Dummy magasinsmall 3 .pdf

File information


Original filename: Dummy_magasinsmall 3.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe InDesign CS6 (Windows) / Adobe PDF Library 10.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 01/12/2015 at 15:33, from IP address 83.248.x.x. The current document download page has been viewed 543 times.
File size: 744 KB (8 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Dummy_magasinsmall 3.pdf (PDF, 744 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Magasinet
för dig som är
nyfiken på livet
nr 6 2014
60 kronor

WHAT !

Fuck life,
fuck death,
.
.
.
u
o
y
k
c
fu
Därför älskar
Tranås, alltid
vi Jane Austen i våra hjärtan

Frukost och en
liten Calvados

8

...och en flaska

Calvados.
Elixiret du kan avnjuta till frukost.

12....Tranås – vårt paradis på jorden
15...Så här kan du hjälpa till
18...Vad menar egentligen Ban ki-Moon?
22...SURT sa räven om Jane Austen

Anthony lever
i Londons
undre värld

24

32.... Hånade av eliten, älskade av FOLKET
38...De blir rika på dina SOPOR

+

MAT & DRYCK

KULTUR

POLITIK

R

RELIGION
ER
N
O
I
T
ELA

WHAT !

D

et står skålar med frukt
på bänkarna framför de
åtta deltagarna, bananer,
clementiner och röda
äpplen. Personerna i rummet på Polstjärnegatan i
Göteborg är alla, förutom
läraren, sjukskrivna och arbetslösa.
Lokalen är fin och väl utrustad med ny
teknik. Det privata företag som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har
köpt in verksamheten av, verkar ha lagt
ner mycket pengar på interiören.
Helena inser efter många turer på olika
arbetsplatser att hon
inte längre kan spela
dubbelrollen av att
vara frisk på jobbet,
för att sen gå hem
och må dåligt. Hon
vill hitta ett jobb som
hon kan fungera på.
Men det måste vara en
arbetsplats där chefen
känner till hennes
problem och tar hänsyn till dem. Hon vill
slippa spela teater.
– I samhällets synvinkel var man friskare innan, när man jobbade. Men det
kändes som om man levde ett dubbelliv,
för man kunde aldrig vara ärlig och säga
hur man egentligen mådde. Man fick
spela teater. Det hade hjälpt om arbetsmarknaden hade varit sådan att man
kunde ta emot folk som inte mår perfekt,
men en sådan arbetsmarknad finns inte
idag. Antingen är det den vanliga arbetsmarknaden som är väldigt tuff, eller är det
rehabiliteringen som är fånigt löjlig. Det
finns inget där emellan, det saknar jag.

ordna en egen praktikplats. De har inga
färdiga överenskommelser med arbetsplatser som kan tänka sig att te emot
praktikanter. Det är precis som att skriva
en ansökan till ett vanligt jobb, men med
den skillnaden att jag ska skriva att jag
är sjukskriven. Det finns ju inget företag
som tar emot en då. När man söker jobb
så måste man uppge vad man har gjort
det senaste halvåret, och säger man då
att man har varit sjukskriven så blir man
placerad underst i högen av ansökningshandlingar.
Helena skickade över 20 brev till olika

VA!

Är det verkligen sant?

Helena blev sjukskriven i mars 2004,
och påbörjade sin rehabilitering i mitten
av november. Däremellan var hon inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Men hon är inte nöjd med arbetsförmedlingens metoder för att hjälpa
henne.
– Jag fick till en början skicka ut brev
till företag, vilka som helst, för att försöka

arbetsgivare, men hennes ansträngningar
resulterar inte i ett enda svar.
Hon tycker förstås, när hon tänker
på det, inte att handledaren på arbetsförmedlingen hade någon förståelse för
situationen, eller var insatt i varför Helena
inte kan jobba med vad som helst. Efter att
ha försökt skaffa sig en praktikplats – men
utan att lyckas – föreslog handledaren att
hon skulle söka som barnskötare inom
kyrkans och hjälporganisationers verksamhet. 33
– Barnskötare! Det är ju bland annat det
jag har jobbat som tidigare och det har
inte fungerat. Det var den rehabiliteringen
han ville att jag skulle
ha, att bli barnskötare.
Det står skålar med
frukt på bänkarna
framför.

