SpetsaTedestrandmetoden(1).pdf


Preview of PDF document spetsatedestrandmetoden-1.pdf

Page 12387

Text preview


 

Utvärdering    
–  kritisk  granskning    
Accendo  Hälsoutveckling,  Tedestrandmetoden  

December 2011 – februari 2012

Ulrik Lögdlund
Spetsa AB
 

 
 

 

”Spetsa  identifierar,  paketerar  och  säljer  tjänster  
baserade  på  kunskap  och  erfarenhet  
vid  Linköpings  universitet”  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Spetsa  AB.  Teknikringen  10,  583  30  Linköping.  Org.nr:  556750-­‐0235.  www.spetsa.se