WICZENIE NR 2m.pdf


Preview of PDF document wiczenie-nr-2m.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


Ćwiczenie nr 2

[UKŁADY PROSTUJĄCE. PROSTOWNIK JEDNOPULSOWY I DWUPULSOWY]

Dla C1 :
UCD:

Tętnienia:

Dla C2 :
UCD:

Tętnienia:

Zmierzona wartość
prądu dla:

Obliczenia:

C1 I =

C2 I =

4