TÃœHI UUDISKIRI sept 2015 EST .pdf
File information

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 18/09/2015 at 12:05, from IP address 213.35.x.x. The current document download page has been viewed 1488 times.
File size: 1.01 MB (10 pages).
Privacy: public file
Document preview


TÜHI UUDISKIRI
September 2015

UUDISED
Uue instituudiga uude aastasse

1. septembril toimus Astra maja aatriumis uue õppeaasta algusele pühendatud avaaktus,
kus lõigati sümboolselt läbi ka uue humanitaarteaduste instituudi lint. Aktusel pidas kõne
TÜHI direktor prof. Tõnu Viik, kes kutsus enda sõnavõtus üles mõtlema, järele mõtlema ja
järelemõtlemiste üle järele mõtlema. Instituudi direktori kõne on võimalik järelvaadata ja ­
kuulata Tallinna Ülikooli videokeskkonnas. Aktuse piltidega on võimalik tutvuda
Tallinna Ülikooli meediaväravas.

TÜHI pidu

1. septembril tähistas uue instituudi algust TÜHI kollektiiv. Alanud õppeaasta võeti vastu
direktori tervituse ja instituudi õppejõudude ettekannetega teemal, mis on "tühi" ja kuidas
"tühjust" on erinevates kultuuriruumides varasemalt käsitletud.

"TÜHI saal" Kirjanike Majas

16. septembril toimus Kirjanike Maja musta laega saalis kirjanduslike kolmapäevade
raames üritus nimega "TÜHI saal", kus esinesid instituudi õppejõud ning TÜHIga seotud
luuletajad. 
Instituudi töötajate poolelt aitasid tühja saali täita Tõnu Viik, Alari Allik, Aurika Meimre ja
Marek Tamm. Üritust modereeris instituudi eesti kirjanduse professor Piret Viires, kes
juhatas ürituse sisse, öeldes, et "TÜHI saal" püüab sümboolselt kokku võtta selle, mida
instituut laias plaanis esindab ­ teooria ja loova kirjanduse ühenduspunkti.
Instituudi direktor Tõnu Viik kõneles "tühjusest" antiikkultuurides ning Alari Allik tõi
näiteid ida kultuuridest, loetledes ühtlasi ette india filosoofide 18 erinevat tühjuse vormi.
Aurika Meimre ettekanne keskendus eelkõige "tühjusele" vene keeles ja kirjanduses ning
Marek Tamme kõne rääkis muuseas kartusest tühjuse ees.
Asendamatu panuse kirjandusõhtu õnnestumiseks andsid TÜHIga seotud luuletajad

Jürgen Rooste, Kalju Kruusa, Kätlin Kaldmaa, Sveta Grigorjeva, Hasso Krull ja Maarja
Kangro, kes esitasid nii enda kui teiste luulet "tühjusest" ja mitteolemisest. Üritusest tegi
ülekande ka kultuur.err.ee. 
TÜHI täidab musta laega saali ka 9. detsembril, mil toimub järgmine "TÜHI saal".

"Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine"

Teatrifestivalil DRAAMA pälvis palju tähelepanu TÜHI eesti kirjanduse ja
kirjandusdidaktika lektor Priit Kruusi uus lavastus " Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine",
mille esietendus toimub juba 19. septembril.
Kinoteatriga koostöös sündinud lavastuse sihtgrupp ei ole mitte ainult Tootsid ja köstrid,
vaid kõik need nelisada tuhat inimest, kes praegu Eestis mingilgi viisil koolieluga seotud on.
Esietendus toimub 19. septembril Tallinnas Sinilinnus, järgmised etendused 20., 21., 23.,
30. septembril ja 2. oktoobril Sinilinnus ning oktoobris ja novembris Viljandis, Rakveres,
Pärnus, Kuressaares, Jõhvis ja Paides.
VAATA VEEL

TÜHI at DRAAMA festival
7. septembril toimus teatrifestivali DRAAMA raames
rahvarohke ümarlaua­arutelu teatrihariduse olukorrast
Eestis, kus teemaks oli ka koreograafia õppekava TLÜ­s
ning teatrialased uurimistööd kultuuride uuringute
doktoriõppes.
11. septembril esitleti festivalil aastaraamatut "Teatrielu
2014", mis sisaldab muuhulgas Luule Epneri pikemat
artiklit näitlemisest nüüdisteatris.

