SpetsaTedestrandmetoden(1).pdf


Preview of PDF document spetsatedestrandmetoden-1.pdf

Page 1 23487

Text preview


   
www.spetsa.se  

Spetsa  AB    
Ulrik  Lögdlund  
Verksam vid
Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL),
Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS),
Linköpings universitet
 

 

 
 
1.  Inledning  
Tedestrandmetoden är en terapeutisk samtalsmetod för människor med alkohol och
drogproblematik. Metoden syftar till att behandla olika känslomässiga störningar
som exempelvis ångest och depression. Tedestrandmetoden innefattar även
coaching av medarbetare och privatpersoner och utförs såväl individuellt som i
grupp. Metoden innefattar också teamutveckling, problem i parrelationer,
konflikthantering och organisationsutveckling. Accendo Hälsoutveckling och
upphovsman till Tedestrandmetoden Anders Tedestrand önskar få metoden
utvärderad med hjälp av medel från Östsvenska Handelskammarens Service AB.
Utförare är Linköpings universitet och Institutionen för Beteendevetenskap (IBL)
och lärande genom Spetsa AB.
Institutionen för beteendevetenskap och lärande är en av Linköpings universitets
största institutioner med koppling både till filosofisk fakultet och
utbildningsvetenskap. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom
områden som pedagogik, psykologi och sociologi. Spetsa AB ägs av Linköpings
universitet Holding AB. Etableringen av Spetsa AB är ett led i Linköpings
universitets strävan att förena en hög akademisk standard med det som är relevant
och nyttigt för samhället i stort.
Utvärderingen utfördes av Ulrik Lögdlund, avdelningen för pedagogik och
sociologi (APS). Utvärderingen genomfördes i december 2011 och sammanställdes
i februari 2012. Utvärderingen omfattar omkring 50 timmars arbete.

 
-­‐  1  -­‐