prepdeck karta techniczna .pdf

File information


Original filename: prepdeck_-_karta_techniczna.pdf
Author: Marcin Stępniak

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.1, and has been sent on pdf-archive.com on 06/10/2015 at 20:42, from IP address 46.20.x.x. The current document download page has been viewed 370 times.
File size: 123 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


prepdeck_-_karta_techniczna.pdf (PDF, 123 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


PREPDECK to środek do czyszczenia i usuwania powłok z drewna. Profesjonalny produkt
zaprojektowany specjalnie do usuwania starych bejc, znacze ń i innych pow łok z drewna.
Rozcieńczony staje się środkiem do usuwania brudu i innych zanieczyszczeń. Doskonale
sprawdza się do usuwania błyszczącej powłoki (glazury) po obróbce nowego drewna
przygotowując jednocześnie do penetracji środków zabezpieczających.

Opis produktu

Właściwości

Usuwa stare powłoki z drewna zewnętrznego – w tym 100% akrylowe
Minimalizuje warstwę glazury po obróbce nowego drewna
Czyści sezonowane drewno
Usuwa znakowanie drewna
Poprawia właściwości penetrujące warstw zabezpieczających na nowym drewnie
Może być używany również jako rozcieńczony
3 produkty w jednym

Główne zastosowanie
Wyłącznie do stosowania na zewnątrz
Do wszystkich gatunków drewna zewnętrznego – impregnowanego ciśnieniowo,
drewna miękkiego, twardego, termo-drewna...
Na meble ogrodowe, tarasy, elewacje...
Powierzchnie poziome i pionowe
Dane techniczne

Lepkość: płyn lepki
Ciężar właściwy (w 20ºC): 1.05 ±0.05.
Stan fizyczny: płyn
Palność: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Okres przydatności: 2 lata w oryginalnym nieotwieranym pojemniku
Dostępne opakowania: 2,5L, 10L
Wygląd: Żółtawo-biały lub bursztynowy
LZO: brak danych

Narzędzia do nakładania

Pędzel syntetyczny
Syntetyczna szczotka
Wałek z syntetycznym włosiem
Spryskiwacz ogrodowy

Dobre praktyki
aplikacji

podczas Należy

zawsze przeprowadzić test w niewidocznym miejscu przed rozpocz ęciem pracy.
Pomoże to określić czas potrzebny do ukończenia pracy, ilość materiału itp.
Należy zakładać rękawice, okulary i ubrania ochronne.
Drewna twarde (włączając w nie drewna egzotyczne) – bogate w garbniki mog ą pociemnie ć po
zastosowaniu PREPDECK.
Jeżeli PREPDECK pociemnieje należy nie dopuścić do wyschnięcia – przed zastosowaniem
NET-TROLU lub roztworu wody z wybielaczem (zobacz „Po usuwaniu/czyszczeniu).
Należy zabezpieczyć miejsce pracy tak aby materiał nie dostał się w niepożądane miejsca.
Podczas usuwania powłok z powierzchni pionowych należy pracować z dołu do góry.
Nakładać w temperaturze od 5ºC do 35ºC. Nie nakładać w bezpośrednim słońcu lub na
gorące powierzchnie.
Należy nie dopuścić aby PREPDECK zaschnął na powierzchni. Gdy zacznie podsycha ć nale ży
spryskać go mgiełką wodną.
Skonsultuj się z nami gdy stosujesz PREPDECK na dębie lub orzechu.

Przygotowanie powierzchni

Usunąć odchodzące części powłoki.
Zeskrobać zanieczyszczenie powierzchniowe: grzyb, błoto, brud.

Rozcieńczanie

Aby usunąć stare powłoki i znaki na drewnie – używać nierozcieńczonego.
Aby zminimalizować glazurę na nowym drewnie po obróbce: dodaj PREPDECK do wody w
stosunku 1:4 – z wyjątkiem Ipe – w tym wypadku 1:1.
Do czyszczenia: dodaj PREPDECK dowody w stosunku 1:5. Maksymalnie mo żna przygotować
roztwór w stosunku 1:20 – w zależności od stanu powierzchni.

