WICZENIE NR 2m.pdf


Preview of PDF document wiczenie-nr-2m.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


Ćwiczenie nr 2

[UKŁADY PROSTUJĄCE. PROSTOWNIK JEDNOPULSOWY I DWUPULSOWY]

5. Zbadać przebieg napięcia dla prostownika dwupołówkowego analogicznie jak w
pkt.4.

UAB

Dla C1 :
UCD:

Tętnienia:

5