abc.pdf


Preview of PDF document abc.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text preview


Tytuł operacji

OPŁ. MIES. KARTA VISA 360°
4874XXXXXXXX0887 ZA 06/2015

2015-08-17
2015-08-17

Rodzaj operacji
Z rachunku
Tytuł operacji

WPŁATA NA RACHUNEK
11602202-004850609
wpłata

2015-07-09
2015-07-09

Rodzaj operacji

-37.99

0.49

Karta
Numer karty
Posiadacz karty

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
INTERMARCHE 01
Lebork
15/07/04
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

Rodzaj operacji
Tytuł operacji
Karta
Numer karty
Posiadacz karty

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
SHELL
Lebork 15/07/04
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

-13.71

38.48

-144.00

52.19

-80.00

196.19

2015-07-06
2015-07-06

2015-07-06
2015-07-06

Tytuł operacji

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

2015-06-30
2015-06-30

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

2015-06-30
2015-06-30

Rodzaj operacji
Z rachunku
Zleceniodawca
Tytuł operacji

2015-06-29
2015-06-29

Rodzaj operacji
Z rachunku
Zleceniodawca
Tytuł operacji

2015-06-27
2015-06-27

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
18116022020000000219879013
Krzysztof Kowalewski
Przelew - Krzysztof Kowalewski
PRZELEW DO INNEGO BANKU
47103019867054094082800018
Politechnika Koszalińska ul. Śniade
ckich 2, Koszalin
Opłata rekrutacyjna 2015 Konrad Ko
walewski 94082800018
PRZELEW WEWNĘTRZNY
PRZYCHODZĄCY
38116022020000000104258145
KOWALEWSKI MIROSŁAW LEŚNICE
UL LEŚNICE 7 B 84-300 LĘBORK
Zasilenie konta
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
69102046490000770200247759
DOROTA KOWALEWSKA WS.
LEŚNICE 7B 84-300 LĘBORK
ABC

-76.89

75.18

-6.00

152.07

-142.50

158.07

PRZELEW DO INNEGO BANKU
71114021345555010001324314
PLAY
Opłata abonamentowa 793717004

2015-06-20
2015-06-20

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

PROWIZJA
Prowizja-transakcja karta

2015-06-20
2015-06-20

Rodzaj operacji

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
MONETIA
SLUPSK
15/06/18
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

Tytuł operacji

PRZELEW WEWNĘTRZNY
PRZYCHODZĄCY
38116022020000000104258145
KOWALEWSKI MIROSŁAW LEŚNICE
UL LEŚNICE 7 B 84-300 LĘBORK
Przelew - Konrad Kowalewski

2015-06-17
2015-06-17

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

PROWIZJA
Prowizja-transakcja karta

2015-06-17
2015-06-17

Rodzaj operacji

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
BPS TORUNSKA
LEBORK
15/06/16
Visa Konto 360

Zleceniodawca

Tytuł operacji
Karta

76.19

72.19

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

Z rachunku

8.00

-2.99

2015-06-23
2015-06-23

Rodzaj operacji

276.19

68.19

OBCIĄŻENIE
UBEZP. KARTY: 4874XXXXXXXX0887

2015-06-18
2015-06-17

200.00

-4.00

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

Karta
Numer karty
Posiadacz karty

3000.49

OPŁATA
29116022020000881200040200
Bank Millennium SA
OPŁ. MIES. KARTA VISA 360°
4874XXXXXXXX0887 ZA 05/2015

2015-06-27
2015-06-27

Tytuł operacji

3000.00

300.00

300.57

-5.00

0.57

-40.00

5.57

Data wystawienia dokumentu:   2015-10-06
Strona   4   Z   11
 

Lista transakcji została wygenerowana elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla.
Dokument został sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi
zmianami).
Dokument nie jest wyciągiem z rachunku bankowego
 

 

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym
całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych.