plaaan .pdf
File information

Title: plaaan
Author: Jaca

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe Illustrator CC (Windows) / Adobe PDF library 10.01, and has been sent on pdf-archive.com on 28/09/2015 at 18:13, from IP address 89.67.x.x. The current document download page has been viewed 440 times.
File size: 143.47 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview


III ROK. WYDZIA GRAFIKI. ROK AKADEMICKI 2015/2016. SEMESTR ZIMOWY. PLAN ZAJ
07.00-09.00

PN.

WT.

R.

CZW.

Angielski
A. P askowicka

Angielski
I. Szachu owicz
Francuski
A. P askowicka

09.00-11.00

11.00-13.00

Projektowanie plakatu i grafiki wydawniczej
prof. L. Majewski
32
Projektowanie ksi ki i elektronicznych form
wydawniczych
prof. M. Buszewicz
33
Multimedialna kreacja artystyczna
prof. W. J drzejec
16
Ilustracja
dr hab. Gra ka Lange
23
Film animowany
prof. H. Neumann
18

Wiedza o sztuce

Grafika warsztatowa
prof. A. Cie li ska-Kawecka
05
prof. P. Smolnicki
07
prof. A. W c awski
06
Litografia
prof. B. Ostoja Lniski
01
(w tygodniach rozpoczynaj cych si :
12.10; 26.10; 09.11; 23.11; 07.12; 11.01; 25.01)

Rysunek
dr hab. R. Kocha ski
27
prof. R. ugowski
11
dr hab. J. Staszewski
26

Francuski
M. Grzeszkiewicz
Angielski
I. Szachu owicz

Projektowanie plakatu i grafiki wydawniczej
prof. L. Majewski
32
Projektowanie ksi ki i elektronicznych form
wydawniczych
prof. M. Buszewicz
33
Multimedialna kreacja artystyczna
prof. W. J drzejec
16
Ilustracja
dr hab. Gra ka Lange
23
Film animowany
prof. H. Neumann
18
(w tygodniach rozpoczynaj cych si :
05.10; 19.10; 02.11; 16.11; 30.11; 14.12; 07.01;
18.01)

Malarstwo
prof. H. Gosty ski
26
prof. P. Nowak
11
prof. S. Marzec
27
(w tygodniach rozpoczynaj cych si :
05.10; 19.10; 02.11; 16.11; 30.11; 14.12; 07.01;
18.01)

(ZF) Typografia
mgr J. Czerniakowska
32
(obowi zkowo dla
Projektowania plakatu i
grafiki wydawniczej,
Pracownia projektowania
ksi ki i publikacji
cyfrowych)

PT.

Projektowania plakatu i
grafiki wydawniczej,
Pracownia projektowania
ksi ki i publikacji
cyfrowych)

mgr M. Jaroci ski
32
ZF Inspiracje
interdyscyplinarne
dr hab. E. Satalecka
07
(w tygodniach
rozpoczynaj cych si :
12.10; 26.10; 09.11;
23.11; 07.12; 11.01;
25.01)

ZF Grafika
warsztatowa
dr W. Tylbor-Kubrakiewicz
05
ZF Projektowanie gier
i stron internetowych
mgr D. Mizieli ski
33

Zaj cia organizowane przez Wydzia Zarz dzania Kultur Wizualn

Estetyka
P. Teodorczuk
Angielski
I. Szachu owicz
Rosyjski
J. Furga
Niemiecki A2
T. Zakrzewska

Angielski
I. Szachu owicz

Teoria percepcji
dr hab. D. Folga-Januszewska
04

Grafika warsztatowa
prof. A. Cie li ska-Kawecka
05
prof. P. Smolnicki
07
prof. A. W c awski
06
Litografia
prof. B. Ostoja Lniski
01
(w tygodniach rozpoczynaj cych si :
12.10; 26.10; 09.11; 23.11; 07.12; 11.01; 25.01)
Malarstwo
prof. H. Gosty ski
26
prof. P. Nowak
11
prof. S. Marzec
27
(w tygodniach rozpoczynaj cych si :
05.10; 19.10; 02.11; 16.11; 30.11; 14.12; 07.01;
18.01)
Grafika warsztatowa
prof. A. Cie li ska-Kawecka
05
prof. P. Smolnicki
07
prof. A. W c awski
06
Litografia
prof. B. Ostoja Lniski
01
(w tygodniach rozpoczynaj cych si :
12.10; 26.10; 09.11; 23.11; 07.12; 11.01; 25.01)
Malarstwo
prof. H. Gosty ski
26
prof. P. Nowak
11
prof. S. Marzec
27
(w tygodniach rozpoczynaj cych si :
05.10; 19.10; 02.11; 16.11; 30.11; 14.12; 07.01;
18.01)
Zaj cia organizowane przez Zak ad Teorii Wydzia u Grafiki

cia fakultatywne (jedne obowi zkowe do wyboru)
owe informacje dotycz ce zaj

18.00-20.00

Malarstwo
prof. H. Gosty ski
26
prof. P. Nowak
11
prof. S. Marzec
27
(w tygodniach rozpoczynaj cych si :
05.10; 19.10; 02.11; 16.11; 30.11; 14.12; 07.01;
18.01)

Angielski
E. Krajewska
Francuski
M. Grzeszkiewicz
Niemiecki B1
T. Zakrzewska

(ZF) Typografia
mgr J. Czerniakowska
32
(obowi zkowo dla

16.00-18.00

Grafika warsztatowa
prof. A. Cie li ska-Kawecka
05
prof. P. Smolnicki
07
prof. A. W c awski
06
Litografia
prof. B. Ostoja Lniski
01
Film animowany
prof. H. Neumann
18
(w tygodniach rozpoczynaj cych si :
12.10; 26.10; 09.11; 23.11; 07.12; 11.01; 25.01)

Rysunek
dr hab. R. Kocha ski
27
prof. R. ugowski
11
dr hab. J. Staszewski
26

ZF Projektowanie
czasopism
mgr M. Knap
31
ZF Rejestracja obrazu
dr hab. P. Welk
16

14.00-16.00
ZF Projektowanie gier
i stron internetowych
mgr D. Mizieli ski
33
ZF Projektowanie

pne s w dziekanacie WZKW lub na stronie internetowej: kulturamiejsca.asp.waw.pl


Document preview - plaaan.pdf - Page 1/1


Download original PDF file

plaaan.pdf (PDF, 143.47 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file plaaan.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000303868.
Report illicit content