PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactHistoriaPojazdu HONDA 20151020 223018 .pdf


Original filename: HistoriaPojazdu_HONDA_20151020_223018.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by JasperReports Library version 5.6.0 / iText 2.1.7 by 1T3XT, and has been sent on pdf-archive.com on 20/10/2015 at 22:35, from IP address 212.59.x.x. The current document download page has been viewed 432 times.
File size: 107 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


www.HistoriaPojazdu.gov.pl
Data wygenerowania:

20.10.2015 22:30:18

HONDA, CIVIC
samochód osobowy, inny
1396 cm3, benzyna, gaz płynny (propan butan)
Rok produkcji: 1996
VIN: SHHMA87600U137001
Polisa OC: aktualna
Badanie techniczne: aktualne
Ostatni zarejestrowany stan licznika: 169 378 km
Status rejestracji: zarejestrowany
1. Dane techniczne
Pojemność silnika:
Paliwo:
Liczba miejsc ogółem:

1396 cm3
benzyna, gaz płynny (propan butan)
5

Masa własna pojazdu: 1090 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 1600 kg
Liczba osi:

2

2. Dokumenty
Data wydania aktualnego dowodu rejestracyjnego:

20.07.2011

www.historiapojazdu.gov.pl 20.10.2015 22:30:18
HONDA, CIVIC

1/2

3. Oś czasu
1996

Rok produkcji

20.11.1996

Pierwsza rejestracja w Polsce

22.12.2001

Zmiana właściciela
Właściciel: osoba fizyczna
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie

17.08.2011

Badanie techniczne(ważne do 17.08.2012)

31.07.2015

Badanie techniczne(ważne do 31.07.2016)
Stan licznika: 169 378km
(Uwaga. Stan licznika gromadzimy od 2014 r)

20.10.2015
22:30:18

Wygenerowanie raportu
Podsumowanie zdarzeń:
Właściciele (od rejestracji do wygenerowania raportu): 1
Współwłaściciele (od rejestracji do wygenerowania raportu): 0
Stan aktualny:
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie
Polisa OC: aktualna
Badanie techniczne: aktualne
Liczba właścicieli: 1
Liczba współwłaścicieli: 0

4. Informacje
Uzyskane dane lub informacje (dalej zwane łącznie „danymi”) można wykorzystać tylko na własne ryzyko i na własną
odpowiedzialność. Raport został wygenerowany zgodnie z aktualnym stanem Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).
Dane w CEP mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, gdyż m.in.:
• Dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów przekazują w różnym trybie i terminach różne zobowiązane
do tego instytucje, w tym organy zajmujące się rejestracją pojazdów, stacje kontroli pojazdów i Policja,
• Minister Spraw Wewnętrznych nie jest co do zasady uprawniony do samodzielnego: sprawdzania, wprowadzania,
uzupełniania, aktualizowania, zmieniania lub usuwania gromadzonych danych,
• na dane w CEP mogą mieć wpływ okoliczności związane z ich gromadzeniem (w tym siła wyższa, poziom jakości
usług teletransmisyjnych, terminy przekazywania danych).
Podstawa prawna: art. 80a ust. 2, art. 80b ust. 2 oraz art. 80c ust. 3e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

www.historiapojazdu.gov.pl 20.10.2015 22:30:18
HONDA, CIVIC

2/2


HistoriaPojazdu_HONDA_20151020_223018.pdf - page 1/2
HistoriaPojazdu_HONDA_20151020_223018.pdf - page 2/2

Related documents


historiapojazdu honda 20151020 223018
raport autodna w0lpe6ecxe1116926
raport autodna wauzzz8v5fa073463
raport autodna wauzzz8v6fa062889
raport autodna vsszzz1mz4r122109
raport autodna rhp vf1bmsw0638486368


Related keywords