Atestuoti ARCHITEKTAI 106.pdf


Preview of PDF document atestuoti-architektai-106.pdf

Page 1 2 3 456594

Text preview


A 584

Akelis

Arvydas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (gyvenamosios ir
negyvenamosios paskirčių statinių grupėse; kitų statinių) vadovas, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

69

2011.12.13

A 1988

Akulevičius

Martynas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovas. Statinių
kategorija: ypatingi statiniai.

85

2013.12.13

A 1049

Akuockienė

Danguolė

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistė, statinio projekto, statinio
projekto vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovė, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovė. Statybos techninės priežiūros vadovė. Statinių kategorija: ypatingi
statiniai).

85

2013.12.13

A 1900

Alaunė

Vygantas

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas, statinio projekto, statinio
projekto vykdymo priežiūros (visų gr. statinių) vadovas, statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (visų
gr. statinių) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

73

2012.12.14

A 1793 ATP 1793

Aleknavičienė

Dovilė

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai
statiniai) vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovas.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

102

2015.06.25

104

2015.08.28

Teritorijų planavimo vadovė.
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji

A 058

Aleknavičius

Kastytis Mykolas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai
statiniai) vadovas, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
architektūrinės dalies vykdymo priežiūros (pastatai ir inžineriniai statiniai) vadovas.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

2016.12.13