abc.pdf


Preview of PDF document abc.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text preview


Zleceniodawca
Tytuł operacji
2015-02-11
2015-02-11

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-02-10
2015-02-10

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-02-09
2015-02-09

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-02-09
2015-02-09

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-02-09
2015-02-09

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

BLUE MEDIA S.A. UL HAFFNERA 6
81-717 SOPOT
SPJ3W653VQ zamówienie 209 od
Konrad Więcław
TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
JMP S.A. BIEDRONKA 3551LEBORK
15/02/09 4874742047540887 ZL
43,00 : 003812564328

-43.00

0.67

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
SHELL
Lebork 15/02/08
4874742047540887 ZL
18,41 :
003809975976

-18.41

43.67

-150.00

62.08

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
JMP S.A. BIEDRONKA 1201LEBORK
15/02/07 4874742047540887 ZL
17,27 : 003809025576

-17.27

212.08

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
BPS TORUNSKA
LEBORK
15/02/07 4874742047540887 ZL
10,00 : 003808930027

-10.00

229.35

-2.00

239.35

-39.95

241.35

-100.00

281.30

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
BPS TORUNSKA
LEBORK
15/02/03 4874742047540887 ZL
20,00 : 003801763344

-20.00

381.30

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
ZWYCIESTWA 3
LEBORK
15/02/04 4874742047540887
WYPLATA GOTOWKI : 003803360725

-50.00

401.30

-6.00

451.30

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
ZWYCIESTWA 3
LEBORK
15/02/09 4874742047540887
WYPLATA GOTOWKI : 003812532211

2015-02-07
2015-02-07

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

PROWIZJA
Prowizja-transakcja karta

2015-02-06
2015-02-06

Rodzaj operacji

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
JMP S.A. BIEDRONKA 2261LEBORK
15/02/04 4874742047540887 ZL
39,95 : 003803379164

Tytuł operacji
2015-02-05
2015-02-05

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-02-05
2015-02-05

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-02-04
2015-02-04

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
ARMII KRAJOWEJ 16
LEBORK
15/02/05 4874742047540887
WYPLATA GOTOWKI : 003805078474

2015-02-04
2015-02-04

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

PROWIZJA
Prowizja-transakcja karta

2015-02-04
2015-02-04

Rodzaj operacji

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
MONETIA
SLUPSK
15/02/02 4874742047540887 ZL
32,50 : 003798691808

-32.50

457.30

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
LIDL TORUNSKA
Lebork
15/02/02 4874742047540887 ZL
6,48 : 003800054254

-6.48

489.80

PROWIZJA
PRZELEW NATYCHMIASTOWY
WYCHODZĄCY

-5.00

496.28

PRZELEW NATYCHMIASTOWY
WYCHODZĄCY
22249010440000420082889626
Janusz Więcław ul. Wojenna 3,
31-980 Kraków
zamówienie nr 209 adres wysyłki Le
śnice 7B 84-300 Lębork

-340.00

501.28

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
WOJSKA POLSKIEGO 21 SLUPSK
15/02/02 4874742047540887
WYPLATA GOTOWKI : 003798722089

-100.00

841.28

-7.36

941.28

Tytuł operacji
2015-02-04
2015-02-04

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-02-03
2015-02-03
2015-02-03
2015-02-03

Rodzaj operacji
Tytuł operacji
Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

2015-02-02
2015-02-02

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-02-02
2015-02-02

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
NETTO 11260
LEBORK
15/01/31 4874742047540887 ZL

Data wystawienia dokumentu:   2015-10-06
Strona   9   Z   11
 

Lista transakcji została wygenerowana elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla.
Dokument został sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi
zmianami).
Dokument nie jest wyciągiem z rachunku bankowego
 

 

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym
całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych.