konferencja LIBERALIZM Eryda, NZS, KASE 2 (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by Nitro Pro 9 (9. 0. 5. 9), and has been sent on pdf-archive.com on 28/11/2015 at 15:59, from IP address 31.1.x.x. The current document download page has been viewed 345 times.
File size: 90.03 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


Współczesny liberalizm i jego krytyka
Porządek myśli i ład społeczny
konferencja studencko-doktorancka + publikacja
21-22.01.2016
Organizatorzy: Fundacja Eryda, NZS UW, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie
Miejsce: Uniwersytet Warszawski
Partnerzy: Instytut Misesa, Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, AEGEE Warszawa (inni w
trakcie negocjacji)

Filozofia polityczna liberalizmu jest w Polsce słabo znana, a jednak na poziomie czysto
werbalnym liberalizm pojawia się w licznych sporach ideowych i politycznych. Dzieje się tak z
kilku powodów. Zapewne nie bez znaczenia jest to, że polska opinia publiczna zapoznała się z
liberalizmem w głównej mierze za pośrednictwem prawicowych publicystów lub działaczy
politycznych takich jak Janusz Korwin-Mikke czy Stanisław Michalkiewicz. Ich wykładnia tej
filozofii, budząca nieraz kontrowersje społeczne, a przy tym odbiegająca od typowej dla
świata

zachodniego

interpretacji,

silnie

wpłynęła

na

kształt

krajowej

debaty

o liberalizmie. Istotne jest również to, że przyznają się do niego tacy uczestnicy życia publicznego jak Donald Tusk, Magdalena Środa czy Paweł Piskorski. Ich poglądy nazywane są nieraz
w (nieżyczliwej im) publicystyce „liberalizmem”, najczęściej wraz z przymiotnikiem specyfikującym: „lewicowym”. Co nie mniej ważne, w środowisku akademickim liberalizm, jego przesłanki i specyfika, również nie doczekały się jednoznacznej interpretacji. Ponadto z rzadka

tylko akademicy podejmują się poważnej i precyzyjnej, a zarazem dostępnej szerszej publiczności dyskusji nad teorią i praktyką liberalizmu. Wszystko to prowadzi do konfuzji oraz zamętu pojęciowego, a w konsekwencji do obniżenia poziomu debaty publicznej.
Jaka jest kondycja współczesnego liberalizmu? Czym jest on dzisiaj i jak wiele łączy
dzisiejszych liberałów z pionierami myśli liberalnej? Czy jest prawicowy, lewicowy czy centrowy? Jaka przyszłość czeka liberalizm? Tak podstawowe, ale i kluczowe pytania powinny
doczekać się odpowiedzi.
Jednakże potrzebna jest nie tylko klaryfikacja pojęć dotyczących teorii liberalizmu w
polityce, ekonomii oraz kulturze, lecz także jej rzeczowa i gruntowna krytyka. Dlatego celem
konferencji jest zbudowanie spójnego wizerunku liberalizmu w obszarze jego fundamentów,
lecz zarazem pluralistycznego w odniesieniu do jego poszczególnych odgałęzień, na koniec
natomiast skonfrontowanie go z krytyką ze strony innych wpływowych teorii i doktryn dzisiejszej doby. Z tego powodu do uczestnictwa w konferencji zapraszamy nie tyko liberałów,
lecz również socjaldemokratów, konserwatystów, marksistów, libertarian i wszystkich innych
czujących się na siłach, by wnieść w nią cenny wkład.
Przebieg: każdy dzień planujemy rozpocząć od wykładu wprowadzającego wygłoszonego przez cenionego intelektualistę. Pierwszego dnia będzie to stronnik liberalizmu (np.
prof. Robert Gwiazdowski), drugiego zaś – krytyk (np. prof. Marcin Król).
Następnie wygłoszone zostaną referaty czynnych uczestników konferencji, w podziale
na panele. Niechętni psuciu dobrych praktyk akademickich ze zgrozą obserwujemy coraz
powszechniejsze konferencyjne praktyki ograniczania czasu wystąpienia do 15 minut, toteż
zapewniamy możliwość wygłoszenia referatów dłuższych – do 25 minut. Artykuły bazujące
na wystąpieniach podczas konferencji zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym Eryda jako jego osobny numer, w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej.
Na polskim rynku wydawniczym niewiele jest pozycji poświęconych podobnej tematyce, dobrych – jeszcze mniej, toteż liczymy, że nasza publikacja przynajmniej w szczątkowej mierze
zapełni tę lukę.
Proponowane zagadnienia odpowiadające poszczególnym panelom konferencji (lista
może ulec zmianie, w szczególności: rozszerzeniu; tytuły paneli są jedynie sugestiami, toteż

referaty jedynie luźno związane z poszczególnymi panelami mogą zostać wygłoszone bez
przeszkód):
1. Problem aktualności liberalizmu i jego miejsce we współczesnej polityce
2. Liberalizm a demokracja
3. Wolność – jej istota, relewantność i przesłanki jej ograniczania
4. Liberalizm a globalizacja
5. Liberalizm wobec imigracji, inkulturacji i otwartych granic
6. Liberalna wizja stosunków międzynarodowych i/lub jej krytyka
7. Filozoficzna, polityczna i ekonomiczna opozycja wobec liberalizmu
Konferencję podsumuje wydanie publikacji z artykułami opartymi na wystąpieniach referentów. Publikacja ukaże się w ramach czasopisma „Eryda”.
Recenzenci czasopisma „Eryda” – ISSN 2450-288X:
RECENZENCI WEWNĘTRZNI
prof. Andrzej Ciupiński (AON)
prof. Maciej Marszałek (AON)
prof. Janusz Zuziak (AON)
dr hab. Ryszard Chrobak (AON)
dr hab. Małgorzata Czuryk (AON)
dr hab. Agnieszka Legucka (AON)
dr hab. Agata Włodkowska-Bagan (AON)
RECENZENCI ZEWNĘTRZNI
prof. Joanna Górnicka-Kalinowska (UW)
prof. Barbara Markiewicz (UW)
dr hab. Arkadiusz Adamczyk (UJK)
dr hab. Patrycja Adamczyk (UJK)
dr hab. Włodzimierz Chojnacki (UWr)
dr hab. Janusz Dobieszewski (UW)
dr hab. Anna Drabarek (APS)
dr hab. Urszula Jarecka (PAN)
dr hab. Agnieszka Nogal (UW)
dr hab. Magdalena Środa (UW)


Download konferencja LIBERALIZM Eryda, NZS, KASE 2konferencja LIBERALIZM _Eryda, NZS, KASE_2.pdf (PDF, 90.03 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file konferencja LIBERALIZM _Eryda, NZS, KASE_2.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000317989.
Report illicit content