Załączniki do oferty Hożą 4 4E (3) (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by Calc / OpenOffice 4.1.1, and has been sent on pdf-archive.com on 03/09/2015 at 20:47, from IP address 89.65.x.x. The current document download page has been viewed 260 times.
File size: 87.69 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


Załącznik 1. Tereny Wewnętrzne
L.p.
Nazwa czynnosci
W tygodniu W miesiącu
Zamiatanie korytarzy, klatki
1
5
schodowej
2

3
4

Mycie korytarzy klatki
schodowej
przecieranie poręczy,
balustrad i parapetów
Przecieranie drzwi
wejściowych do budynku,
przedsionka

1

W roku

Dodatkowo

1. W przypadkach silnego
zabrudzenia w okresie
zimowym,
2.
W przypadkach zaplamienia,
silnych zabrudzeń;

4

5
5

5

przecieranie ścian lamperii

2

przy zastosowaniu farby
zmywalnej

6

Mycie okien

4 razy w roku

wiosna lato jesień zima

7

przecieranie rur gaz,co

8

przecieranie skrzynek na
listy media

5

9

zamiatanie i mycie zejsc
piwnicznych

1

10

Zamiatanie korytarzy
piwnicznych

1

11

sprzątanie garażowca

1

12

wymiana żarówek

Kazdy piątek koszt ponosi
zamawiający

Pełna wpółpraca z
administratorem i zarządcą

Zgłaszanie usterek odnosnie
uszkodzeń, dewastacji,
niesprawności w
pomieszczeniach i na
terenach przynależnych do
wspólnoty

13

1

5

jeśli wystepuje

4

według potrzeb

Załącznik 2. Tereny Zewnętrzne i Tereny Zielone
L.p.
Nazwa czynności
W tygodniu W miesiącu
Zamiatanie chodników
1
5
parkingów
Sprzątanie pomieszczenia
2
5
smietnikowego
3

Dezynfekcja pomieszczenia
smietnikowego

4

Odśnieżanie i usuwanie
oblodzenia z
chodników,dróg
dojazdowych oraz podjazdu
do garaży posypywanie
mieszanką piaskowo-solną

5

Plewienie chodników
krawężników,

6

Mycie klinkieru wokół
budynku;lub elewacji

7

Koszenie
trawników,zbieranie
pokosów

W roku

według ustaleń

1

według potrzeb

a) od godz. 6:00-800 pierwszy
raz
b) przy
silnych opadach po
godz.16:00-18.00 drugi raz

7

1

okres wiosna jesień

1
1

8 Zamiatanie liści z chodników

5

9

Grabienie i gromadzenie liści
do wywiezienia

1

10

Podlewanie trawników i
roślin

11

Nawożenie minerałami,
opryski trawy, krzewów;

12

Nowe nasadzenia

13

czyszczenie kratek
odpływowych

14

Przycinanie drzew

15

Wywieszanie i zdejmowanie
flag

Dodatkowo

wiosna

od kwietnia do października

wywóz w kazdy piątek
według potrzeb oraz
utrzymującej się
długotrwającej suszy

Kwiecień,
Maj

koszt ponosi wykonawca
według potrzeb,
koszt
ponosi zamawiający;
według potrzeb,

1

powyżej wys. 1,5 m przy
użyciu podnośnika koszt
ponosi zamawiający
1. według harmonogramu
dostarczonego przez
wspólnotę

DODATKOWO OFERUJEMY

1

Usuwanie graffiti ze
budynku na zewnątrz

wg potrzeb (koszt ponosi
zamawiający - 50 zł./1m2
netto)

2

odsniezanie zgarnianie
sniegu przy uzyciu sprzętu
ciężkiego

wg potrzeb (koszt ponosi
zamawiający - 100 zł./ netto za
1mth+ dojazd)

3

Transport do 3,5T

wg potrzeb (koszt ponosi
zamawiajac y – 70 zł./netto);

4

zbieranie pozostałosci po
gabarytach drzi okna
ceramika

wg potrzeb (koszt ponosi
zamawiajac y – 100zł./netto);
po wczesniejszym ustaleniu z
zarządcą

5

mycie garazowca

wg potrzeb (koszt ponosi
zamawiajac y – wedłóg
ustalonej stawki);po
wczesniejszym ustaleniu z
zarządcą

6

sprzedaż mieszanki
piaskowo solnej oraz soli
drogowej

7

wywóz gruzu,sniegu w
kontenerach 6 m3

Mieszanka 18 zł netto 25 kg
sól
drogowa 25kg 18 zł netto

wg potrzeb (koszt ponosi
zamawiajac y – wedłóg
ustalonej stawki);po
wczesniejszym ustaleniu z
zarządcą


Download Załączniki do oferty Hożą 4-4E (3)ZaÅ‚Ä…czniki do oferty Hożą 4-4E (3).pdf (PDF, 87.69 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Załączniki do oferty Hożą 4-4E (3).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000299440.
Report illicit content