HistoriaPojazdu HONDA 20151020 223018 .pdf

File information


Original filename: HistoriaPojazdu_HONDA_20151020_223018.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by JasperReports Library version 5.6.0 / iText 2.1.7 by 1T3XT, and has been sent on pdf-archive.com on 20/10/2015 at 22:35, from IP address 212.59.x.x. The current document download page has been viewed 468 times.
File size: 107 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


HistoriaPojazdu_HONDA_20151020_223018.pdf (PDF, 107 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


www.HistoriaPojazdu.gov.pl
Data wygenerowania:

20.10.2015 22:30:18

HONDA, CIVIC
samochód osobowy, inny
1396 cm3, benzyna, gaz płynny (propan butan)
Rok produkcji: 1996
VIN: SHHMA87600U137001
Polisa OC: aktualna
Badanie techniczne: aktualne
Ostatni zarejestrowany stan licznika: 169 378 km
Status rejestracji: zarejestrowany
1. Dane techniczne
Pojemność silnika:
Paliwo:
Liczba miejsc ogółem:

1396 cm3
benzyna, gaz płynny (propan butan)
5

Masa własna pojazdu: 1090 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 1600 kg
Liczba osi:

2

2. Dokumenty
Data wydania aktualnego dowodu rejestracyjnego:

20.07.2011

www.historiapojazdu.gov.pl 20.10.2015 22:30:18
HONDA, CIVIC

1/2

3. Oś czasu
1996

Rok produkcji

20.11.1996

Pierwsza rejestracja w Polsce

22.12.2001

Zmiana właściciela
Właściciel: osoba fizyczna
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie

17.08.2011

Badanie techniczne(ważne do 17.08.2012)

31.07.2015

Badanie techniczne(ważne do 31.07.2016)
Stan licznika: 169 378km
(Uwaga. Stan licznika gromadzimy od 2014 r)

20.10.2015
22:30:18

Wygenerowanie raportu
Podsumowanie zdarzeń:
Właściciele (od rejestracji do wygenerowania raportu): 1
Współwłaściciele (od rejestracji do wygenerowania raportu): 0
Stan aktualny:
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie
Polisa OC: aktualna
Badanie techniczne: aktualne
Liczba właścicieli: 1
Liczba współwłaścicieli: 0

4. Informacje
Uzyskane dane lub informacje (dalej zwane łącznie „danymi”) można wykorzystać tylko na własne ryzyko i na własną
odpowiedzialność. Raport został wygenerowany zgodnie z aktualnym stanem Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).
Dane w CEP mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, gdyż m.in.:
• Dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów przekazują w różnym trybie i terminach różne zobowiązane
do tego instytucje, w tym organy zajmujące się rejestracją pojazdów, stacje kontroli pojazdów i Policja,
• Minister Spraw Wewnętrznych nie jest co do zasady uprawniony do samodzielnego: sprawdzania, wprowadzania,
uzupełniania, aktualizowania, zmieniania lub usuwania gromadzonych danych,
• na dane w CEP mogą mieć wpływ okoliczności związane z ich gromadzeniem (w tym siła wyższa, poziom jakości
usług teletransmisyjnych, terminy przekazywania danych).
Podstawa prawna: art. 80a ust. 2, art. 80b ust. 2 oraz art. 80c ust. 3e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

www.historiapojazdu.gov.pl 20.10.2015 22:30:18
HONDA, CIVIC

2/2


Document preview HistoriaPojazdu_HONDA_20151020_223018.pdf - page 1/2

Document preview HistoriaPojazdu_HONDA_20151020_223018.pdf - page 2/2

Related documents


historiapojazdu honda 20151020 223018
raport autodna w0lpe6ecxe1116926
raport autodna wauzzz8v5fa073463
raport autodna wauzzz8v6fa062889
raport autodna vsszzz1mz4r122109
raport autodna rhp vf1bmsw0638486368

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file HistoriaPojazdu_HONDA_20151020_223018.pdf