilających i gaśniczych, podłączenie ich, ma być w

http://savage-rp.pl/topic/655-lsfd-zbi%C3%B3r-poradnik%C3%B3w-by-bejse%C5%82-v10/

1/6

23.10.2014

[LSFD] Zbiór poradników by Bejseł v1.0 - Poradniki - Savage RolePlay
pełni gotowa, gdy ROOF skończy swoją "fuche"
● odciąć media - skrzynka z prądem i gazem to jedno z najważniejszych zasad, można to zrobić łomem, toporem, haliganem, każdym
ostrym narzędziem.
● gdy zostaną zakończone czynności wyżej wymienione, oddziały są kierowane bezpośrednio do budynku, ich zadaniem jest teraz
ewakuacja budynku z osób zagrożonych/ewentualnych ofiar
● po zakończonych poszukiwaniach w budynku, IRON podejmuje działania gaśnicze, a ROOF może ich wspomagać kolejnymi liniami
1.4 - Dlaczego wycinamy otwory wentylacyjne? W celu wyrównania poziomu tlenu w budynku/pomieszczeniach i odprowadzeniu
nadmiaru dymu i dwutlenku węgla.
1.5 - Dlaczego to tak ważny aspekt? Żeby ekipa IRON czuła się bezpieczniej, a na wejściu nie dostali "ognistego podmuchu".
Dopomne jeszcze - na dach ROOF wchodzi przynajmniej ekipa dwu-osobowa, aby mogli się zabezpieczać w razie zawalenia dachu.
Spoiler

Pokaż

1.6 - Jak to wygląda z tymi liniami? Linia zasilająca to linia biegnąca od hydrantu/poboru wody, typu zbiornik sztuczny/naturalny
do autopompy Engine, a linia gaśnicza to linia, która biegnie od autopompy do źródła ognia. Koniec linii gaśniczej jest zakończony
prądownicą, która zmniejsza ciśnienie w wężu, aby strażaka "nie wywiało nam"
Wejście do budynku ... gdy już jeden z oddziałów wchodzi do budynku, zaczyna przeszukiwać wszystkie pomieszczenia, wszystkie
kąty, pod łóżkami, musicie mieć pewność, że nikogo tam nie ma. Wtedy dopiero Fire Department może rozpocząć gaszenie. Jeżeli
gasicie, wodę leje się pod sufit, gdyż w USA nie leje się na źródło ognia, tylko na sufit, a dopiero wtedy strumień kierujemy w dół i go
obniżamy. Jak wchodzimy to krzyczymy "Fire Department" "Jest tu ktoś!?"
Gdy nie będziemy dostawać informacji od któregoś strażaka, wtedy pada sygnał "Code 0" i do poszukiwań rusza kilka osób,
najczęściej nasłuchujemy osobistego alarmu, który nosi każdy strażak. Jeżeli jesteśmy w bezruchu na ziemii i leżymy, to on zaczyna
piszczeć - niemiłosiernie.
Spoiler

Pokaż

Po zakończonej...po zakończonej akcji sprzątamy po sobie, wzywamy specjalny oddział LSPD lub LSFD do badania przyczyn
pożaru, oni rozpoczynają swoje działania, a my zwijamy się do remizy i znowu oklaskują nas jako bohaterów...
Ewentualnie możemy ocenić konstrukcje i taśmami zabezpieczyć miejsce pożaru, aby nikt niepowołany się tam nie dostał.

Narzędzia, którymi się posłużymy podczas pożaru
Spoiler

Ukryj

Bosak - coś na zasadzie toporu, metalowa rura zakończona ostrym hakiem/grotem. Narzędzie burzące, może być
wykorzystywany na dachu jak i w budynku podczas pożaru, możemy rozgrzebywać tlące się przedmioty.

Spoiler

Ukryj

Topór - przebijemy się przez ściany, rozwalimy tym drzwi, wykorzystujemy podczas pożaru.

http://savage-rp.pl/topic/655-lsfd-zbi%C3%B3r-poradnik%C3%B3w-by-bejse%C5%82-v10/

2/6

23.10.2014

[LSFD] Zbiór poradników by Bejseł v1.0 - Poradniki - Savage RolePlay

Spoiler

Ukryj

Piła spalinowa/mechaniczna - przetniemy nią drewniane elementy/ drewno

Spoiler

Ukryj

Haligan - coś w rodzaju łoma, z jednej strony zakończoną żelazną "łopatką" a z drugiej ostrym hakiem. Podobne zastosowanie
jak topór/łom.