Nakładanie

Dokładnie wstrząsnąć lub wymieszać przed użyciem.
Używać zgodnie z zaleceniami – rozcieńczony lub w czystej postaci.
Utrzymywać powierzchnię zwilżoną gdy nałożony jest PREPDECK.
Po spłukaniu należy ZAWSZE zneutralizować powierzchnię za pomocą NET-TROL. Z wyjątkiem
, gdy wybraną warstwą wykończeniową będzie TROPITECH „all in one”.
Nie używać szczotki drucianej do szorowania powierzchni.
Należy pracować dużymi fragmentami.
Odczekać (2-3 dni) aż drewno dobrze wyschnie.
USUWANIE I CZYSZCZENIE
Należy pracować na fragmentach które można ukończyć w 15-30 minut.
Nałożyć PREPDECK i zostawić aby zaczął reagować z powłoką/powierzchnią.
Po upływie odpowiedniego czasu spróbować usunąć fragment za pomocą szczotki nylonowej.
Jeżeli warstwa lub brud podnosi się usunąć z całej powierzchni. Zawsze pracować zgodnie z
kierunkiem słoi. Spłukać obfitą ilością wody używając najwyższego możliwego ciśnienia.
Zalecane jest użycie myjki wysokociśnieniowej (37-70 bar)
UWAGA: Użycie ciepłej wody przyspieszy pracę.
MINMALIZOWANIE GLAZURY
Nałożyć PREPDECK i zostawić na 20 minut.
Zeskrobać za pomocą szczotki nylonowej lub myjki wysokociśnieniowej (70-103 bar).
Zawsze pracować zgodnie z kierunkiem słoi.
Spłukać obfitą ilością wody używając najwyższego możliwego ciśnienia. Zalecane jest u życie
myjki wysokociśnieniowej (37-70 bar)
UWAGA: Użycie ciepłej wody przyspieszy pracę.
USUWANIE ZNAKOWANIA
Nałożyć nierozcieńczony PREPDECK i szorować aż znakowanie zniknie.
Dokładnie spłukać.

Wydajność

Nierozcieńczony: 3-4m2/l
Rozcieńczony 1:1: do 8m2/l
Rozcieńczony 1:4: do 16m2/l
Rozcieńczony 1:10: do 40m2/l
Wydajność faktyczna będzie się różnić w zależności od rodzaju powierzchni/metody
nakładania/warunków/itp.

Po usuwaniu/czyszczeniu

Po spłukaniu należy ZAWSZE zneutralizować powierzchnię za pomocą NET-TROL. Z wyjątkiem
, gdy wybraną warstwą wykończeniową będzie TROPITECH „all in one”. Gdy stosujemy
TROPITEH należy rozjaśnić drewno za pomocą roztworu wybielacza z wodą w stosunku 1:3.

Ograniczenia

PREPDECK nie usunie farb dwuskładnikowych, spiekanych, poliuretanowych oraz lakierów.
Nie stosować na aluminium.

Czyszczenie

Woda

Po czyszczeniu

Zachowaj i wzmocnij naturalne piękno drewna zewnętrznego za pomocą wybranego produktu
marki OWATROL

Przechowywanie

Pozostały produkt przechowywać w plastikowym lub szklanym pojemniku – szczelnie
zamkniętym. Nie przechowywać w metalowym pojemniku. Nie dopuszczać do zamrożenia
produktu.

Informacje ogólne

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawid łowe na dzie ń
sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie
zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji
względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza
kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta

materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego
materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez
uprzedniego informowania.

Bezpieczeństwo

W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzyma ć z
dala od dzieci.

Data wydania

1.06.2012


Document preview prepdeck_-_karta_techniczna.pdf - page 1/3

Document preview prepdeck_-_karta_techniczna.pdf - page 2/3
Document preview prepdeck_-_karta_techniczna.pdf - page 3/3

Related documents


prepdeck karta techniczna
karty d1 d2
net trol karta techniczna
karta technicza chalkboard baza
neverwet karta techniczna
chalkboard farba tablicowa black and green karta techniczna

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file prepdeck_-_karta_techniczna.pdf