abc.pdf


Preview of PDF document abc.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text preview


2015-03-10
2015-03-10

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-03-10
2015-03-10

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-03-09
2015-03-09

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-03-07
2015-03-07

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

2015-03-06
2015-03-06

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-03-05
2015-03-05

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

2015-03-05
2015-03-05

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-03-04
2015-03-04

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji
Identyfikator płatności

2015-03-04
2015-03-04

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-03-02
2015-03-02

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

2015-03-02
2015-03-02

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji
Identyfikator płatności

2015-02-27
2015-02-27

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-02-27
2015-02-27

Rodzaj operacji
Z rachunku
Zleceniodawca
Tytuł operacji

2015-02-27
2015-02-27

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-02-26
2015-02-26

Rodzaj operacji
Z rachunku

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
ZWYCIESTWA 3
LEBORK
15/03/10 4874742047540887
WYPLATA GOTOWKI : 003865596933

-100.00

36.09

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
JMP S.A. BIEDRONKA 3551LEBORK
15/03/08 4874742047540887 ZL
60,23 : 003862770825

-60.23

136.09

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
BPS TORUNSKA
LEBORK
15/03/06 4874742047540887 ZL
50,00 : 003859055688

-50.00

196.32

-100.00

246.32

-30.00

346.32

-350.00

376.32

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
JMP S.A. BIEDRONKA 3551LEBORK
15/03/03 4874742047540887 ZL
19,56 : 003852395828

-19.56

726.32

PŁATNOŚĆ INTERNETOWA
WYCHODZĄCA
60116022020000000239518817
PAYU S.A. UL GRUNWALDZKA 182
60-166 POZNAŃ
PayU w Allegro XX524536469XX
434585 426
F3400NSADJ

-16.98

745.88

-8.34

762.86

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
38116022020000000104258145
Mirosław Kowalewski
Przelew - Mirosław Kowalewski

-300.00

771.20

PŁATNOŚĆ INTERNETOWA
WYCHODZĄCA
08116022020000000151666659
DOTPAY SPÓŁKA AKCYJNA UL
WIELICKA 72 30-552 KRAKÓW
47658-MTZ32602 : Order EDB4U
F31006XAVW

-56.48

1071.20

-400.00

1127.68

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
18116022020000000219879013
Krzysztof Kowalewski
Przelew - Krzysztof Kowalewski
WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
BPS TORUNSKA
LEBORK
15/03/05 4874742047540887 ZL
30,00 : 003856014993
PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
38116022020000000104258145
Mirosław Kowalewski
Przelew - Mirosław Kowalewski 2870

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
JMP S.A. BIEDRONKA 1089LEBORK
15/03/02 4874742047540887 ZL
8,34 : 003851497788

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
ZWYCIESTWA 3
LEBORK
15/02/27 4874742047540887
WYPLATA GOTOWKI : 003845948713
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
64124038001111001012416366
BOPLAST ZAKŁAD IZOLATORÓW
ELEKTROTE CH. BOLESŁAWA
KRZYWOUSTEGO 1 84-300 LĘBORK
wynagrodzenie za 2/2015.
LP-2/2015. UM-UP/2014/43.
OBCIĄŻENIE
UBEZP. KARTY: 4874XXXXXXXX0887
PRZELEW WEWNĘTRZNY
PRZYCHODZĄCY
24116022020000000106876621

1500.00

1527.68

-2.99

27.68
30.00

30.67

Data wystawienia dokumentu:   2015-10-06
Strona   8   Z   11
 

Lista transakcji została wygenerowana elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla.
Dokument został sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi
zmianami).
Dokument nie jest wyciągiem z rachunku bankowego
 

 

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym
całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych.