polaczenie kolejowe (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by TeX / pdfTeX-1.40.3, and has been sent on pdf-archive.com on 17/08/2015 at 01:44, from IP address 159.205.x.x. The current document download page has been viewed 436 times.
File size: 104.37 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - polaczenie_kolejowe.pdf - Page 1/1

File preview


Zapytanie
Z:

Zgorzelec Miasto

Stacja/ Przystanek

Do:

Mielno Koszali«skie

Data

Zgorzelec Miasto

20.08.15

W¦gliniec

20.08.15

W¦gliniec

20.08.15

Wrocªaw Gªówny

20.08.15

Wrocªaw Gªówny

20.08.15

Biaªogard

21.08.15

Biaªogard

21.08.15

Koszalin

21.08.15

Koszalin

21.08.15

Mielno Koszali«skie

21.08.15

Czas trwania:

Przyj.

Podró» w jedn¡ stron¦:

Odj.

Peron

20.08.15

‘rodek transportu

21:28
21:50

KD 69519

21:58
23:39

KD 69554

23:49
07:37

TLK38254

08:32
08:47

TLK85102

08:53
09:08

R 89901

Odj./Przyj.

01:16 (Odjazdu)

Szczegóªy

Osobowy
Koleje Dolno±l¡skie, ograniczony
przewóz rowerów w wag. nieprzyst.,
tylko 2 kl., WC dla podró»nych na
wózkach inwalidzkich, klimatyzacja,
autobus szynowy
Osobowy
Koleje Dolno±l¡skie, przewóz
rowerów - l. miejsc ograniczona,
tylko 2 kl., poci¡g z elektrycznych
zespoªów trakcyjnych (EZT)
TLK
PKP Intercity, wagon bezpo±redni,
rezerwacja obowi¡zkowa, wagon z
miejscami do le»enia, wagon
sypialny, na cz¦±ci trasy kuszetka,
miejsca dla osób z dzie¢mi do lat 6,
m. dla niepeªnosprawnych i o ogr.
sprawno±ci ruchowej, przewóz
przesyªek konduktorskich
GRYF
TLK
PKP Intercity, przewóz rowerów - l.
miejsc ograniczona, rezerwacja
obowi¡zkowa, miejsca dla osób z
dzie¢mi do lat 6, m. dla
niepeªnosprawnych i o ogr.
sprawno±ci ruchowej, przewóz
przesyªek konduktorskich
REGIO
Przewozy Regionalne, przewóz
rowerów - l. miejsc ograniczona,
tylko 2 kl., klimatyzacja, autobus
szynowy, dost¦p dla wózków
inwalidzkich
2 poª¡czenia alternatywne (co 60 92 minut).

11:40; Kursuje 20., 21. Sierpie« 2015

17.08.15 - Korzystaj¡c z systemu www.rozklad-pkp.pl akceptujesz jego Regulamin. Informacje rozkªadowe wyª¡cznie do u»ytku osobistego.
Przed rozpocz¦ciem podró»y zasi¦gnij informacji na stronie www.rozklad-pkp.pl na temat ewentualnych zmian w rozkªadzie jazdy.


Download polaczenie kolejowepolaczenie_kolejowe.pdf (PDF, 104.37 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file polaczenie_kolejowe.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000295874.
Report illicit content