ferdig brosjyre.pdf


Preview of PDF document ferdig-brosjyre.pdf

Page 1 2 3 45614

Text preview


4

HVEM SOM ARRANGERER:

Polyteknisk Forening (PF) er et politisk uavhengig og tverrfaglig forum for
Samfunnsdebatt. Foreningen administrerer en rekke fond, stiftelser og legater
med øremerkede midler til fremme for Samfunnsdebatt og utdannelse. Foreningens drift dekkes hovedsaklig av kontingenten fra nærmere 3.000 medlemmer.
Alle som ønsker det kan være medlem i PF. Hans Majestet Kong Harald og
Kronprins Haakon er æresmedlemmer.