Spoiler

Ukryj

Piła rotacyjna - podobne zastosowanie do mechanicznej, możemy przeciąć elementy drewniane, drewno, beton, itd.
Rotacyjna ma wymienne tarcze.

http://savage-rp.pl/topic/655-lsfd-zbi%C3%B3r-poradnik%C3%B3w-by-bejse%C5%82-v10/

3/6

23.10.2014

[LSFD] Zbiór poradników by Bejseł v1.0 - Poradniki - Savage RolePlay

Coś o pożarach i nomexach.
Spoiler

Ukryj

Pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania pożaru (podobnie
jak w procesie spalania) jest istnienie trójkąta spalania:
materiał palny (http://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82_palny)
utleniacz (http://pl.wikipedia.org/wiki/Utleniacz)
źródło zapłonu (http://pl.wikipedia.org/w/index.php?
title=%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o_zap%C5%82onu&action=edit&redlink=1)
Pożar nie powstanie jeżeli zabraknie któregoś ze składników trójkąta spalania. Za źródło zapłonu uznaje się nie tylko otwarty
płomień, ale wszelkie obiekty o temperaturze powyżej 240 °C.

By Demos
Grupy pożarów:
Grupa A.
Pożar ciał stałych - stałe materiały palne, np. drewno, papier, węgiel.
Grupa B.
Pożar cieczy palnych i substancji topiących się w wysokiej temperaturze - ciecze palne i substancje topiące się pod wpływem wysokiej
temperatury, np. benzyna, nafta i jej pochodne, alkohol, ocenton, eter dietylowy, itp.
Grupa C.
Pożar gazów palnych - np. metan, acetylen, propan.
Grupa D.
Pożary metali - np. sód, potas, glin i ich stopy. Podstawowym środkiem gaśniczym jest chlorek sodu, który przy zetknięciu się z
płonącym metalem zaczyna się topić i wytwarza wokół niego warstwę, która odcina dostęp tlenu, dzięki czemu metal gaśnie. Nieco
mniej skuteczny jest grafit i piasek.
Grupa E.
Pożary grup: A, B. C, D w pobliżu urządzeń elektrycznych
Grupa F
Pożary tłuszczów. Płonący lub wrzący tłuszcz przy zetknięciu z wodą wybucha. Do gaszenia używa się gaśnic pianowych,
bądź koców gaśniczych

Tkaniny z Nomeksu stosuje się do produkcji niepalnej bielizny termoodpornej, na przykład dla kierowców Formuły 1

http://savage-rp.pl/topic/655-lsfd-zbi%C3%B3r-poradnik%C3%B3w-by-bejse%C5%82-v10/

4/6

23.10.2014

[LSFD] Zbiór poradników by Bejseł v1.0 - Poradniki - Savage RolePlay
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Formu%C5%82a_1) , strażaków, wojska i innych służb pracujących w ciężkich warunkach, jako
warstwy ochronne w rozmaitych urządzeniach, jako warstwy antyprzebiciowe w energetyce itd.
Nomex jest też stosowany w filtrach chemicznych działających w trudnych warunkach oraz pokrywa się nim papier, dzięki czemu
staje się on niepalny i odporny na działanie agresywnych chemikaliów.
Nomex jest również głównym składnikiem materiałów kompozytowych o strukturze plastra miodu (ang. honeycomb). Posiada
dużą wytrzymałość oraz sztywność i niską gęstość dlatego też jest stosowany w przemyśle lotniczym.
Nomex w postaci papieru i tektury (http://pl.wikipedia.org/wiki/Tektura) znajduje także liczne zastosowania w przemyśle
elektromaszynowym (http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_elektromaszynowy) jako izolacja elektryczna. Jest też
składnikiem laminatów nomeksowych typu NEN (połączenie papieru Nomex z folią poliestrową
(http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Folia_poliestrowa&action=edit&redlink=1) ).

Credits:
Tekst by: Bejseł, Demos, Wikipedia
Grafika: Willy, Wikipedia, Google

bejseł

Napisano 13 August 2014 - 06:52

WYPADKI
Gdy dochodzi do zgłoszenia o wypadku/kolizji drogowej do '13th lub '9th, następuje szybka analiza najwyższej dostępnej rangi
(SV)która decyduje o wyjeździe szczególnych zastępów. Najczęściej na miejsce wypadku drogowego kierujemy:
1.0 - Gdy dotyczy to kolizji drogowej, drobnej stłuczki, na miejsce akcji wysyłamy przynajmniej jeden zastęp w postaci Engine bądź
Rescue SQUAD'a (lub odpowiednika '13th - US&R SQUAD)i ewentualnie jeden Rescue Medical.
1.1 - Gdy mamy zgłoszenie o poważniejszym wypadku, gdzie będzie ewentualna pomoc sprzętu hydraulicznego, a osoby potrzebują
pomocy zespołu ratunkowego z przeszkoleniem ALS'u (Advanced Life Support)na miejsce kierujemy przynajmniej jeden zastęp Fire
Department w postaci Engine/Rescue SQUAD, m.in jeden Rescue Medical oraz jako dodatkowe wsparcie Battalion (w obsadzie
supervisora, który pokieruje akcją)oraz kolejnego Engine/Trucka/SQUAD'a z drugiej remizy.
1.2 - Gdy mamy zgłoszenie o karambolu (zderzyły się minimum 4 lub 5 pojazdów)na miejsce są kierowane wszystkie dostępne

