PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactHusorden (1) .pdf


Original filename: Husorden (1).pdf

This PDF 1.5 document has been generated by TeX / pdfTeX-1.40.15, and has been sent on pdf-archive.com on 15/08/2015 at 21:46, from IP address 217.157.x.x. The current document download page has been viewed 465 times.
File size: 67 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Husorden for Guldborgvej 44, 1.
Gustav B. Jensen
13. august 2015

Version 1.0

1

Form˚
al

Dette papir tjener som retningslinjer for færdsel (”husorden”) i delelejligheden Guldborgvej 44 1., 2000
Frederiksberg. De er udarbejdet med henblik p˚
a, at det skal være hyggeligt at dele lejlighed, og p˚
a at
lejlighedens stand vedligeholdes.
Retningslinjerne kan løbende opdateres og revideres i fællesskab efter behov.
Følgende er blot retningslinjer. Hvis der skulle opst˚
a uklarhed ved nogen af dem, kan man altid spørge den
anden part, hvad han/hun finder rimeligt. Man kan ogs˚
a aftale undtagelser, hvor det m˚
atte være relevant.

2

Retningslinjer
1. Rygning er forbudt i hele lejligheden; dette skal foreg˚
a udenfor eller andetsteds.
2. Vaskemaskinen i køkkenet kan larme en hel del, til mulig gene for begge parter og eventuelt naboer.
Den skal derfor ikke være aktiv i de sene aftentimer, om natten eller meget tidlig morgen.
3. Stueværelset kan bruges som fællesopholdsrum til fx fællesspisning, snak, hygge, osv.
Dog skal stueværelset stadig kunne bruges som privat rum for den, som bor der, og vedkommende
har s˚
aledes ret til at have rummet for sig selv, n˚
ar han m˚
atte ønske det. Han har ogs˚
a ret til at
”beslaglægge” omr˚
ader i stueværelset som værende private. For tiden gælder det klædeskabet, skrivebordet og sengen.
4. Dørpolitik:
(a) Hvis man lukker døren til sit værelse helt i, kan man forvente ikke at blive forstyrret af den anden
(med mindre det er noget meget vigtigt).
(b) Hvis ens dør næsten er lukket i, men ”st˚
ar p˚
a klem”, kam den anden godt stikke hovedet ind,
hvis der skulle være et eller andet.
(c) Hvis ens dør ellers st˚
ar temmelig ˚
aben eller helt ˚
aben, betyder det: kom bare ind! :-)
5. Det er selvfølgelig tilladt at have andre p˚
a besøg, men lejligheden deles i udgangspunktet af to personer,
og ikke flere. Det er ikke meningen, at andre flytter delvist ind og overnatter dag for dag. Dette gælder
ogs˚
a evt. kærester. Grunden til denne regel er, at en ekstra person i lejligheden øger trafikken (entr´e,
køkken og badeværelse) væsentligt i en ellers lille lejlighed.
6. Hvad ang˚
ar musik og andet, der kan være generende for andre, skal man vise hensyn til hinanden og
naboer.

1

(a) Efter kl. 22.00 p˚
a hverdage skal der ikke spilles højlydt musik, og anden højlydt aktivitet bør
begrænses.
7. Decideret fester kan kun afholdes med den anden parts accept. Senest fem dage inden festen afholdes,
skal der orienteres om den i lejlighedens opgang samt opgangen til højre (dette er et krav fra andelsforeningen).
8. Alle gør deres bedste for at holde fællsearealerne (køkkenet og toilettet især) i god stand og pæne. I
køkkenet lægges der vægt p˚
a, at der ikke er lange baner opvask eller snavset. Man skal s˚
a vidt muligt
forsøge at vaske ting op, rydde op og gøre rent, efter man er færdig med det, man var i gang med.
Selvfølgelig kan det halte p˚
a en travl morgen eller lignende, og det skal der være plads til.
9. Problemer og konflikter indbyrdes bør man snakke om og tage op fælles – og gerne tidligt, inden den
er helt gal. Hvis der fx er noget, der irriterer en ved den andens færd i køkkenet eller lignende, siger
man det bare med det samme, gerne p˚
a en venlig m˚
ade.
10. Køleskabet er som udgangspunkt ikke en buffet; der er varer, vi kan deles om at købe og spise, og
varer, vi hver især ejer, som ikke er til deling. Hvilke varer hører til hvilken kategori aftales løbende.
11. Der er en række dagligvarer, som vi enten skiftes til at købe, eller er fælles om at betale. Det er varer
som fx toiletpapir, køkkenrulle, husholdsningsfilm, sølvpapir, affaldsposer, opvaskemiddel og lignende.
Hvordan vi vil gøre dette, m˚
a vi ogs˚
a aftale efterh˚
anden.
12. Efter man har været i bad, bruger man skraberen til at fjerne vand fra fliserne.
13. Man stiller gerne skoene, n˚
ar man kommer inden for i lejligheden. Det grisser mindre, n˚
ar man ikke
har sko p˚
a, og støjer ogs˚
a mindre. Win-win.

2


Husorden (1).pdf - page 1/2
Husorden (1).pdf - page 2/2

Related documents


husorden
husorden 1
informeret samtykke ver2
informeret samtykke email1
generelle vilka r for sam
f r efter behandling email2


Related keywords