Kirjanduskonverentsi partnerid külas
 
Konverentsi "End Games and Emotions: The Sense of Ending in Modern Literature and
Arts" (15.­18.8.2017) ettevalmistus on täies hoos. Tallinnas toimus 11.
septembril koostööseminar konverentsi ettevalmistuseks. Korraldajad on Tallinna Ülikool
ja Helsingi Ülikool ning Korralduskomiteesse kuuluvad Eesti poolelt Mirjam Hinrikus, Ave
Mattheus ja Piret Viires

Stipendium soome keele doktorandile
 
Augusti viimasel nädalal tunnustas Euroopa Teise Keele Omandamise Assotsiatsioon
EUROSLA assotsiatsiooni aastakonverentsil Aix­en­Provence’is oma stipendiumiga TÜHI
doktoranti, soome keele lektorit Kristi Pällinit.
Kristi Pällin käsitles oma ettekandes "Ambiguity between closely related languages and its
influence on second language acquisition: a corpus­based study of native and learner
Finnish" korpuspõhiselt soome verbide "lähteä" ja "mennä" kasutust soome üld­ ja
õppijakeeles, keskendudes eestikeelsete õppijate keelekasutusele ja lähedase sugulaskeele
mõjule teise keele omandamisel.
Eesti doktorandid osalesid  EUROSLA aastakonverentsil esmakordselt. Tegemist on
märkimisväärse saavutusega, sest konkurents konverentsile pääsemiseks on ülitihe: vastu
võetakse ainult 40 % teesidest. Pällini juhendaja on soome keele dotsent Annekatrin
Kaivapalu.
 

SEPTEMBRI SÜNNIPÄEVAD

"With mirth and laughter let old wrinkles come.
And let my liver rather heat with wine
Than my heart cool with mortifying groans."
 
Gratiano, Shakespeare's "The Merchant of Venice"

Õnnitleme väikese hilinemisega kõiki humanitaarteaduste instituudi septembrikuu
sünnipäevalapsi ja soovime teile ainult kõige helgemaid hetki ja põnevaid elamusi!

Aleksandr Romenski
Inna Ossiptšuk
Õie Kirs
Ants Hein
Ingrid Krall

Mihhail Lotman
Aleksandra Ljalikova
Tarmo Pikner
Jüri Viikberg
Kristi Pällin

ELUOLULINE

Asjaajamisest uues instituudis: KKK
Aigi Heero, administratiivjuht
 
Mul on plaanis minna lähetusse. Millest alustada ja kelle poole pöörduda?
Kõigepealt võiks lähetuse kooskõlastada suunajuhi ja instituudi administratiivjuhiga või
keskuse juhataja ja projektijuhiga. Kui lähetus toimub projekti raames, on kontaktisikuks
Kristel Toom (kristel.toom@tlu.ee); kui minnakse instituudi kesksetest vahenditest, peaks
pöörduma Riina Trofimova (riina.trofimova@tlu.ee) poole. Kõik lähetusega seotud
teenused (lennupiletid, ööbimine) tuleb tellida läbi Baltic Toursi, kus meie kontaktisikuks
on Leili Timm (leili.timm@baltictours.ee). Leiliga võib loomulikult otse suhelda (nt
parimate pakkumiste suhtes), ent asjaajamise lihtsustamiseks tuleks kirjavahetuse CC­sse
lisada ka vastavalt kas Kristel või Riina. Uue lepingu järgi tuleb läbi Baltic Toursi maksta ka
konverentsi osalustasu ja korraldaja poolt pakutav ööbimine hotellis. Lähetusi aitavad
vajadusel vormistada Riina ja Kristel.
 
