abc.pdf


Preview of PDF document abc.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text preview


Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
www.bankmillennium.pl

Lista transakcji na rachunku nr:   PL 66 1160 2202 0000 0002 6319 8349
w   PLN, za okres od   2015-01-01   do   2015-10-06
Saldo początkowe:

1181.07

Suma uznań:

13483.78

Suma obciążeń:

-14658.34

Saldo końcowe:

Data
transakcji /
Data
księgowania

Opis

2015-10-05
2015-10-05

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

2015-10-05
2015-10-05

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji
Identyfikator płatności

2015-10-05
2015-10-05

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji
Identyfikator płatności

2015-10-05
2015-10-05

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji
Identyfikator płatności

2015-10-05
2015-10-05

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

2015-10-03
2015-10-03

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

2015-10-03
2015-10-03

Rodzaj operacji
Z rachunku
Zleceniodawca
Tytuł operacji

6.51

Obciążenia

Uznania

Saldo

OPŁATA
29116022020000881200040200
Bank Millennium SA
OPŁ. MIES. KARTA VISA 360°
4874XXXXXXXX0887 ZA 08/2015

-4.00

6.51

PŁATNOŚĆ INTERNETOWA
WYCHODZĄCA
76116022020000000157406380
DIALCOM24 SP. Z O.O. UL
KANCLERSKA 15 60-327 POZNAŃ
p24-492-770-818
FA400AY5J7

-9.65

10.51

PŁATNOŚĆ INTERNETOWA
WYCHODZĄCA
76116022020000000157406380
DIALCOM24 SP. Z O.O. UL
KANCLERSKA 15 60-327 POZNAŃ
p24-492-770-265
FA400AQ3MH

-13.42

20.16

PŁATNOŚĆ INTERNETOWA
WYCHODZĄCA
76116022020000000157406380
DIALCOM24 SP. Z O.O. UL
KANCLERSKA 15 60-327 POZNAŃ
p24-392-753-393
FA4003XY6F

-8.99

33.58

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
20116022020000000263198498
KOWALEWSKI KONRAD
Przelew własny

-30.00

42.57

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
20116022020000000263198498
KOWALEWSKI KONRAD
Przelew własny

-30.00

72.57

PRZELEW WEWNĘTRZNY
PRZYCHODZĄCY
18116022020000000219879013
KOWALEWSKI KRZYSZTOF LEŚNICE
UL LEŚNICE 7 B 84-300 LĘBORK
Przelew - Konrad Kowalewski

100.00

102.57

Data wystawienia dokumentu:   2015-10-06
Strona   1   Z   11
 

Lista transakcji została wygenerowana elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla.
Dokument został sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi
zmianami).
Dokument nie jest wyciągiem z rachunku bankowego
 

 

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym
całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych.