PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactZałączniki do oferty Hożą 4 4E (3) .pdf


Original filename: Załączniki do oferty Hożą 4-4E (3).pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Calc / OpenOffice 4.1.1, and has been sent on pdf-archive.com on 03/09/2015 at 20:47, from IP address 89.65.x.x. The current document download page has been viewed 250 times.
File size: 86 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Załącznik 1. Tereny Wewnętrzne
L.p.
Nazwa czynnosci
W tygodniu W miesiącu
Zamiatanie korytarzy, klatki
1
5
schodowej
2

3
4

Mycie korytarzy klatki
schodowej
przecieranie poręczy,
balustrad i parapetów
Przecieranie drzwi
wejściowych do budynku,
przedsionka

1

W roku

Dodatkowo

1. W przypadkach silnego
zabrudzenia w okresie
zimowym,
2.
W przypadkach zaplamienia,
silnych zabrudzeń;

4

5
5

5

przecieranie ścian lamperii

2

przy zastosowaniu farby
zmywalnej

6

Mycie okien

4 razy w roku

wiosna lato jesień zima

7

przecieranie rur gaz,co

8

przecieranie skrzynek na
listy media

5

9

zamiatanie i mycie zejsc
piwnicznych

1

10

Zamiatanie korytarzy
piwnicznych

1

11

sprzątanie garażowca

1

12

wymiana żarówek

Kazdy piątek koszt ponosi
zamawiający

Pełna wpółpraca z
administratorem i zarządcą

Zgłaszanie usterek odnosnie
uszkodzeń, dewastacji,
niesprawności w
pomieszczeniach i na
terenach przynależnych do
wspólnoty

13

1

5

jeśli wystepuje

4

według potrzeb

Załącznik 2. Tereny Zewnętrzne i Tereny Zielone
L.p.
Nazwa czynności
W tygodniu W miesiącu
Zamiatanie chodników
1
5
parkingów
Sprzątanie pomieszczenia
2
5
smietnikowego
3

Dezynfekcja pomieszczenia
smietnikowego

4

Odśnieżanie i usuwanie
oblodzenia z
chodników,dróg
dojazdowych oraz podjazdu
do garaży posypywanie
mieszanką piaskowo-solną

5

Plewienie chodników
krawężników,

6

Mycie klinkieru wokół
budynku;lub elewacji

7

Koszenie
trawników,zbieranie
pokosów

W roku

według ustaleń

1

według potrzeb

a) od godz. 6:00-800 pierwszy
raz
b) przy
silnych opadach po
godz.16:00-18.00 drugi raz

7

1

okres wiosna jesień

1
1

8 Zamiatanie liści z chodników

5

9

Grabienie i gromadzenie liści
do wywiezienia

1

10

Podlewanie trawników i
roślin

11

Nawożenie minerałami,
opryski trawy, krzewów;

12

Nowe nasadzenia

13

czyszczenie kratek
odpływowych

14

Przycinanie drzew

15

Wywieszanie i zdejmowanie
flag

Dodatkowo

wiosna

od kwietnia do października

wywóz w kazdy piątek
według potrzeb oraz
utrzymującej się
długotrwającej suszy

Kwiecień,
Maj

koszt ponosi wykonawca
według potrzeb,
koszt
ponosi zamawiający;
według potrzeb,

1

powyżej wys. 1,5 m przy
użyciu podnośnika koszt
ponosi zamawiający
1. według harmonogramu
dostarczonego przez
wspólnotę

DODATKOWO OFERUJEMY

1

Usuwanie graffiti ze
budynku na zewnątrz

wg potrzeb (koszt ponosi
zamawiający - 50 zł./1m2
netto)

2

odsniezanie zgarnianie
sniegu przy uzyciu sprzętu
ciężkiego

wg potrzeb (koszt ponosi
zamawiający - 100 zł./ netto za
1mth+ dojazd)

3

Transport do 3,5T

wg potrzeb (koszt ponosi
zamawiajac y – 70 zł./netto);

4

zbieranie pozostałosci po
gabarytach drzi okna
ceramika

wg potrzeb (koszt ponosi
zamawiajac y – 100zł./netto);
po wczesniejszym ustaleniu z
zarządcą

5

mycie garazowca

wg potrzeb (koszt ponosi
zamawiajac y – wedłóg
ustalonej stawki);po
wczesniejszym ustaleniu z
zarządcą

6

sprzedaż mieszanki
piaskowo solnej oraz soli
drogowej

7

wywóz gruzu,sniegu w
kontenerach 6 m3

Mieszanka 18 zł netto 25 kg
sól
drogowa 25kg 18 zł netto

wg potrzeb (koszt ponosi
zamawiajac y – wedłóg
ustalonej stawki);po
wczesniejszym ustaleniu z
zarządcą


Załączniki do oferty Hożą 4-4E (3).pdf - page 1/3
Załączniki do oferty Hożą 4-4E (3).pdf - page 2/3
Załączniki do oferty Hożą 4-4E (3).pdf - page 3/3

Related documents


za czniki do oferty ho 4 4e 3
kossaka 34 36
opis targowisko koszalin
regulamin zlotu
umowa najmu sklep
09 ojczyzna


Related keywords