Meile tulevad väliskülalised ja me soovime neile korraldada väikse
koosviibimise koos toitlustamisega. Kelle poole peaks pöörduma?
Ka toitlustamiseks on ülikoolil sõlmitud hankelepingud. Meie partnerid on Frens
(inga.brandmeister@frens.ee) ja Amps (mart@amps.ee). Pakkumine tuleb küsida
mõlemalt partnerilt. Väiksemate ürituste toitlustusteenuse jaoks on sõlmitud kahe ülikooli
kohvikuga (Oaas ja Tudengikohvik) raamleping. Taaskord tuleb pakkumine tuleb mõlemalt
ja ilma kahe pakkumiseta ei ole arvet võimalik maksta. Enne toitlustuse tellimist tuleks see

kooskõlastada Kristeli või Riinaga, nemad võiksid olla ka siin algusest peale kaasatud CC­ga
kirjavahetusse.
 
Mul oleks uut arvutit vaja. Kelle poole peaks pöörduma?
IT­tehnika tellimiseks tuleks pöörduda projektide puhul projektijuhi või Kristel Toomi
poole; instituudis Aigi Heero või Riina Trofimova poole. Pärast nendelt kinnituse saamist
võib iga töötaja ise vormistada IT­tehnika tellimuse, lähtudes IT­tehnika tellimuse
raamhankest.
 
Minu käes on veel üks vana instituudi rahadest ostetud arvuti. Kas võib seda
edasi kasutada?
Võib küll. Siiski toimub sellega seoses oktoobri alguses väike muudatus. Nimelt peab kõik
ülikooli vahenditest ostetud vallasvara alates 2015. aasta sügisest olema märgistatud
väikevara koodiga ning ülikooli vahenditest ostetud tehnikat võib väljastada töötajale
üleandmis­vastuvõtu aktiga, milles määratakse töötaja vastava tehnika vastutajaks. Kõik,
kellel see veel tehtud ei ole, palume tema käsutuses oleva tehnika kirjeldus saata hiljemalt
12. oktoobriks Riina Trofimovale. Samuti tuleb kõik ülikooli rahade eest ostetud vara,
mida hoitakse kodus (printerid jms), 12. oktoobriks tuua oma töökabinetti, kus neid
edaspidi kasutada saab.
 
Millal puhkusegraafikuid hakatakse tegema?
Järgmise aasta puhkuseplaan tuleks esitada 31. detsembriks Riina Trofimovale. Vajadusel
vastab Riina ka täiendavatele küsimustele.
 
Kust ma tahvlipliiatseid juurde saan?
Kontoritarvete jagamise eest vastutab Denis Kuzmin (kuzmin@tlu.ee), kes kogub kokku
kõik töötajate soovid ja edastab need Riina Trofimovale. Riina tellib siis need teabekeskuse
laost.
 
Kus ma saan paljundada ja kust ma saan oma posti kätte?
Paljundada, printida ja skännida saab õppejõudude toas A­435. Seal on ka postilahtrid.
Posti toomise eest vastutab Tiiu Rumen (tiiu.rumen@tlu.ee). Kui soovitakse posti välja
saata, võib selle samuti anda Tiiu kätte. Kui aga kellelgi on vaja kullerteenust, siis see tuleks
enne kooskõlastada Riinaga.
 
Kas ülikooli meeneid tohib tellida?
Tohib küll. Enne palume selle aga kooskõlastada Riinaga.
LOE VEEL

