ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ .pdf

File information


Original filename: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.pdf
Title: Παρουσίαση του PowerPoint
Author: TANIA

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® PowerPoint® 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 29/11/2015 at 12:25, from IP address 2.84.x.x. The current document download page has been viewed 2690 times.
File size: 1.5 MB (33 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.pdf (PDF, 1.5 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Πρόταση Σχεδίου Διδασκαλίας του Ρηματικού Συστήματος
σε μαθητές της Ε’ Δημοτικού
(Διάρκεια προτεινόμενου σεναρίου: 2 δίωρα)

Ενότητα Γραμματικής 10η:
Κάνω κάτι ή βρίσκομαι σε μία κατάσταση
Το σχέδιο διδασκαλίας που προτείνεται θα υλοποιηθεί σε
τρεις φάσεις:
α’ φάση: προσέγγιση των εξακολουθητικών και
συνοπτικών χρόνων του ρήματος.
β’ φάση: προσέγγιση των συντελεσμένων χρόνων του
ρήματος.
γ’ φάση: προσέγγιση των τριών ρηματικών τύπων
(εγκλίσεων).
Σουλτάνα Μάνεση

Για κάθε φάση του σχεδίου διδασκαλίας
προτείνονται δύο στάδια δραστηριοτήτων:
Α. δραστηριότητες αφόρμησης πριν τη διδασκαλία
του Ρηματικού Συστήματος
Β. δραστηριότητες κατά τη διδασκαλία της
συγκεκριμένης υποενότητας

Σουλτάνα Μάνεση

α’ ΦΑΣΗ
Προσέγγιση των εξακολουθητικών και
συνοπτικών χρόνων του ρήματος

Σουλτάνα Μάνεση

Α. Δραστηριότητες (αφόρμησης) ΠΡΙΝ από τη διδασκαλία
 οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις τους σχετικά με το
παρακάτω εποπτικό υλικό (το υλικό εστιάζει στην
έννοια της χρονικής βαθμίδας)

παρόν

ΑΥΡΙΟ
ΣΗΜΕΡΑ
ΧΘΕΣ

 οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις τους σχετικά με το
παρακάτω εποπτικό υλικό (το υλικό εστιάζει στην
έννοια ποιόν ενέργειας)

 στη συνέχεια οι μαθητές προσπαθούν να συνδυάσουν
τα συμπεράσματα από τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις
τους (πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τη χρονική
βαθμίδα με το ποιόν ενέργειας;)
Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει είτε σε δυάδες, είτε σε
ομάδες εργασίας 4 παιδιών. Εναλλακτικά, οι μαθητές
μπορούν να εκφράσουν ατομικά με παραδείγματα τον
τρόπο που σκέφτονται τον συνδυασμό μεταξύ των δύο
εννοιών: χρονική βαθμίδα & ποιόν ενέργειας

Β. Δραστηριότητες ΚΑΤΑ τη διδασκαλία
 στηριζόμενοι στα συμπεράσματά τους από την
εισαγωγική φάση του σεναρίου, οι μαθητές εκφράζουν
τις σκέψεις τους για συγκεκριμένες
καταστάσεις/στιγμιότυπα/ενέργειες.
 Οι απόψεις καταγράφονται από όλους τους μαθητές.
Εναλλακτικά, αντί για αξιοποίηση εποπτικού υλικού, οι
μαθητές λένε τις δικές τους προτάσεις ενεργειών
(εκφρασμένες με τη μορφή ρήματος)


Related documents


untitled pdf document
2017
programsyldep110518
bisa 14 theoria
untitled pdf document
merides 2016 17

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.pdf


Related keywords