goodlife mediapack 2015 5.pdf


Preview of PDF document goodlife-mediapack-2015-5.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


REKLAMA
Materiały prosimy przygotować
w postaci cyfrowej:

- w skali 1:1


- 300 DPI
- kolory CMYK- fonty zamienione na krzywe
Wymagane formaty plików:

AI

TIF

JPG PSD

INDD

EPS

Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości tekstów
od krawędzi cięcia (ok. 15mm).
Reklamy wymagają również 5mm spadu z każdej strony.
Materiały prosimy dostarczać przed wyznaczonym
terminem, mailem na adres: reklama@goodlifemagazyn.pl
lub na nośnikach CD/DVD (PC).