 
OLULISED KUUPÄEVAD
18.09 
kell 11.00
 

Kirjanike Maja

21.09 
kell 16.00
 

T­405, Terra maja

22.09 
kell 17.00
 

A­543, Astra maja

16.10 
kell 15.00
 

M­213, Mare maja

27.10 
kell 16.15
 

S­116, Silva maja

"(Mitte)kohtumine tundmatuga"
Terve päeva vältel aset leidev konverents
"(Mitte)kohtumine tuttavaga: kultuuriloo kujutamine ja
tõlgendamine etenduskunstides" on osa konverentside
sarnast „Etüüde nüüdiskultuurist“.
Mõttekoda "TÜHI mõtleb kaasa"
Seekordne mõttekoda üritab instituudi töötajate abiga
leida vastust küsimusele, millist instituuti me tahame.
Käsitletakse nii sise­ ja väliskommunikatsiooni kui loodavat
arengukava. Arutelu juhivad Halliki Põlda ja Eleen Änilane.
Juubeliseminar "Üks ja kogu Ülar Ploom"
Ülar Ploomi sünnipäevale pühendatud akadeemilis­
poeetilisel juubeliseminaril peavad ettekandeid Ülar
Ploomi kolleegid humanitaarteaduste instituudist.
Luulekavas kohtub Ülar Ploomi luule tema õpilaste omaga.
Ligita Judickaite Pašvenskiene doktoritöö
kaitsmine
Humanitaarteaduste instituudi doktorant Ligita Judickaite
Pašvenskiene kaitseb enda doktoritööd "Cartoon Subtitling
as a Mode of Translation for Children".
Kateryna Kuzmina, "A cultural approach to
translation"
Humanitaarteaduste instituudis toimub keeleteaduse
seminar, mida korraldab professor Anna Verschik. Kõik,
keda huvitab keeleteadus laiemas mõttes, on teretulnud.

 
 
 

TÜHI MEEDIAS

Ühe Minuti Loengud
Uue hooga on taas käima lükatud ERR­iga koostöös sündinud 1­minutiliste loengute sari,
kus jätkuvalt ka TÜHI inimesed kaasa teevad.
1. septembri puhul rääkis Aigi Heero õpetajaameti rollist 400 aastat tagasi ja nüüd ning
sellest, kui oluline on õpetajaid tunnustada ja hinnata. 14. septembril pidas miniloengu
instituudi direktor prof. Tõnu Viik, kes rääkis tarkusest, hariduse omandamisest ja sellest,
miks on oluline osata filosoofiliselt mõelda. Kõik videod on järelvaadatavad ERR­i
Novaatori portaalis ja Tallinna Ülikooli Youtube'i lehel.
VAATA

TÜHI raadios
31. augustil käis instituudi direktor Tõnu

11. septembril olid Vikerraadios eetris prof.

Viik Vikerraadios saates

Tõnu Viik ja jaapani keele ja kultuuriloo

"Reporteritund"  rääkimas Gunnar Oki

lektor Alari Allik, kes vestlasid "Vasara"

raportist ja Eesti kõrghariduse tulevikust.

saatejuhtidega tühjusest. 

VASAR

REPORTERITUND

 
 
 

"TÜHI saal"
16. septembril Kirjanike Majas kirjanduslike kolmapäevade raames toimunud üritus "TÜHI
saal" jõudis meediasse päris mitme erineva meediakanali kaudu. Uudise üritusest
kajastus nii Postimehes kui Päevalehes, ERR­i Kultuur tegi luuleõhtust ka otseülekande.
VAATA VEEL

"Mis on kultuur?"
ETV kultuurisaate "OP"
sügishooaja reklaamklipis
räägib Daniele Monticelli
sellest, mis on kultuur.
VAATA

TÜHI Facebookis / TÜHI on Facebook
TÜHI jõudis Facebooki! Instituudil on nüüd päris oma Facebooki lehekülg, mis on
mõeldud nii instituudi töötajatele ja tudengitele kui ka partneritele ja ülikoolivälistele
inimestele, kellele TÜHI üritused ja muud tegemised huvi võiksid pakkuda.
TÜHI FACEBOOK

LUGEMISSOOVITUS
Marcel Proust "Valik esseid"
Loomingu Raamatukogu sarjast on ilmunud Marcel Prousti
“Valik esseid”  (LR 28–30/2015), mille on koostanud ja
järelsõnastanud TÜHI kultuuriajaloo professor Marek
Tamm. Romaanikirjanik Marcel Prousti (1871–1922)
esseede valimik pakub ühe lisafragmendi Prousti eesti
keeles aegamisi kuju võtvasse loomingulisse kaleidoskoopi,
vahendades mõned kirjaniku olulisemad esseed, mis
mõjuvad värskelt tänagi.
LOE EDASIDownload original PDF file

TÃœHI UUDISKIRI sept 2015 EST.pdf (PDF, 1.01 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file TÃœHI UUDISKIRI sept 2015 EST.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000302011.
Report illicit content