9115091374 .pdf

File information


Original filename: 9115091374.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by LaTeX with hyperref package / pdfTeX-1.10b, and has been sent on pdf-archive.com on 23/09/2015 at 12:12, from IP address 193.19.x.x. The current document download page has been viewed 428 times.
File size: 10 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


9115091374.pdf (PDF, 10 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


FAKTURA PRO FORMA
Prosimy o umieszczenie na przelewie w miejscu przeznaczomym na tytuł wyłacznie
˛
´
identifikatora płatnosci:

9115091374

Przypominamy, z˙ e opłaty pobierane za przelew przez bank lub poczte˛ nie sa˛ zawarte w cenie usługi. Z tego
´ z zagranicy, nale˙zy na przelewie wpisac´ kwote˛ podana˛ przez nas.
wzgledu,
˛
aby dokonac´ poprawnej płatnosci
Sprzedawca:
AlphaNet Sp. z o.o.
Al. Mireckiego 22
41-200 Sosnowiec
Sad
˛ Rej. w Katowicach Wydział Gospodarczy
KRS: 0000213297,kapitał zakładowy: 80.000 zł

Nabywca:

REGON:

REGON:
NIP:
Tel.:
Fax.:
e-mail:

278266739
6443186165
(+48) 32 441 63 46
(+48) 32 785 33 32
ksiegowosc@forpsi.pl

Konrad Kucharski
króla Maciusia 11a/54

Bank:
Numer konta:
IBAN:
SWIFT:

Bank Przemysłowo Handlowy S.A
Sosnowiec
54106000760000320000977493
PL54106000760000320000977493
BPHKPLPK

Odbiorca:

04-526 Warszawa

Konrad Kucharski
króla Maciusia 11a/54
04-526 Warszawa

NIP:

Poland

Data wystawienia:

Sosnowiec, 22.9.2015

Termin zapłaty:

Identyfikator płatno´sci:

9115091374

2.10.2015
Faktura zawiera zamówione usługi. Ceny sa˛ zgodne z aktualna˛ oferta˛ PLN

Nazwa towaru lub usługi:

Ilo´sc´

JM.

Cena jedn.

%VAT

Warto´sc´ netto

przedłu˙zenie domeny
typer.biz.pl (D00000277)
ilo´sc´ lat 1

1

szt.

35,00

23

35,00

Razem do zapłaty
Podsumowanie:
To nie jest dokument ksiegowy.
˛

43,05
´ trzy złote pie˛ c´ groszy
Słownie: czterdziesci
Warto´sc´ netto

35,00

VAT 23 %
W zaokragleniu
˛
Warto´sc´ brutto

8,05
0
43,05

c AlphaNet Sp. z o.o. http://www.forpsi.pl
System fakturujacy
˛ AlphaNet


Document preview 9115091374.pdf - page 1/1


Related documents


9115091374
29 06 12 zmiany w organizacji ruchu
regulamin promocji doladowania plus 6 grudnia
vgo 008143414 17
informacja o wyborze ofert brauze
abc

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 9115091374.pdf