Emma
Johansson-EK

Medarbetare
Leif Lindkvist
n
Leif Lindkvist
n
Leif Lindkvist
n
Leif Lindkvist
n
Leif Lindkvist
n
Leif Lindkvist
n
Leif Lindkvist
n
Leif Lindkvist
n
Leif Lindkvist
n
Leif Lindkvist
n
Leif Lindkvist
n
Leif Lindkvist
n
Leif Lindkvist
Ansvarig
utgivare
Per Alm

Adress
Telefon
E-mail

xx

REPORTAGE
REPORTAGE

Just
another

BRICK
in the
wall

xx

Ingress ingress ingress i
ngress ingress ingress ingress ingress ingress ingress
ingress ingress ingress ingress ingress ingress ingress
ingress ingress ingress ingress ingress ingress
TEXT: LASSE LINDER BILD: BENGT DOBRIN
Det står skålar med frukt på bänkarna framför de åtta deltagarna,
bananer, clementiner och röda äpplen. Personerna i rummet på
Polstjärnegatan i Göteborg är alla, förutom läraren, sjukskrivna
och arbetslösa.
Lokalen är fin och väl utrustad med ny teknik. Det privata företag som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har köpt in
verksamheten av, verkar ha lagt ner mycket pengar på interiören.
Helena inser efter många turer på olika arbetsplatser att hon inte
längre kan spela dubbelrollen av att vara frisk på jobbet, för att sen
gå hem och må dåligt. Hon vill hitta ett jobb som hon kan fungera
på. Men det måste vara en arbetsplats där chefen känner till
hennes problem och tar hänsyn till dem. Hon vill
slippa spela teater.
– I samhällets synvinkel var man friskare innan, när man jobbade. Men det
kändes som om man levde ett dubbelliv, för man kunde aldrig vara ärlig och
säga hur man egentligen mådde. Man
fick spela teater. Det hade hjälpt om
arbetsmarknaden hade varit sådan att
man kunde ta emot folk som inte mår
perfekt, men en sådan
arbetsmarknad
finns
inte idag. Antingen är
det den vanliga arbetsmark
naden som är väldigt tuff, eller är det rehabiliteringen som är fånigt löjlig. Det finns inget där emellan, det saknar jag.
Helena blev sjukskriven i mars 2004, och påbörjade sin rehabilitering i mitten av november. Däremellan var hon inskriven
som arbetssökande på arbetsförmedlingen.
Men hon är inte nöjd med arbetsförmedlingens metoder för att
hjälpa henne.
– Barnskötare! Det är ju bland annat det jag har jobbat som tidigare och det har inte fungerat. Det var den rehabiliteringen han
ville att jag skulle ha, att bli barnskötare. Det står skålar med frukt
Här ligger en bildtext. Lokalen är väl utrustad
och drksamheten av har lagt ner mycket
pengar på interiören.

xx

REPORTAGE

Här ligger en bildtext. Lokalen är väl
utrustad och drksamheten av har lagt ner
mycket pengar på
interiören.

och röda äpplen. Personerna i rummet på
Polstjärnegatan i Göteborg är alla, förutom
läraren, sjukskrivna och arbetslösa.
Lokalen är fin och väl utrustad med ny
teknik. Det privata företag som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har köpt
in verksamheten av, verkar ha lagt ner
mycket pengar på interiören.
n FAKTA: Det här
är en faktatext.
Lokalen är fin och
väl utrustad med
ny teknik. Det privata företag som
Arbetsförmedlingen har köpt in
verksam-heten
av, verkar ha
lagt ner
mycket
pengar

interiören.

Helena inser efteR många turer på olika
arbetsplatser att hon inte längre kan spela
dubbelrollen av att vara frisk på jobbet, för
att sen gå hem och må dåligt. Hon vill hitta
ett jobb som hon kan fungera på. Men det
måste vara en arbetsplats där chefen känner till hennes problem och tar hänsyn till
dem. Hon vill slippa spela teater.
– I samhällets synvinkel var man friskare
innan, när man jobbade. Men det kändes
som om man levde ett dubbelliv, för man
kunde aldrig vara ärlig och säga hur man
egentligen mådde. Man fick spela teater.
Det hade hjälpt om arbetsmarknaden hade
varit sådan att man kunde ta emot folk
som inte mår perfekt, men en sådan arbetsmarknad finns inte idag. Antingen är det
den vanliga arbetsmarknaden som är
väldigt tuff, eller är det rehabiliteringen som är fånigt löjlig. Det finns
inget där emellan, det saknar jag.
Helena blev sjukskriven i mars
2004, och påbörjade sin rehabilitering i
mitten av november. Däremellan var hon
inskriven som arbetssökande på
arbetsförmedlingen. Men hon
är inte nöjd med arbetsförmedlingens metoder för att
hjälpa henne.

