polaczenie kolejowe .pdf

File information


Original filename: polaczenie_kolejowe.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by TeX / pdfTeX-1.40.3, and has been sent on pdf-archive.com on 22/11/2015 at 07:18, from IP address 185.26.x.x. The current document download page has been viewed 359 times.
File size: 101 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


polaczenie_kolejowe.pdf (PDF, 101 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Zapytanie
Z:

Jaworzyna ‘l¡ska

Stacja/ Przystanek

Do:

Kraków Gªówny

Data

Jaworzyna ‘l¡ska

24.11.15

Wrocªaw Gªówny

24.11.15

Wrocªaw Gªówny

24.11.15

Kraków Gªówny

24.11.15

Czas trwania:

Przyj.

Podró» w jedn¡ stron¦:

Odj.

Peron

‘rodek transportu

11:12
11:57

KD 69832

13:26
16:55

24.11.15

IC 83100

Odj./Przyj.

02:58 (Odjazdu)

Szczegóªy

Osobowy
Koleje Dolno±l¡skie, przewóz
rowerów - l. miejsc ograniczona,
tylko 2 kl., poci¡g z elektrycznych
zespoªów trakcyjnych (EZT)
2 poª¡czenia alternatywne (co 115 120 minut).
BARBAKAN
IC InterCity
PKP Intercity, przewóz rowerów - l.
miejsc ograniczona, rezerwacja
obowi¡zkowa, wagon
bezprzedziaªowy, wagon
restauracyjny, miejsca dla osób z
dzie¢mi do lat 6, w poci¡gu wagon
dla niepeªnosprawnych, m. dla
niepeªnosprawnych i o ogr.
sprawno±ci ruchowej, przewóz
przesyªek konduktorskich
2 poª¡czenia alternatywne (co 96 112 minut).

5:43; Kursuje 22. Listopad do 12. Grudzie« 2015

22.11.15 - Korzystaj¡c z systemu www.rozklad-pkp.pl akceptujesz jego Regulamin. Informacje rozkªadowe wyª¡cznie do u»ytku osobistego.
Przed rozpocz¦ciem podró»y zasi¦gnij informacji na stronie www.rozklad-pkp.pl na temat ewentualnych zmian w rozkªadzie jazdy.


Document preview polaczenie_kolejowe.pdf - page 1/1


Related documents


polaczenie kolejowe
polaczenie kolejowe
pismo stojaki rowerowe kopia
bilet
bilet
bartek

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file polaczenie_kolejowe.pdf