http://savage-rp.pl/topic/655-lsfd-zbi%C3%B3r-poradnik%C3%B3w-by-bejse%C5%82-v10/

5/6

23.10.2014

[LSFD] Zbiór poradników by Bejseł v1.0 - Poradniki - Savage RolePlay
jednostki, aby udzielić jak najszybszej pomocy każdemu poszkodowanemu, jeżeli nie ma wystarczającej obsady Medicali, nic się nie
stanie, niech wyjedzie jeden zespół i rozpocznie ewentualny system TRIAGE (segregacja rannych, czarna-czerwona-żółta-zielona)i
ewentualny transport do szpitali. Dodatkowo do kierowania ruchem wzywamy jednostki Police Department.
Pamiętajcie, niech '13th wspólpracuje z '9th i wzajemnie - udzielenie jak najszybszej pomocy rannym osobom to
nasz obowiązek!

Przyjazd na miejsce akcji i podstawowe zadania
● zabezpieczenie miejsca zdarzenia, rozstawienie blokad, zablokowanie ulic pojazdami LSFD (blokujemy oczywiście odpowiednio do
zdarzenia, jeżeli odbywało się to na jednym pasie - blokujemy tylko jeden pas!)
a )możemy wezwać Police Department do kierowania ruchu
● sprawdzenie stanu poszkodowanych/pojazdów
● zabezpieczenie wycieków sorbentem
● zablokowanie pojazdów poprzez włożenie klinów w koła (system 2-1 lub 2-2, tzn dwa w bok i jeden z drugiej strony, lub pod
każdym kołem)
● jeżeli jest możliwość, silnik gasimy poprzez wyjęcie kluczyków ze stacyjki (rzucamy je na fotel lub podłogę samochodu), jeżeli nie,
wtedy rozpieramy szczękami lub samym łomem maskę i odpinamy klemy od akumulatora, wynosimy go w pobliże Engine
● rozpoczynamy czynności związane z wycinaniem kierowcy:
a )standardowo podłączamy wężyk od nożyc hydraulicznych do agregatu, agregat załączamy, wycinamy drzwi kierowcy w następujący
sposób:
-rozpychamy miejsce, gdzie znajdują się zawiasy od drzwi
-następnie nacinamy zawiasy, drugi strażak łapie drzwi i odrzuca je na bok
b )jeżeli kierowca ma uwięzione nogi między pedałami, zablokowane:
-łapiemy za rozpierak kolumnowy, następnie kierujemy się do kolumny w środku samochodu
-rozpychamy miejsce pedałów i bezpiecznie wyjmujemy nogi rannego
c )jeżeli samochód jest na tyle zniszczony, możemy wykorzystać dodatkowo piłe tarczową i wyciąć nimi bezpiecznie drzwi
1.3 - jeżeli pozostałe drzwi są otwarte, albo jest możliwość otworzenia drzwi kierowcy, pod żadnym pozorem nie wycinamy drzwi
szczękami, jeżeli możemy wejść do pojazdu od tyłu, wtedy wpuszczamy tam medyka/strażaka, który sprawdzi czynności życiowe
rannego, ewentualnie założy mu kołnierz ortopedyczny
1.4 - jeżeli sytuacja jest trudna, a wycięcie drzwi zajmie więcej czasu, wtedy możemy próbować rozbić szybę od tyłu (zbijakiem do szyb)a
ratownik wchodzi do pojazdu, bezpiecznie zabezpiecza rannego i sprawdza jego czynności życiowe. Oceńcie to sami!

Wróć do Poradniki

Savage RolePlay → Instytucje, organizacje i projekty → Instytucje państwowe → Los Santos Fire Department → Utajnione → Poradniki

http://savage-rp.pl/topic/655-lsfd-zbi%C3%B3r-poradnik%C3%B3w-by-bejse%C5%82-v10/

6/6


Related documents


lsfd zbi r poradnik w by bejse v1
bez tytu u 1 1
5
fantastyczny turek
beton1
podsumowanie sezonu ii ph 2


Related keywords