Atestuoti ARCHITEKTAI 106 (PDF)
File information


Author: XP

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Excel® 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 03/12/2015 at 18:08, from IP address 81.7.x.x. The current document download page has been viewed 1614 times.
File size: 1.9 MB (594 pages).
Privacy: public file
File preview


Atestato Nr.

Atestuoto architekto
pavardė

Atestuoto architekto
vardas

A 945

Abelkienė

Dainora

A 236

Abramikas

A 1636 ATP 1636

Acus

Suteikta kvalifikacija pagal teritorijų panavimo rūšis, statinių grupė (grupės),
statinių kategorija, darbo sritis (sritys)

Atestavimo
komisijos
protokolo
numeris

Atestato
išdavimo
data

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovė,
statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies
vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės (visų gr.
statinių) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

79

2013.06.13.

Kęstutis

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto vykdymo priežiūros architektūrinės dalies
(gyvenamosios, visuomeninės ir pramoninės paskirties statinių grupėse) vadovas.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

45

2009.04.24

Emilis

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai
statiniai) vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovas.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

88

2014.04.24

Atestato galiojimo
laikas

2014.04.24

Teritorijų planavimo vadovas.
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji
planai.
A 561

Adomaitienė

Jūratė

Teritorijų specialiojo ir detaliojo plano, statinio projekto, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (gyvenamosios, visuomeninės ir pramoninės
paskirčių statinių grupėse) vadovas/ vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

47

2009.06.26

A 751

Adomaitienė

Aldona

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistė, statinio projekto, statinio
projekto vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovė, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

78

2013.05.29.

2014.06.26

A 562

Adomaitis

Mindaugas

Teritorijų bendrojo, specialiojo ir detaliojo plano, statinio projekto statinio projekto
vykdymo priežiūros, (gyvenamųjų, visuomeninės ir pramoninės paskirties statinių
grupėse); statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto vykdymo priežiūros
architektūrinės dalies (gyvenamųjų, visuomeninės ir pramoninės paskirties statinių
grupėse) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai

44

2009.02.13

A 1238

Adomaitis

Rimas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai
statiniai) vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovas.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

102

2015.06.25

A 675

Adomavičienė

Gražina

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (gyvenamųjų ir viešojo
naudojimo pastatų); statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų grupių statinių) vadovas; Statinių
kategorija: neypatingi statiniai

9

2004.02.11

A 447 ATP 447

Adomavičienė

Laimutė

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto ekspertizės
(pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovė, statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto
architektūrinės dalies ekspertizės (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovė. Statinių
kategorija: ypatingi statiniai.

94

2014.10.30

2014.02.13.

2009.02.11

Teritorijų planavimo vadovė.
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji
planai.
A 176

Adomavičius

Vilijus

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai) vadovas; statinio
projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo
priežiūros (pastatai) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

89

2014.05.29

A 1443

Adomkus

Leonas

Statinio projekto architektūrinės dalies; statinio projekto vykdymo priežiūros
architektūrinės dalies (visų statinių kategorijose) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi
statiniai.

27

2007.06.18

2012.06.18

A 606

Adomonis

Evaldas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovas,
statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies
vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

85

2013.12.13

A 1278

Adomonytė

Vilma

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir
negyvenamosios paskirčių statinių grupėse; kitų statinių) vadovė, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

61

2011.01.12

2016.01.12

A 533

Aidukienė

Rūta

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir
negyvenamosios paskirčių statinių grupėse; kitų statinių) vadovė, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

60

2010.12.23

2015.12.23

A 821 ATP 821

Akelaitis

Kęstutis

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai
statiniai) vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies
ekspertizės (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi
statiniai.

90

2014.06.24

Teritorijų planavimo vadovas.
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji planai

A 379

Akelaitytė-Švėgždienė

Jolanta

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovė,
statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies
vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės (visų gr.
statinių) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

77

2013.05.15.

A 2047

Akelienė

Grytė

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai
statiniai) vadovė, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovė.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

106

2015.10.29

A 584

Akelis

Arvydas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir
negyvenamosios paskirčių statinių grupėse; kitų statinių) vadovas, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

69

2011.12.13

A 1988

Akulevičius

Martynas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovas. Statinių
kategorija: ypatingi statiniai.

