PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactCANNABIS Enciklopedija Verzija 3 7 9 2009 .pdf


Original filename: CANNABIS-Enciklopedija-Verzija-3-7-9-2009.pdf
Title: Microsoft Word - PRVA SRPSKA ENCIKLOPEDIJA MARIJUANE _verzija 3.7.9.2009.ww…
Author: Broj Jedan

This PDF 1.3 document has been generated by C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE / Foxit PDF Creator Version 1.0, and has been sent on pdf-archive.com on 11/10/2015 at 20:39, from IP address 213.172.x.x. The current document download page has been viewed 886 times.
File size: 25.3 MB (191 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


CANNABIS
Enciklopedija

1

© MCMXCIII - MMIX
®
A Sad Adio… Laboratories

Rolling Since 1992
Growing Since 1994

Privatno Izdanje
Public Domaine
(v.3.7.9.2009)
PRINTED IN PDF IN SERBIA.
Tiraž : 1 Primerak

2

CANNABIS

Enciklopedija
P R VA SR P SK A E N C IK LOP E D IJA O M A R IJU A N I

3

Kazneni zakon Republike Srbije
GLAVA DVADESET TREĆA

KRIVIČNA DELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI
Član 245.
Neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga

(1) Ko neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili nudi na prodaju ili ko radi
prodaje kupuje, drži ili prenosi ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi
način neovlašćeno stavlja u promet supstance ili preparate koji su proglašeni
za opojne droge, kazniće se zatvorom najmanje pet godina.
(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno od strane više lica koja su se udružila
za vršenje tih dela, ili je učinilac ovog dela organizovao mrežu preprodavaca ili
posrednika, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje sedam godina.
(3) Ko neovlašćeno drži supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.
(4) Učinilac dela iz stava 3. ovog člana
koji opojnu drogu drži radi sopstvene upotrebe može se osloboditi od kazne.
(5) Učinilac dela iz st. 1. do 3. ovog člana koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu
može se osloboditi od kazne.
(4) Ko neovlašćeno pravi, nabavlja, poseduje ili daje na upotrebu opremu,
materijal ili supstance za koje zna da su namenjene za proizvodnju opojnih droga,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.
(5) Opojne droge i sredstva za njihovu proizvodnju i preradu oduzeće se.
Član 246.
Omogućavanje uživanja opojnih droga

(1) Ko navodi drugog na uživanje opojne droge ili mu daje opojnu drogu da je uživa
on ili drugo lice ,ili stavi na raspolaganje prostorije radi uživanja opojne droge,
ili na drugi način omogućuje drugom da uživa opojnu drogu,
kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.
(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu,
ili prema više lica, ili je izazvalo naročito teške posledice,učinilac će se
kazniti zatvorom najmanje tri godine.
(3) Opojne droge oduzeće se.

Crveno Podvučeno IZBAČENO Je proleća 2003. iz zakona.
4

5

Umesto uvoda

Broj Jedan

Unapred Zahvalan

AutorJ

Negde u Serbiji, 7.Septembra, 2009

6

BILJKA ZA SVE
«Dim je za one koji žele da gledaju i vide.
Dimu ništa nije ravno.
Kad čovek jednom stupi u njegovo carstvo,
sve druge sile stoje mu na raspolaganju.
Veličanstven je !
...ako želiš da saznaš bilo šta o nečemu o čemu razbijaš glavu – dim će ti reći,
I snabdeće te ne samo znanjem,nego će te uputiti i kako da postupaš.
To je najdivniji saveznik koga čovek može imati...
...dim je najplemenitija sila. Njegovo srce je najčistije.
On ljude ne mami,ne zarobi ih,niti pak voli ili mrzi.
...on snaži srce…Dim je postojan......
Sve što on traži to je snaga.
...nije isti za svakoga.
Mnogi ga se plaše i neće da ga dirnu,pa čak ni da mu se približe.
Dim je kao i sve drugo : Nije stvoren za svakoga.»
«kakav je to dim,don huane?»
«dim vidovnjaka!»
Carlos Castaneda “Učenje Don Huana”

Konoplja (Cannabis sativa) po nekima je biljka koju je Bog stvorio kako bi čoveku služila za SVE –
kao hrana, lek, miris, energent, gradivni i odevni materijal, stočna hrana, za razne industrijske proizvode i,
naravno, za uživanje kao cigara.
Postoji i verovanje da je biljka vanzemaljskog porekla, jer je
jedina biljka na Zemlji koja se pokazuje u dva vidljiva pola - kao muška i ženska konoplja.
Kod svih ostalih biljaka pol se mora otkriti analizom hromozoma.
Potiče, kažu, sa Kavkaza, baš odakle potiču i prvi
ljudi - nefilimi tj. divovi plavih očiju koji su stigli
možda i iz svemira.
Spustili su se zatim u područije drevnog Sumera i tu
su bili doživljeni kao Bogovi koji su došli sa neba.
Nazvani su anunaki (oni koji su sišli sa neba) i
doneli možda "čarobnu biljku" - za sve.
Bilo kako bilo, u Sumeru je tada pre više od 8 000
godina naprasno nikla civilizacija.
"Bogovi" su stvarali decu sa zemaljskim kćerima i
dosta toga je zapisano i u Bibliji.
Da li su se pre 8 000 godina u Sumeru oblačili u životinjsku kožu ili su možda
znali za tkanje od konoplje? Čime li su drevni Sumerci vezivali svoje brade?
Konoplja je svakako bila gajena u Egiptu pre 6000 godina, kao i u drevnoj Kini, odakle i potiče najstariji
zapis o njenoj preradi.
Herbarijum kineskog cara Šen Nunga iz 2740 godine p.n.e.
predstavlja prvi pisani zapis u kojemu se na konoplju referira kao biljku
koja može biti delotvorna u lečenju malarije, konstipacije, reumatskih bolova,
odsutnosti duha i „ženskih problema“ (menstrualnih bolova).
Drugi kineski travar preporučivao je mešavinu konoplje,smole i vina kao analgetik za vreme
operacije.

7

Prvi usev koji je čovek uopšte počeo da uzgaja u mnogim državama sveta bila je konoplja.
“Gandža je, među Pigmejima,
jedina kultivisana biljka.
Bilo bi zaista interesantno ako
u ljudskoj istoriji kultivisanje
konoplje vodi pronalasku
zemljoradnje, a samim tim i
civilizaciji."
primetio je Karl Sagan.

O velikoj raznolikosti, a i proširenosti konoplje, svedoče i brojna imena koja se za pojedine forme Marihuane
upotrebljavaju u najrazličitijim delovima sveta:
kif (Maroko, Alžir), sutol (Sirija, Libanon), kabak (Turska), charas, ganja i bhang (Indija), dagga
(južna Afrika), djamba (centralna Afrika), maconha (Brazil).
Najraniji dokazi upotrebe konoplje sežu u drevno kinesko društvo, što
korespondira s pretpostavkama o njenom prirodnom
središnje-azijskom poreklu.
Upotreba je bila polivalentna i duboko ukotvljena u tradicionalnu
ekonomiju, kulturu i medicinu.

Kako pokazuje Vera Rubin (1975), tada nije bila zanemariva i rekreativna upotreba.
Uz primenu u proizvodnji različitih svakodnevnih potrepština - od tetiva luka do tkanina konoplja je
direktno korištena kao resurs u proizvodnji papira o čemu se i danas raspravlja u kontekstu diskusija
o obnovljivim resursima, održivom razvoju i sve većem propadanju šuma.
Umeće proizvodnje papira predstavljalo je značajnu ekonomsku i razvojnu prednost, te su
pojedinosti proizvodnje bile namerno obavijene tajnovitošću da bi se mogle pronaći u japanskim
zapisima tek tokom IV veka.
Tokom IX veka Arapi usvajaju tehniku proizvodnje papira iz konoplje i prenose je prema Zapadu,
a do XI veka u Španiji su razvijene prve europske tvornice papira koje su Mauri osnovali u Valenciji i Toledu
Tokom narednih vekova iste tehnike usvajaju se prvo u Italiji, a potom u Nemačkoj i Velikoj Britaniji
Spominje se u indijskim vedskim tekstovima
od pre gotovo 3000 godina ukojima je kanabis prihvaćen u svrhu
podsticanja duha, ali, slično kao i u spomenutom herbarijumu, i u svrhu lečenja - ublažavanja temperature,
glavobolje, podsticanja spavanja i apetita.
U Indiji, Marijuana se preporučuje za podsticanje duha, spuštanje temperature, spavanje, protiv
dizenterije, za stimulaciju apetita, poboljšavanje probave, ublažavanje bolova i polno prenosivih
bolesti.
Poznavale su ga gotovo sve drevne kulture –
od Asira do Babilona i Palestine.
Pretpostavlja se da je migracijama Skita i drevnih
Semita konoplja pristigla u južnu i istočnu Europu
, čime seširi njena kulturna difuzija.
Tokom prvog milenijuma konoplja je raširena i u
arapskom svetu, te prenešena u Afriku.
U Africi su Marijuanu koristili protiv dizenterije,
malarije i drugih vrsta povišene temperature.
Danas neka plemena leče zmijski ugriz uz pomoć
konoplje ili je puše pre rađanja deteta
Prema arheološkim nalazima njena upotreba u Eti

8

opiji datira u XIII i XIV vek i to u terminima
uobičajene upotrebe – kako kao leka, tako i u ritualnom obliku.
Korištena je jednako kao lek i kao sredstvo za proizvodnju konopa (u Egiptu),
ali i kao psihoaktivno sredstvo.
U Grčkoj Antički lekar Galen, jedan od najistaknutijih u to vreme, u drugom veku govorio je i pisao kako se
konoplja servirala kod gozbi u carskom Rimu radi povećanja radosti i užitka,
a Herodot je u svojim istorijskim zapisima opisivao pogrebne rituale Skita
koji su praćeni "pročišćenjem" duha uz udisanje dima spaljenih semenki
konoplje.
Herodot je u 5. veku naveo:
„Konoplja u njihovoj zemlji raste divlja, ali je Skiti i seju, a narodi
Trakije od nje prave odeću. Skiti uzimaju seme te konoplje i puzeći po
šatoru bacaju seme na užareno kamenje te se ono dimi i stvara paru,
kojoj nije ravna nikakva parna kupelj u Grčkoj. Od te pare, Skiti su
oduševljeni od veselja.
To im služi umesto kupelji, jer oni telo nikada ne peru u vodi.“
Ovaj opis se, sigurno, nije mogao smatrati dovoljno uverljivim, kao dokaz
o upotrebi Cannabisa u to vreme.
No, u prethodnom veku, semenke konoplje otkrivene su više puta u skitskim
grobovima. Sovjetski su arheolozi pre otprilike pedesetak godina otkrili
skitske grobnice koje su kroz duge vekove bile pokrivene ledom.
Uz gotovo savršeno očuvana tela, pronašli su i bakrene posude ispunjene kamenjem, ledom i semenjem
konoplje.
Skiti su bili konjanici koji su prelazili ogromna rastojanja od Indije do Sredozemlja.
Pretpostavlja se da je konoplja migracijama Skita pristigla u južnu i istočnu Europu.
Skiti su konoplju koristili i u verske svrhe. Oni su imali vračeve nazvane Enariji, transvestite koji su izricali
proročanstva piskutavim glasom.
Skiti su verovali da ti ljudi koji imaju karakteristike oba pola, takođe lakše mogu putovati između dva sveta.
Proizvodnja vlakana i njihov transport tokom VI veka p.n.e., predstavljali su unosan posao u Miletu.
Isto tako, u Grčkoj su 1975. godine otkrivene grudvice hašiša, te je donesena pretpostavka da je delfijska
proročica Pitija svoja pretkazanja objavljivala pod uticajem Marijuane.
Galen i drugi lekari klasičnog i helenističkog doba visoko su cenili Marijuanu, a isto je tako bila cenjena i u
srednjovijekovnoj Europi.
Engleski je sveštenik Robert Burton u svom slavnom delu „Anatomija melanholije“
(eng. The Anatomy of Melancoly), objavljenom 1621., sugerirao upotrebu Cannabisa u lečenju depresije.
Novija engleska farmakopeja iz 1764. godine preporučivala je protiv upale kože obloge od korenja
konoplje, što je već bilo popularno sredstvo u istočnoj Europi.
Edinburška nova farmakopeja iz 1794. godine sadržala je dug opis delovanja konoplje i utvrdila je da je ulje
korisno u lečenju kašlja, polno prenosivih bolesti i urinarne inkontinencije.
Nekoliko godina kasnije, lekar Nicholas Culpeper sažeo je sve slučajeve za koje se pretpostavljalo da je
Cannabis medicinski koristan.
Najranija referenca na konoplju u zapadnoj Europi upućuje na zapise
Hiera II, vladara Sirakuze iz III veka p.n.e. koji svedoče o kvalitetu vlakana dobijenih iz konoplje
uzgojene na području kanjona reke Rhone u Francuskoj
U antičkom Rimu konoplja je bila donekle zastupljena u proizvodnji vlakana, a rekreativna i medicinska
upotreba naznačene su tek na nekoliko mesta u spisima Galena i Plinija starijeg.
Sa usponom službenog hrišćanstva i katoličke crkve bivaju potisnuti, marginalizovani i proskribovani svi
rekreativni i ritualno-religijski oblici upotrebe.

9


Related documents


cannabis enciklopedija verzija 3 7 9 2009
plur 1
26 06 2009
zensen
26 07 2006
26 07 2011


Related keywords