Fotó elméletokt8 .pdf

File information


Original filename: Fotó elméletokt8.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® OneNote® 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 14/10/2015 at 16:04, from IP address 31.223.x.x. The current document download page has been viewed 925 times.
File size: 1.1 MB (8 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Fotó elméletokt8.pdf (PDF, 1.1 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Fotó elmélet
2015. október 9.
14:42

Lencse típusok
Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

Kardinális elemek
A lencse képalkotását meghatározó geometriai elemek, matematikára épülnek,
Meghatározott pontokat, távolságokat, és felületeket jelölnek.
Ezek lesznek akkor
Optikai tengely.
Gyújtó pont.
Gyújtó Sík
Gyújtó távolság
A fő síkok
Tárgysík, tárgytávolság
Képsík
Képtávolság

Optikai Tengely
Avagy szimmetria tengely
A lencse felületek középpontjait egyenes.
Gyújtópont
A végtelenből érkező fénysugarak a gyűjtő lencsén áthaladva egy közös pontban a fókuszpontban
egyesülnek.
Gyújtó Sík
A gyújtó pontban az optikai tengelyre merőleges sík
Gyújtó Távolság
AZ optikai középpont és a gyújtó pont távolsága
Fő síkok
A lencsén áthaladó fénysugár a lencséből való kilépéskor megtörik, és a fénysugarak irányának
metszésével a két fénytörést egyetlen törési ponttal helyettesíthetjük. Ezek a képzetes törési pontok
egy síkban helyezkednek el.
Tárgysík és képsík
A tárgypontban és a képpontban az optikai tengelyre merőleges sík
Jegyzeteim – 1. lap

A tárgypontban és a képpontban az optikai tengelyre merőleges sík
Tárgytávolság képtávolság
A tárgypont és a képpont optikai tengelytől mért távolsága.
F= gyújtópont
T= tárgy
K= kép
t=tárgytávolság
k=Képtávolság
f=gyújtótáv
A gyűjtő lencse
(képforrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0017_45
_optika_es_latorendszerek/ch02s02.html )
1. Eset
A VÉGTELENBEN lévő tárgy képe, a kép oldalon, a gyújtó pontban alkot fordított állású kicsinyített
képet.

2. Eset
A végtelen és a kétszeres gyújtópont elhelyezkedő tárgyról a gyűjtő pont és a 2x gyújtópont között,
kicsinyített és fordított állású képet kapunk

Jegyzeteim – 2. lap

3. Eset
Ha a tárgyunk a 2x gyújtópontban van, a képoldalon a tárgyméretével azonos méretű fordított kép
keletkezik.

4. Eset
Ha a tárgy az 1x és a 2x gyújtópont között helyezkedik el a képoldalon, fordított állású nagyított
képet kapunk.

5. Eset
A gyújtópontban lévő tárgyról gyakorlatilag nem kapunk képet.

Jegyzeteim – 3. lap

6. Eset
A gyújtótávolságon belül elhelyezkedő tárgyról, mintha nagyítóval a tárgyoldalon nagyított képet
kapunk.

Objektív hibák
(képek forrása http://www.fotozz-alkoss.info/images/modulok/oktatas/foto_objektivek.html )
A valóság leképezésének az eltérései az ideálistól.
2 nagy csoportja van
1. Monochromatikus abberáció Egyszínű fényben is kialakuló hibák
2. Chromatikus abberáció a lencsék diszperziójából fakadó különböző fénytörő tulajdonáguknak
a hullámhosszától függő hibák
Típusai:
- Szférikus
- Kóma (üstökös hiba)
- Asztigmatizmus
- Képmező elhajlás
- Képtorzítás
- Kromatikus
Szférikus abberáció gömbi eltérés, nyílás hiba
A tárgypontból kiinduló fénysugarak, nem egy pontban metszik egymást a lencse szélein és a lencse
közepén áthaladókkal
Kiküszöbölni rekeszeléssel lehetséges vagy a Canon által kifejlesztett(1971) aszférikus
Jegyzeteim – 4. lap

