tarjolla graafinenosaaja small .pdf

File information


Original filename: tarjolla_graafinenosaaja_small.pdf
Title: tarjolla_graafinenosaaja_small

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe Illustrator CS2 / Adobe PDF library 7.77, and has been sent on pdf-archive.com on 09/11/2015 at 20:37, from IP address 188.67.x.x. The current document download page has been viewed 408 times.
File size: 213 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


tarjolla_graafinenosaaja_small.pdf (PDF, 213 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Erinomainen mahdollisuus saada juuri
oman yrityksenne tarpeita vastaava
osaava tekijä edullisesti ja vaivatta.

Oppisopimus

painotuotantoassistentti

mahdollistaa motivoituneen ja alastaan varman tekijän

Jemina, 30-vuotias Turkulainen painotuotantoassis-

löytymisen ja kouliintumisen juuri sinun yrityksesi tar-

tentti tavoitteenaan työllistyä graafiselle alalle.

peita vastaavaksi ja varmistaa niin yrityksen kuin tekijänkin alan ajanhermolla pysymistä ja vahvistaa työtä
edistävää teknistä osaamista ja tietotaitoa.

Oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti työpaikalla tavallisia töitä tehden ja oppisopimusajalta (18-24 kk) Turun Oppisopimustoimisto
maksaa teille korvausta 120 e/kk.

Etsii mahdollisuutta oppisopimus-/työpaikkaan
mainostoimistosta tai vastaavasta alan yrityksestä
Turusta tai lähiseuduilta.

minulla on tarjota
10 vuoden mittainen työkokemus ilmoitusten ja
markkinointimateriaalien suunnittelussa ja valmistuk-

Tietoa oppisopimuksesta saa

sessa, painotuotannon koulutus, rutkasti visuaalista

Turun Oppisopimustoimistolta,

silmää ja kuvataiteellista kykyä, pitkä harrastuspohja ja

osoitteesta oppisopimus.turku.fi

vahva kiinnostus graafiseen suunnitteluun ja visuaali-

sekä numerosta (02) 2633 4900.

seen markkinointiin, sekä suuri halu kehittyä alalla.

Turun Oppisopimustoimisto tarjoaa myös kattavan,

Kanssani ei siis tarvitse murehtia joutuvansa aloitta-

kaikille avoimen infotilaisuuden - niin työnhakijoille

maan alusta. Aidosti motivoitunut ja työlleen omistau-

kuin työnantajillekin - toimistollaan joka ti klo 14.00 ja

tunut vahva osaaja olisi mitä innokkaimmin tulossa

to klo 16.00 (Yliopistonkatu 31, 20100 Turku).

tekemään työtä ja puhaltamaan uutta, kilpailukykyistä
tuulta tiimiinne!

puh 0400 863 085
jemppu.malkki

@ gmail.com

ollaanhan
yhteyksissä :)

coordiration.blogspot.fi

GRAAFINEN
OSAAJA
JA nne
OS

jemina
ppu


Document preview tarjolla_graafinenosaaja_small.pdf - page 1/1


Related documents


tarjolla graafinenosaaja small
tarjolla graafinen osaaja
tarjolla graafinenosaaja 14 c s
tarjolla graafinenosaaja 6red s
cv full 14 c s
espoonaurora net 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file tarjolla_graafinenosaaja_small.pdf