abc.pdf


Preview of PDF document abc.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text preview


Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji
Identyfikator płatności
2015-09-07
2015-09-07

Rodzaj operacji

60116022020000000239518817
PAYU S.A. UL GRUNWALDZKA 182
60-166 POZNAŃ
PayU w Allegro XX593375202XX
Wpłata łączna od kowmir7
F97010CK12
WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
ZWYCIESTWA 3
LEBORK
15/09/07
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

-600.00

442.38

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
ZWYCIESTWA 3
LEBORK
15/09/07
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

-200.00

1042.38

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
65116022020000000242857176
Wojtek Szulc
Konrad Kowalewski

-100.00

1242.38

PŁATNOŚĆ INTERNETOWA
WYCHODZĄCA
68116022020000000239518673
PAYU S.A. UL GRUNWALDZKA 182
60-166 POZNAŃ
PayU XX590398726XX
SPORT-SHOP.pl - Zam: 570021
Numer klienta: 96660
F8Y00GD44F

-367.99

1342.38

PŁATNOŚĆ INTERNETOWA
WYCHODZĄCA
60116022020000000239518817
PAYU S.A. UL GRUNWALDZKA 182
60-166 POZNAŃ
PayU w Allegro XX590298425XX
Wpłata łączna od kowmir7
F8Y008QRGP

-71.40

1710.37

PŁATNOŚĆ INTERNETOWA
WYCHODZĄCA
60116022020000000239518817
PAYU S.A. UL GRUNWALDZKA 182
60-166 POZNAŃ
PayU w Allegro XX589792429XX
kowmir 7 aukcja nr (5272416583)
F8V00B51VS

-55.00

1781.77

-900.00

1836.77

Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
38116022020000000104258145
Mirosław Kowalewski
Przelew - Mirosław Kowalewski 900zł

2015-08-27
2015-08-27

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

OBCIĄŻENIE
UBEZP. KARTY: 4874XXXXXXXX0887

-2.99

2736.77

2015-08-26
2015-08-26

Rodzaj operacji

-160.00

2739.76

-96.73

2899.76

-4.00

2996.49

Tytuł operacji
Karta
Numer karty
Posiadacz karty

2015-09-07
2015-09-07

Rodzaj operacji
Tytuł operacji
Karta
Numer karty
Posiadacz karty

2015-09-07
2015-09-07

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

2015-08-31
2015-08-31

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji
Identyfikator płatności

2015-08-31
2015-08-31

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji
Identyfikator płatności

2015-08-29
2015-08-29

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji
Identyfikator płatności

2015-08-27
2015-08-27

Rodzaj operacji

Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji
2015-08-21
2015-08-21

Tytuł operacji

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
24116022020000000106876621
Blue Media 81-717 Sopot, ul. Haffne
ra 6
33QJ467J

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca

OPŁATA
29116022020000881200040200
Bank Millennium SA

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca

2015-08-17
2015-08-17

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
18116022020000000219879013
Krzysztof Kowalewski
Przelew - Krzysztof Kowalewski

Data wystawienia dokumentu:   2015-10-06
Strona   3   Z   11
 

Lista transakcji została wygenerowana elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla.
Dokument został sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi
zmianami).
Dokument nie jest wyciągiem z rachunku bankowego
 

 

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym
całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych.