PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactpolaczenie kolejowe .pdf


Original filename: polaczenie_kolejowe.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by TeX / pdfTeX-1.40.3, and has been sent on pdf-archive.com on 22/11/2015 at 07:18, from IP address 185.26.x.x. The current document download page has been viewed 271 times.
File size: 101 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Zapytanie
Z:

Jaworzyna ‘l¡ska

Stacja/ Przystanek

Do:

Kraków Gªówny

Data

Jaworzyna ‘l¡ska

24.11.15

Wrocªaw Gªówny

24.11.15

Wrocªaw Gªówny

24.11.15

Kraków Gªówny

24.11.15

Czas trwania:

Przyj.

Podró» w jedn¡ stron¦:

Odj.

Peron

‘rodek transportu

11:12
11:57

KD 69832

13:26
16:55

24.11.15

IC 83100

Odj./Przyj.

02:58 (Odjazdu)

Szczegóªy

Osobowy
Koleje Dolno±l¡skie, przewóz
rowerów - l. miejsc ograniczona,
tylko 2 kl., poci¡g z elektrycznych
zespoªów trakcyjnych (EZT)
2 poª¡czenia alternatywne (co 115 120 minut).
BARBAKAN
IC InterCity
PKP Intercity, przewóz rowerów - l.
miejsc ograniczona, rezerwacja
obowi¡zkowa, wagon
bezprzedziaªowy, wagon
restauracyjny, miejsca dla osób z
dzie¢mi do lat 6, w poci¡gu wagon
dla niepeªnosprawnych, m. dla
niepeªnosprawnych i o ogr.
sprawno±ci ruchowej, przewóz
przesyªek konduktorskich
2 poª¡czenia alternatywne (co 96 112 minut).

5:43; Kursuje 22. Listopad do 12. Grudzie« 2015

22.11.15 - Korzystaj¡c z systemu www.rozklad-pkp.pl akceptujesz jego Regulamin. Informacje rozkªadowe wyª¡cznie do u»ytku osobistego.
Przed rozpocz¦ciem podró»y zasi¦gnij informacji na stronie www.rozklad-pkp.pl na temat ewentualnych zmian w rozkªadzie jazdy.


Document preview polaczenie_kolejowe.pdf - page 1/1

Related documents


k adka na stacji bonarka
regulamin og lnopolski wy cig prze ajowy
regulamin ii memoria marka cichosza 2013 kopia
op de niep
pismo stojaki rowerowe kopia
pwgo porgram


Related keywords