polaczenie kolejowe (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by TeX / pdfTeX-1.40.3, and has been sent on pdf-archive.com on 22/11/2015 at 07:18, from IP address 185.26.x.x. The current document download page has been viewed 361 times.
File size: 103.29 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - polaczenie_kolejowe.pdf - Page 1/1

File preview


Zapytanie
Z:

Jaworzyna ‘l¡ska

Stacja/ Przystanek

Do:

Kraków Gªówny

Data

Jaworzyna ‘l¡ska

24.11.15

Wrocªaw Gªówny

24.11.15

Wrocªaw Gªówny

24.11.15

Kraków Gªówny

24.11.15

Czas trwania:

Przyj.

Podró» w jedn¡ stron¦:

Odj.

Peron

‘rodek transportu

11:12
11:57

KD 69832

13:26
16:55

24.11.15

IC 83100

Odj./Przyj.

02:58 (Odjazdu)

Szczegóªy

Osobowy
Koleje Dolno±l¡skie, przewóz
rowerów - l. miejsc ograniczona,
tylko 2 kl., poci¡g z elektrycznych
zespoªów trakcyjnych (EZT)
2 poª¡czenia alternatywne (co 115 120 minut).
BARBAKAN
IC InterCity
PKP Intercity, przewóz rowerów - l.
miejsc ograniczona, rezerwacja
obowi¡zkowa, wagon
bezprzedziaªowy, wagon
restauracyjny, miejsca dla osób z
dzie¢mi do lat 6, w poci¡gu wagon
dla niepeªnosprawnych, m. dla
niepeªnosprawnych i o ogr.
sprawno±ci ruchowej, przewóz
przesyªek konduktorskich
2 poª¡czenia alternatywne (co 96 112 minut).

5:43; Kursuje 22. Listopad do 12. Grudzie« 2015

22.11.15 - Korzystaj¡c z systemu www.rozklad-pkp.pl akceptujesz jego Regulamin. Informacje rozkªadowe wyª¡cznie do u»ytku osobistego.
Przed rozpocz¦ciem podró»y zasi¦gnij informacji na stronie www.rozklad-pkp.pl na temat ewentualnych zmian w rozkªadzie jazdy.


Download polaczenie kolejowepolaczenie_kolejowe.pdf (PDF, 103.29 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file polaczenie_kolejowe.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000316589.
Report illicit content