Husorden .pdf

File information


Original filename: Husorden.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by TeX / pdfTeX-1.40.15, and has been sent on pdf-archive.com on 15/08/2015 at 21:34, from IP address 217.157.x.x. The current document download page has been viewed 406 times.
File size: 67 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Husorden.pdf (PDF, 67 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Husorden for Guldborgvej 44, 1., 2000 Frederiksberg
Gustav B. Jensen
13. august 2015

Version 1.0

1

Form˚
al

Dette papir tjener som retningslinjer for færdsel (”husorden”) i delelejligheden Guldborgvej 44 1., 2000
Frederiksberg. De er udarbejdet med henblik p˚
a, at det skal være hyggeligt at dele lejlighed, og p˚
a at
lejlighedens stand vedligeholdes.
Retningslinjerne kan løbende opdateres og revideres i fællesskab efter behov.
Retningslinjerne gælder ikke kun for dem, som bor i lejligheden, men alle der m˚
atte befinde sig i lejligheden
(dette er ikke relevant alle steder, men er relevant for fx første punkt).
Følgende er blot retningslinjer. Hvis der skulle opst˚
a uklarhed ved nogen af dem, kan man altid spørge den
anden part, hvad han/hun finder rimeligt. Man kan ogs˚
a aftale undtagelser, hvis begge finder det acceptabelt.

2

Retningslinjer
1. Rygning er forbudt i hele lejligheden; dette skal foreg˚
a udenfor eller andetsteds.
2. Vaskemaskinen i køkkenet kan larme en hel del, til mulig gene for begge parter og eventuelt naboer.
Den skal derfor ikke være aktiv i de sene aftentimer, om natten eller meget tidlig morgen.
3. Stueværelset kan bruges som fællesopholdsrum til fx fællesspisning, snak, hygge, osv.
Dog skal stueværelset stadig kunne bruges som privat rum for den, som bor der, og vedkommende
har s˚
aledes ret til at have rummet for sig selv til hver en tid, han m˚
atte ønske det. Han har ogs˚
a ret
til at ”beslaglægge” omr˚
ader i stueværelset som værende private. For tiden gælder det klædeskabet,
skrivebordet og sengen.
4. Dørpolitik:
(a) Hvis man lukker døren til sit værelse helt i, kan man forvente ikke at blive forstyrret af den anden
(med mindre det er noget meget vigtigt).
(b) Hvis ens dør næsten er lukket i, men ”st˚
ar p˚
a klem”, kam den anden godt stikke hovedet ind,
hvis der skulle være et eller andet.
(c) Hvis ens dør ellers st˚
ar temmelig ˚
aben eller helt ˚
aben, betyder det: kom bare ind! :-)
5. Det er selvfølgelig tilladt at have andre p˚
a besøg, men lejligheden deles i udgangspunktet af to personer,
og ikke flere. Det er s˚
aledes ikke meningen, at andre flytter ”delvist” ind og overnatter dag for dag.
Dette gælder ogs˚
a evt. kærester. Grunden til denne ”regel” er, at en ekstra person i lejligheden øger
trafikken (entr´e, køkken og badeværelse) væsentligt i en ellers lille lejlighed.

1

6. Hvad ang˚
ar musik og andet, der kan være generende for andre, skal man vise hensyn til hinanden og
naboer.
(a) Efter kl. 22.00 p˚
a hverdage skal der ikke spilles højlydt musik, og anden højlydt aktivitet bør
begrænses.
7. Decideret fester kan kun afholdes med den anden parts accept. Senest fem dage inden festen afholdes,
skal der orienteres om den i lejlighedens opgang samt opgangen til højre (dette er et krav fra andelsforeningen).
8. Alle gør deres bedste for at holde fællsearealerne (køkkenet og toilettet især) i god stand og pæne. I
køkkenet lægges der vægt p˚
a, at der ikke er lange baner opvask eller snavset. Man skal s˚
a vidt muligt
forsøge at vaske ting op, rydde op og gøre rent, efter man er færdig med det, man var i gang med.
Selvfølgelig kan det halte p˚
a en travl morgen eller lignende, og det skal der være plads til.
9. Problemer og konflikter indbyrdes bør man snakke om og tage op fælles - og gerne tidligt, inden den
er helt gal. Hvis der fx er noget, der irriterer en ved den andens færd i køkkenet eller lignende, siger
man det bare med det samme, gerne p˚
a en venlig m˚
ade.
10. Køleskabet er som udgangspunkt ikke en buffet; der er varer, vi kan deles om at købe og spise, og
varer, vi hver især ”ejer”, som ikke er til deling. Hvilke varer hører til hvilken kategori aftales løbende.
11. Der er en række dagligvarer, som vi enten skiftes til at købe, eller er fælles om at betale. Det er varer
som fx toiletpapir, køkkenrulle, husholdsningsfilm, sølvpapir, affaldsposer, opvaskemiddel og lignende.
Hvordan vi vil gøre dette, m˚
a vi ogs˚
a aftale efterh˚
anden.
12. Efter man har været i bad, bruger man skraberen til at fjerne vand fra fliserne.
13. Man stiller gerne skoene, n˚
ar man kommer inden for i lejligheden. Det grisser mindre, n˚
ar man ikke
har sko p˚
a, og støjer ogs˚
a mindre.

2


Document preview Husorden.pdf - page 1/2

Document preview Husorden.pdf - page 2/2

Related documents


husorden
husorden 1
generelle vilka r for sam
30 sk bne
hedegaardogkrasnik
l gstrup 2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Husorden.pdf