xx

– Både jag och pappa är envisa och har
ett väldigt humör.
Lokalen är fin och väl utrustad med ny
teknik. Det privata företag som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har köpt
in verksamheten av, verkar ha lagt ner
mycket pengar på interiören.
Helena inser efter många turer på olika
arbetsplatser att hon inte längre kan spela
dubbelrollen av att vara frisk på jobbet, för
att sen gå hem och må dåligt.
Hon vill hitta ett jobb som hon kan
fungera på. Men det måste vara en arbetsplats där chefen känner till hennes problem
och tar hänsyn till dem. Hon vill slippa spela teater.
– I samhällets synvinkel var man friskare
innan, när man jobbade. Men det kändes
som om man levde ett dubbelliv, för man
kunde aldrig vara ärlig och säga hur man
egentligen mådde. Man fick spela teater.
Det hade hjälpt om arbetsmarknaden hade
varit sådan att man kunde ta emot folk
som inte mår perfekt, men en sådan arbetsmarknad finns inte idag. Antingen är det
den vanliga arbetsmarknaden som är väldigt tuff, eller är det rehabiliteringen som
är fånigt löjlig. Det finns inget där emellan,
det saknar jag.
Lokalen är fin och väl utrustad med ny
teknik. Det privata företag som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har köpt
in verksamheten av, verkar ha lagt ner
mycket pengar på interiören.
Helena inser efter många turer på olika
arbetsplatser att hon inte längre kan spela
dubbelrollen av att vara frisk på jobbet, för
att sen gå hem och må dåligt. Hon vill hitta

ett jobb som hon kan fungera på. Men det
måste vara en arbetsplats där chefen känner till hennes problem och tar hänsyn till
dem. Hon vill slippa spela teater.
– I samhällets synvinkel var man friskare
innan, när man jobbade. Men det kändes
som om man levde ett dubbelliv, för man

kunde aldrig vara ärlig och säga hur man
egentligen mådde. Man fick spela teater.
Antingen är det den vanliga arbetsmarknaden som är väldigt tuff, eller är det rehabiliteringen som är fånigt löjlig. Det finns
inget där emellan, det saknar jag.

l

Här ligger en bildtext. Lokalen är väl
utrustad och drksamheten av har lagt ner
mycket pengar på
interiören.

xx

MAT
Hela hemligheten är
ett rent snitt
I samhällets synvinkel var man
friskare innan, när man jobbade. Men det kändes som om
man levde ett dubbelliv, för
man kunde aldrig vara ärlig
och säga hur man egentligen mådde.
Man fick spela teater.
Antingen är det den
vanliga arbetsmarknaden som är väldigt tuff,
eller är det rehabiliteringen som är fånigt
löjlig. Det finns inget där eme
an friskare innan, när man

jobbade.
Men det
kändes som
om man levde
ett dubbelliv, för
man kunde aldrig
vara ärlig och säga hur
man egentligen mådde.
Man fick spela teater.
Antingen är det den vanliga
arbetsmarknaden som är väldigt tuff. Hon vill slippa spela
teater.

En knöl utöver
det vanliga

Helena inser efter många turer på olika
arbetsplatser att hon inte längre kan spela
dubbelrollen av att vara frisk på jobbet,
för att sen gå hem och må dåligt. Hon vill
hitta ett jobb som hon kan fungera på.
Men det måste vara en arbetsplats där chefen
hänsyn.
Hon vill
slippa spela
teater.

Oj, oj, oj
BBQ
på ett
japanskt vis

I samhällets synvinkel var man
friskare innan, när man jobbade. Men det kändes som om
man levde ett dubbelliv, för
man kunde aldrig vara ärlig
och säga hur man egentligen
mådde. Man fick spela teater.
Det hade hjälpt om arbets-

xx

I samhällets synvinkel var man
friskare innan, när
man jobbade. Men
det kändes som om
man levde ett dubbelliv.

marknaden hade varit sådan
att man kunde ta emot folk
som inte mår perfekt, men en
sådan finns inte idag.
Antingen är det den vanliga
arbetsmarknaden som är väldigt tuff, eller är det rehabiliteringen somär fånigt löjlig. Det
finns inget där emellan.

Havets guld är här

I samhällets synvinkel var man friskare innan, när man jobbade.
Men det kändes som om man
levde ett dubbelliv, för man kunde
aldrig vara ärlig egentligen mådde.


Related documents


dummy magasinsmall 3
rummet
sharp vc fh30sm3
medielmagasinenr22012
radiotelefonit pdf
v stmanlands tr b 5239 16 dom 2017 07 20 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Dummy_magasinsmall 3.pdf