85

2013.12.13

A 1049

Akuockienė

Danguolė

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistė, statinio projekto, statinio
projekto vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovė, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovė. Statybos techninės priežiūros vadovė. Statinių kategorija: ypatingi
statiniai).

85

2013.12.13

A 1900

Alaunė

Vygantas

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas, statinio projekto, statinio
projekto vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovas, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

73

2012.12.14

A 1793 ATP 1793

Aleknavičienė

Dovilė

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai
statiniai) vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovas.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

102

2015.06.25

104

2015.08.28

Teritorijų planavimo vadovė.
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji

A 058

Aleknavičius

Kastytis Mykolas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai
statiniai) vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovas.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

2016.12.13

A 1450

Aleknavičiūtė

Edita

Teritorijų detaliojo ir specialiojo (urbanistinio) plano; statinio projekto architektūrinės
dalies, statinio projekto vykdymo priežiūros architektūrinės dalies (visų statinių
kategorijose) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai

28

2007.07.03

2012.07.03

A 1639

Aleksandrovienė

Aistė

Teritorijų detaliojo plano, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
vykdymo priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros architektūrinės dalies
(gyvenamųjų, visuomeninės.ir pramoninės paskirties statinių grupėse) vadovas.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

45

2009.04.24

2014.04.24

A 1149 ATP 1149

Aleliūnas

Gintaras

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai) vadovas, statinio
projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo
priežiūros (pastatai) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

86

2014.02.11

Teritorijų planavimo vadovas.
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: savivaldybės, vietovės lygmens
bendrieji ir vietovės lygmens detalieji planai. Specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų rūšies: valstybės, savivaldybės, vietovės lygmens inžinerinės
infrastruktūros vystymo planai.

A 1166

Alksnienė

Raimonda

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto vykdymo priežiūros architektūrinės dalies
(gyvenamosios, visuomeninės ir pramoninės paskirčių statinių grupėse)
vadovas/vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

47

2009.06.26

A 1966

Alūzaitė

Eligija

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistė, statinio projekto, statinio
projekto vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovė, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

81

2013.09.20

A 1359

Alūzas

Andrius

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas, statinio projekto, statinio
projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto ekspertizės (gyvenamosios ir
negyvenamosios paskirčių statinių grupėse; kitų statinių) vadovas, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės (visų gr. statinių) vadovas. Statinių
kategorija: ypatingi statiniai.

68

2011.12.13

2014.06.26

2016.12.13

A 129

Alūzienė

Audronė

Teritorijų bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo specialistė, statinio projekto,
statinio projekto vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovas, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

76

2013.04.12.

A 1408

Amankavičiūtė

Laura

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistė, statinio projekto, statinio
projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir negyvenamosios paskirčių statinių
grupėse; kitų statinių) vadovė, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies
ekspertizės (visų gr. statinių) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

68

2011.12.13

A 1969

Ambrasaitė

Aušra

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (gyvenamieji ir negyvenamieji
pastatai) vadovė, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai)
vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

82

2013.10.18

A 123

Ambrasas

Audrius

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovas,
statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies
vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

75

2013.03.15.

A 1224

Ambrasienė

Rasa

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir
negyvenamosios paskirčių statinių grupėse; kitų statinių) vadovė, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

59

2010.10.07

A 891

Ambrasienė

Sigita

Statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies
vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovė. Statinių kategorija:
ypatingi statiniai.

105

2015.09.25

2016.12.13

2015.10.07

A 1380

Amšiejus

Ramūnas

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas, statinio projekto, statinio
projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir negyvenamosios paskirčių statinių
grupėse; kitų statinių) vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio
projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės
dalies ekspertizės (visų gr. statinių) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

68

2011.12.07

2016.12.07

A 1827

Andrašienė

Irena

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistė; statinio projekto, statinio
projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir negyvenamosios paskirčių statinių
grupėse) vadovė, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir negyvenamosios paskirčių
statinių grupėse) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

63

2011.05.16

2016.05.16

A 1217 ATP 1217

Andrašiūnas

Arūnas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai
statiniai) vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovas.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

100

2015.04.30

Teritorijų planavimo vadovas.
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji
planai.
A 258

Andrašius

Edmundas

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas, statinio projekto, statinio
projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir negyvenamosios paskirčių statinių
grupėse; kitų statinių) vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio
projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovas. Statinių
kategorija: ypatingi statiniai.

