PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactregulamin II biegu kanteckiego .pdf


Original filename: regulamin-II-biegu-kanteckiego.pdf
Author: Artur

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 15/09/2015 at 20:35, from IP address 85.237.x.x. The current document download page has been viewed 267 times.
File size: 361 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


II BIEG PRZEŁAJOWY PAMIĘCI MACIEJA
KANTECKIEGO
Bieg charytatywny dla Jadwigi Dargacz
ORGANIZATOR:

KS WEJHER

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Urząd Miasta w Wejherowie
I LO im. Króla Jana III Sobieskiego
Stowarzyszenie Małe Trójmiasto Biega
I. CEL
1. Upamiętnienie wybitnego nauczyciela, pasjonata sportu i działacza sportowego –
Macieja Kanteckiego
2. Zbiórka funduszy na zakup protezy dla Jadwigi Dargacz
3. Promocja aktywności fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia.
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego w dniu 26.09 2015
roku
2. Początek Biegu o godzinie 12:00
III PROGRAM ZAWODÓW
1. Długość trasy: 2000 metrów
2. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 9:00 - Amfiteatr
.
IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. Udział w biegu mogą wziąć wszyscy nie posiadający przeciwwskazań do aktywności
ruchowej.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 10 zł
w biurze zawodów.
3. Wpisowe zostanie przekazane na pomoc w zakupie protezy dla Jadwigi Dargacz

4. Organizator zobowiązuje uczestników do wypełnienia karty zgłoszeniowej w biurze
zawodów
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody opiekunów prawnych
na udział w biegu.
6. Karty zgłoszeniowe i oświadczenia (zgody) dostępne są na stronie Internetowej I LO
w Wejherowie: www.liceum1.wejher.pl
7. Bieg odbywa się bez podziału na kategorie.
8. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy, który będzie dostępny w biurze
zawodów.
9. Organizator ponosi koszty ubezpieczenia uczestników biegu.
10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu. Zastrzega sobie również
fotografowanie, filmowanie oraz wykorzystanie wizerunku uczestników biegu na
potrzeby reklamowe i promocyjne. Zastrzega sobie także możliwość ich
wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych na wszelkie inne
potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do
nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i
nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na
wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio,
gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia
jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie,
udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego
wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
12. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów.
V. NAGRODY
1. Pamiątkowe medale otrzyma pierwszych 300 uczestników biegu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulek sportowych.
2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.


regulamin-II-biegu-kanteckiego.pdf - page 1/2
regulamin-II-biegu-kanteckiego.pdf - page 2/2

Related documents


regulamin ii biegu kanteckiego
regulamin polmaraton lodz
wkpp regulamin 2017
regulamin
regulamin wmzs iii edycja
regulamin konkursu na fb


Related keywords
Copy tag