Kiküszöbölni rekeszeléssel lehetséges vagy a Canon által kifejlesztett(1971) aszférikus
lencsetagokkal. Ezek a lencsék, a szélek felé haladva, folyamatosan növelték a lencse görbületi
sugarát

Kóma vagy üstökös hiba
Kifejezetten a nagy nyílásszögben és ferdén érkező fényben. Elsősorban nagy fényerejű objektíveknél
jellemző.
A nagy nyílásszögben nagyon ferdén érkező fénysugarak. Üstökös csóva szerű fényfoltot alkotnak. A
lencse külső részei által rajzolt szóródási körök, középpontjai nem esnek egybe. A Lencse belső
részén rajzolt szóródási körrel. Hasonlít a szférikus abberációhoz. De itt egyetlen fénysugár sem
metszi a másikat. A kóma lágyítja a képet, az életlenségből fakadóan. Elsősorban nagy fényerejű és
nagylátószögű objektívekre jellemző és jellemzően a képmező szélén.
Teljes szimmetrikus felépítésű objektíveknél általában nem fordul elő. A nem szimmetrikus
felépítésű objektíveknél pedig rekeszeléssel csökkenthető.

Jegyzeteim – 5. lap

Asztigmatizmus pontnélküliség
Meridián sík és szagittális sík
Az optikai tárgypontból kiinduló fénysugarak a lencsén való áthaladás után, nem egy pontban
egyesülnek a vízszintes ill. függőleges síkban haladunk. Az asztigmatizmus ma már nem fordul elő,
mivel a több lencséből álló anasztigmát objektívek teljesen kiküszöbölik.

Képmező elhajlás képdomborítás domborúság
Ez a nagy kiterjedésű sík tárgyak leképezésénél jellemző. A lencse által alkotott kép, nem síkban,
hanem a lencse görbületéhez hasonló, gömb felületen keletkezik. A képmező elhajlás mértéke
nagyban függ a lencse alakjától, a kétszer domború lencséknél a legnagyobb, és a homorúan
domború lencséknél a legkissebb. A kép közepe éles, a szélek kicsit életlenebbek lesznek. A mértéke
rekeszeléssel csökkenthető. Kiküszöbölése csak összetett lencsetagokkal lehetséges.

Jegyzeteim – 6. lap

Torzítás vagy disztorzió
A torzítás a tárgysíkban lévő egyenes vonalak képsíkba való görbe leképezését jelenti
Oka: Az objektív nagyítása nem állandó hanem képszög függő. A torzítás nagy mértékben függ a
rekesz szerkezet elhelyezkedésétől is. Ha a lencse előtt helyezkedik el akkor hordó, ha a lencse
mögött, akkor párna
A nagylátószögűeknél jelentkezik általában, szimmetrikus felépítésű objektíveknél a torzítás
miniálisra csökkenthető.
Reprofotográfiai célokra használnak ilyen objektíveket.

Chromatikus abberáció
A leképezett képnek színes szegélye van, ennek oka hogy a lencsét akár csak a prizmát, másképpen
törik meg a különbözű hullámhosszú fénysugarakat.

Jegyzeteim – 7. lap

Vignettálás
Az objektív tengelyéhez képest a ferdén haladó sugarak egy részének a foglalat okozta eltakarása, a
kép sarkok megvilágításának jelentős csökkenését okozza. A képsarkok sötétedése rekeszeléssel
csökkenthető, a lencsék felületén a fény egy része visszaverődik, tükröződik, és a lencsén újra
áthaladva, rontja a kép rajzát, minőségét, csökkenti a fényátbocsájtást. Javítása a lencse felületek
levegővel érintkező felületeit, tükröződés csökkentő réteggel látják el, T réteggel látják el, ennek az
anyaga, az üvegnél kisebb törésmutatójú, alumínium fluorid, mg fluoridid, lítium fluorid. Légritka
térbe gőzöléssel viszik fel a lencsére.

Jegyzeteim – 8. lap


Related documents


fot elmeletokt8
fot elmelet16jan11
fot elmelet 15nov23
m veszet tortenelem
fot elmelet2015nov2
fot elmelet15nov30

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Fotó elméletokt8.pdf