MAT1120 Linear Algebra (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by TeX / pdfTeX-1.40.15, and has been sent on pdf-archive.com on 16/09/2015 at 21:53, from IP address 37.191.x.x. The current document download page has been viewed 922 times.
File size: 153.6 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


MAT1120 - Linear Algebra
Teodor Spæren
September 2015

1

Oppgave 1

Er gitt matrisenP =1.0
0
0
0
0

0.7
0
0.3
0
0

0
0
0.5
0
0 0.65
0.5
0
0 0.35

0
0
0
0
1.0
Skal beregne P k for k ∈ {2, 3, 4, 40, 80} og angi hva sannsynligheten er for at
systemet g˚
ar fra tilstand s4 til s2 i løpet av henholdsvis 2, 3, 4, 40 og 80 tidsskritt.
Bruker følgende matlab script for ˚
a gjøre dette:
P = [1 0.7 0 0 0; 0 0 0.5 0 0; 0 0.3 0 0.65 0; 0 0 0.5 0 0; 0 0 0 0.35 1];
for k = [2 3 4 40 80]
% P^k
pk = P^k
% This is the probability
round(pk(2,4),5)
end
P k blir daP2 = 
P4 = 


P 80=


1.0
0
0
0
0

0.7
0.15
0
0.15
0

0.35
0
0.475
0
0.175

1.0
0
0
0
0

0.805
0.07125
0
0.07125
0.0525

1.0
0
0
0
0

0.9
0
0
0
0.1

0
0.325
0
0.325
0.35

0.5163
0
0.2256
0
0.2581

0.6667
0
0
0
0.3333

0
0
0
0
1.0

0.2275
0.1544
0
0.1544
0.4637

0.4333
0
0
0
0.5667

0
0
0
0
1.0,
P3 = 


0
0
0
0
1.0


1
,P 40=


1.0
0
0
0
0

0.805
0
0.1425
0
0.0525

1.0
0
0
0
0

0.9
0
0
0
0.1

0.35
0.2375
0
0.2375
0.175

0.6667
0
0
0
0.3333

0.2275
0
0.3088
0
0.4637

0.4333
0
0
0
0.5667

0
0
0
0
1.0

0
0
0
0
1.0
og pk24
p224 = 0.3250,

2

p324 = 0,

p424 = 0.1544,

p40
24 = 0,

p80
24 = 0

Oppgave 2

For ˚
a finne basisen for Nul(P − I5 ), ved ˚
a omgjøre matrisen [(P − I5 ) 0] til
redusert trappeform. Dette gjøres med matlab med kommandoen rref([(Peye(5)) zeros(5,1)]), noe som gir:[(P −I5 ) 0] ∼ 0
0
0
0
0

0.7
−1.0
0.3
0
0

0
0.5
−1.0
0.5
0

0
0
0
0
0.65 0
−1.0 0
0.35 0

gjør vi om dette til parameter form, f˚
ar vi:

x1
is
 x2 =
x3 =


x4 =x5
is

0
0
0
0
0

 
 
∼
 
 

0
0
0
0
0

1.0
0
0
0
0

0
1.0
0
0
0

0 0
0 0
1.0 0
0 0
0 0

0
0
0
0
0

free
0
0
0
free

Fra dette kan vi se at enhver basis for Nul(P − I5 ) kan skrives som
 x1 
 x1 + x5 


0
0
β=
 x0
5

x1 + x5

a er det enkelt ˚
a se at P ikke er regulær da det ikke finnes en entydig likevektsvektor. Det at P ikke er regulær kunne vi ha misstenkt fra kalkulasjonene v˚
are
i Oppgave en, da selv for høye verdier av k var ikke P k strengt positiv. Dette er
derimot ikke nokk for ˚
a konkludere med at P ikke er regulær, da vi m˚
atte ha
sjekket for alle k ∈ N.

2

Download MAT1120 Linear AlgebraMAT1120___Linear_Algebra.pdf (PDF, 153.6 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file MAT1120___Linear_Algebra.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000301695.
Report illicit content