PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactSharat Chandra Rachanabali 3229Pages.pdf


Preview of PDF document sharat-chandra-rachanabali-3229pages.pdf

Page 1 2 3 4563229

Text preview


IJ\ Kfj Khj iKr~J xMPrªs FA TgJA nJKmPfKZu, KT∂á FUj xm náKu~J ßVu, mKuu, IJKo∏IJKo∏
ms\rJ\ uJKyzL kNmmt Pñr \KohJrÇ oJgJ~ hMA-YJKrVJZJ YMuS kJKT~JPZ∏mJKfPT jPy, KbT m~PxA kJKT~JKZuÇ mzPuJT, IPjTPT ßhKU~JKZPuj; fJA Ya& TKr~J
xMPrªsjJgPT IPjTaJ mMK^~J uAPuj, TKyPuj, yÅJ mJkM, KT YJS fáKo ?
ßTJj FTaJ∏
KT FTaJ ?
YJTKr∏
ms\rJ\mJmM oOhM yJKx~J mKuPuj, IJKo YJTKr KhPf kJKr F xÄmJh ßfJoJPT ßT KhPu ?
kPg FT\Pjr xKyf ßhUJ yAPu IJKo K\ùJxJ TKr~JKZuJo, ßx-A IJkjJr TgJ∏
nJuÇ ßfJoJr mJKz ßTJgJ~ ?
kKÁPoÇ
ßxUJPj ßT IJPZ ?∏xMPrªsjJg xm TgJ mKuuÇ
ßfJoJr KkfJ KT TPrj ?
Im˙JQmèPeq xMPrªs jNfj iÅJY KvKU~JKZu∏FTaá \zJA~J \zJA~J mKuu, xJoJjq YJTKr TPrjÇ
fJPf YPu jJ, fJA fáKo CkJ\tj TKrPf YJS ?
yÅJÇ
FUJPj ßTJgJ~ gJPTJ?
ßTJj KjKhtÓ ˙Jj jJA∏ßpUJPj ßxUJPjÇ
ms\mJmMr h~J yAuÇ xMPrªsjJgPT TJPZ mxJA~J KfKj mKuPuj, fáKo FUjS mJuT oJ©Ç FA m~Px mJKz ZJKz~J IJKxPf mJiq yA~JZ mKu~J hM”U yAPfPZÇ IJKo KjP\
pKhS ßTJjS YJTKr KhPf kJKr jJ, KT∂á pJyJPf KTZM ßpJVJz y~, fJyJr CkJ~ TKr~J KhPf kJKrÇ
IJòJ, mKu~J xMPrªsjJg YKu~J pJAPfKZu ßhKU~J, ms\mJmM fJyJPT KlrJA~J mKuPuj, IJr KTZM ßfJoJr K\ùJxJ TKrmJr jJA ?
jJÇ
AyJPfA ßfJoJr TJ\ yA~J ßVu ? KT CkJ~ TKrPf kJKr, TPm TKrPf kJKr,∏KTZMA \JKjmJr k´P~J\j KmPmYjJ TKrPu jJ ?
xMPrªs Ik´Kfn yA~J KlKr~J hÅJzJAuÇ ms\mJmM xyJPxq mKuPuj, FUj ßTJgJ~ pJAPm ?
ßTJj FTaJ ßhJTJPjÇ
ßxAUJPjA IJyJr TKrPm ?
k´KfKhj fJyJA TKrÇ
fáKo ßuUJkzJ TfhNr KvKU~JZ ?
KTZM KvKU~JKZÇ
IJoJr ßZPuPT kzJAPf kJKrPm?
xMPrªs UMKv yA~J TKyu, kJKrmÇ