abc.pdf


Preview of PDF document abc.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text preview


2015-04-23
2015-04-23

Odbiorca
Tytuł operacji

Daniel Dziergacz
Konrad Kowalewski wpłata

Rodzaj operacji
Z rachunku
Zleceniodawca

PRZELEW PRZYCHODZĄCY
35102056040000030283101015
ZUS Pl. Zwycięstwa 8 76-200 Słupsk
Świadczenie ZUS
370000U150423D0000094

Tytuł operacji

1354.30

1365.36

2015-04-07
2015-04-07

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

PRZELEW DO INNEGO BANKU
34109011020000000123526081
Dorta Kowalewska
Przelew - Dorta Kowalewska

-5.00

11.06

2015-04-04
2015-04-04

Rodzaj operacji

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
JMP S.A. BIEDRONKA 1201LEBORK
15/04/02 4874742047540887 ZL
4,95 : 003909790741

-4.95

16.06

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
ZWYCIESTWA 3
LEBORK
15/04/02 4874742047540887
WYPLATA GOTOWKI : 003910162967

-400.00

21.01

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
ZWYCIESTWA 3
LEBORK
15/04/02 4874742047540887
WYPLATA GOTOWKI : 003910044340

-300.00

421.01

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
ARMII KRAJOWEJ 16
LEBORK
15/04/01 4874742047540887
WYPLATA GOTOWKI : 003909021761

-300.00

721.01

Tytuł operacji
2015-04-02
2015-04-02

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-04-02
2015-04-02

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-04-01
2015-04-01

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-03-31
2015-03-31

Rodzaj operacji
Z rachunku
Zleceniodawca
Tytuł operacji

PRZELEW PRZYCHODZĄCY
64124038001111001012416366
BOPLAST ZAKŁAD IZOLATORÓW
ELEKTROTE CH. BOLESŁAWA
KRZYWOUSTEGO 1 84-300 LĘBORK
wynagrodzenie za 3/2015.
LP-3/2015. UM-UP/2014/43.

2015-03-27
2015-03-27

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

OBCIĄŻENIE
UBEZP. KARTY: 4874XXXXXXXX0887

2015-03-24
2015-03-24

Rodzaj operacji
Z rachunku
Zleceniodawca

PRZELEW PRZYCHODZĄCY
35102056040000030283101015
ZUS Pl. Zwycięstwa 8 76-200 Słupsk
Świadczenie ZUS
370000U150324D0000112

Tytuł operacji
2015-03-19
2015-03-19

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-03-17
2015-03-16

Rodzaj operacji
Z rachunku
Zleceniodawca
Tytuł operacji

2015-03-16
2015-03-16

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
ZWYCIESTWA 3
LEBORK
15/03/19 4874742047540887
WYPLATA GOTOWKI : 003882958285

94.36

1021.01

-2.99

926.65
928.32

929.64

-100.00

PRZELEW WEWNĘTRZNY
PRZYCHODZĄCY
38116022020000000104258145
KOWALEWSKI MIROSŁAW LEŚNICE
UL LEŚNICE 7 B 84-300 LĘBORK
Zasilenie konta

1.32

100.00

101.32

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
38116022020000000104258145
Mirosław Kowalewski
Przelew - Mirosław Kowalewski

-1750.00

1.32

-350.00

1751.32

Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
18116022020000000219879013
Krzysztof Kowalewski
Przelew - Krzysztof Kowalewski

2015-03-13
2015-03-13

Rodzaj operacji
Z rachunku
Tytuł operacji

WPŁATA NA RACHUNEK
11602202-004850605
ZASILENIE KONTA

2015-03-13
2015-03-13

Rodzaj operacji

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
JMP S.A. BIEDRONKA 3551LEBORK
15/03/11 4874742047540887 ZL
34,77 : 003868803380

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

2015-03-16
2015-03-16

Rodzaj operacji

Tytuł operacji

2100.00

2101.32

-34.77

1.32

Data wystawienia dokumentu:   2015-10-06
Strona   7   Z   11
 

Lista transakcji została wygenerowana elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla.
Dokument został sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi
zmianami).
Dokument nie jest wyciągiem z rachunku bankowego
 

 

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym
całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych.