WICZENIE NR 2m (PDF)
File information


Title: ĆWICZENIE NR 2
Author: Daro

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.0.1 / GPL Ghostscript 8.71, and has been sent on pdf-archive.com on 19/11/2015 at 23:13, from IP address 46.186.x.x. The current document download page has been viewed 560 times.
File size: 414.09 KB (6 pages).
Privacy: public file
File preview


Pracownia
Elektroniczna
Wydział Matematyki i Informatyki
UWM w Olsztynie

Ćwiczenie 2
UKŁADY PROSTUJĄCCE. PROSTOWNIK JEDNOPULSOWY
I DWUPULSOWY.
Imię i nazwisko

Data

Ocena

Ćwiczenie nr 2

[UKŁADY PROSTUJĄCE. PROSTOWNIK JEDNOPULSOWY I DWUPULSOWY]

Cel ćwiczenia:
1) Poznanie budowy i zasady działania prostowników napięcia.
Przygotowanie do wykonania ćwiczenia:
Studenci przystępujący do wykonania ćwiczenia powinni znać:
1. Podstawowe wielkości charakteryzujące sygnał sinusoidalny oraz wzory je opisujące.
2. Zasadę działania prostownika jednopulsowego i dwupulsowego w układzie
mostkowym.
3. Definicję współczynnika tętnień.
4. Obsługę oscyloskopu.
5. Symbole graficzne diod, kondensatorów i oporników używane na schematach
ideowych wraz z podstawowymi parametrami i ich jednostkami fizycznymi.
Schematy:

Rys. 1 Prostownik jednopołówkowy
z filtrem pojemnościowym.

Rys. 2 Prostownik dwupołówkowy
z filtrem pojemnościowym.

Układ pomiarowy:

2

Ćwiczenie nr 2

[UKŁADY PROSTUJĄCE. PROSTOWNIK JEDNOPULSOWY I DWUPULSOWY]

OPIS ĆWICZENIA
1. Zmontować układy według schematów przedstawionych na rys.1 i rys.2.
2. Skalibrować oscyloskop przed pomiarem.
3. Zbadać przebieg napięcia u0 na uzwojeniu wtórnym transformatora, dla u0 określić
wartości Um (amplituda), U0 (wartość średnia), U (wartość skuteczna). Odpowiednio
wyskalować układ współrzędnych.
Um =

U0 =

U =

4. Zbadać przebieg napięcia dla prostownika jednopołówkowego pomiędzy punktami A i
B, po dołączeniu pojemności C1 pomiędzy punktami C i D. Pomiar powtórzyć dla
pojemności C2. Wyznaczyć wartość międzyszczytową tętnień, określić wpływ zmiany
pojemności na kształt napięcia wyjściowego. Za pomocą multimetru zmierzyć prąd
płynący przez RL, pomiar porównać z obliczeniami teoretycznymi.

UAB

3

Ćwiczenie nr 2

[UKŁADY PROSTUJĄCE. PROSTOWNIK JEDNOPULSOWY I DWUPULSOWY]

Dla C1 :
UCD:

Tętnienia:

Dla C2 :
UCD:

Tętnienia:

Zmierzona wartość
prądu dla:

Obliczenia:

C1 I =

C2 I =

4

Ćwiczenie nr 2

[UKŁADY PROSTUJĄCE. PROSTOWNIK JEDNOPULSOWY I DWUPULSOWY]

5. Zbadać przebieg napięcia dla prostownika dwupołówkowego analogicznie jak w
pkt.4.

UAB

Dla C1 :
UCD:

Tętnienia:

5

Ćwiczenie nr 2

[UKŁADY PROSTUJĄCE. PROSTOWNIK JEDNOPULSOWY I DWUPULSOWY]

Dla C2 :
UCD:

Tętnienia:

Zmierzona wartość
prądu dla:

Obliczenia:

C1 I =

C2 I =

DYSKUSJA WYNIKÓW
-

Określić, który z przebadanych układów lepiej realizuje zadanie prostowania napięcia,
uzasadnić dlaczego. Opisać wpływ zmiany pojemności C na kształt napięcia wyjściowego.

Literatura:
-

E. Norman Lurch, Podstawy techniki elektronicznej, PWN, Warszawa 1974

-

A. Rusek, Podstawy elektroniki,WSiP, Warszawa 1982

-

T. Stacewicz, A. Kotlicki, Elektronika w laboratorium naukowym, PWN, Warszawa
1994

-

P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, WKŁ, Warszawa 2003

6


Download WICZENIE NR 2mWICZENIE NR 2m.pdf (PDF, 414.09 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file WICZENIE NR 2m.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000316049.
Report illicit content