Atestuoti ARCHITEKTAI 106.pdf


Preview of PDF document atestuoti-architektai-106.pdf

Page 1 2 345594

Text preview


A 606

Adomonis

Evaldas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovas,
statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies
vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

85

2013.12.13

A 1278

Adomonytė

Vilma

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir
negyvenamosios paskirčių statinių grupėse; kitų statinių) vadovė, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

61

2011.01.12

2016.01.12

A 533

Aidukienė

Rūta

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir
negyvenamosios paskirčių statinių grupėse; kitų statinių) vadovė, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

60

2010.12.23

2015.12.23

A 821 ATP 821

Akelaitis

Kęstutis

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai
statiniai) vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies
ekspertizės (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi
statiniai.

90

2014.06.24

Teritorijų planavimo vadovas.
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji planai

A 379

Akelaitytė-Švėgždienė

Jolanta

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovė,
statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies
vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės (visų gr.
statinių) vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

77

2013.05.15.

A 2047

Akelienė

Grytė

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai
statiniai) vadovė, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovė.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

106

2015.10.29