60

2010.12.23

2015.12.23

A 1339

Andrėnas

Vytenis

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir
negyvenamosios paskirčių statinių grupėse; kitų statinių) vadovas, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

65

2011.06.28

2016.06.28

A 056

Andrijauskas

Edmundas

Teritorijų bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas, statinio projekto,
statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto ekspertizės (visų gr. statinių)
vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės
dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės (visų gr.
statinių) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

79

2013.06.13.

Vaclovas Romaldas

Teritorijų detaliojo ir specialiojo plano, statinio projekto statinio projekto vykdymo
priežiūros, (gyvenamųjų, visuomeninės ir pramoninės paskirties statinių grupėse);
statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto vykdymo priežiūros
architektūrinės dalies (gyvenamųjų, visuomeninės ir pramoninės paskirties statinių
grupėse) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai

44

2009.02.13

2014.02.13.

Andriukaitienė

Agnė

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir
negyvenamosios paskirčių statinių grupėse; kitų statinių) vadovė, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

60

2010.12.23.

2015.12.23.

A 954

Andriulionienė

Vilija

Teritorijų detaliojo plano; statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros
(gyvenamųjų, visuomeninės ir pramoninės paskirties statinių grupėse); statinio
projekto architektūrinės dalies, statinio projekto vykdymo priežiūros architektūrinės
dalies (gyvenamųjų, visuomeninės ir pramoninės paskirties statinių grupėse) vadovas.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

36

2008.06.13.

2013.06.13.

A 1131 ATP 1131

Andriulionytė

Irena

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai
statiniai.) vadovė, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovė.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

88

2014.04.24

A 285

Andrikis

A 1798

Teritorijų planavimo vadovė.
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji
planai.

A 1208

Andriulytė

Aušra

Statinio projekto; statinio projekto vykdymo priežiūros (gyvenamųjų ir visuomeninės
paskirties statinių grupėse); statinio projekto architektūrinės dalies; statinio projekto
vykdymo priežiūros architektūrinės dalies (visų statinių kategorijose) vadovas. Statinių
kategorija: ypatingi statiniai.

15

2005.10.10

A 298

Andriuškevičienė

Irida

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovė,
statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies
vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

80

2013.06.27.

2010.10.10

A 2048 ATP 2048

Andruškevičiūtė

Audinga

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai
statiniai.) vadovė, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovė.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

106

2015.10.29

Teritorijų planavimo vadovė.
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji
planai.
A 267

Andriuškevičius

Regimantas

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas, statinio projekto, statinio
projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir negyvenamosios paskirčių statinių
grupėse; kitų statinių) vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio
projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovas. Statinių
kategorija: ypatingi statiniai.

60

2010.12.23

2015.12.23

A 1681

Andužis

Julius

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir
negyvenamosios paskirčių statinių grupėse; kitų statinių) vadovas, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

65

2011.06.28

2016.06.28

A 1705

Antanaitytė

Aistė

Statinio projekto, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto vykdymo
priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (gyvenamosios,
visuomeninės ir pramonės paskirčių statinių grupėse) vadovė. Statinių kategorija:
ypatingi statiniai.

52

2009.11.05

2014.11.05

A 1096

Antanavičius

Darius

Teritorijų detaliojo plano; statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros
(gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties statinių grupėse); statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto vykdymo priežiūros architektūrinės dalies
(gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties statinių grupėse) vadovas. Statinių kategorija:
ypatingi statiniai.

36

2008.06.13.

2013.06.13.

A 683

Anusevičius

Rimas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai) vadovas, statinio
projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo
priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės (pastatai) vadovas.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

89

2014.05.29


Download Atestuoti ARCHITEKTAI 106Atestuoti_ARCHITEKTAI_106.pdf (PDF, 1.9 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Atestuoti_ARCHITEKTAI_106.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000319097.
Report illicit content