e2011 programa.pdf


Preview of PDF document e2011-programa.pdf

Page 1 2 3 456146

Text preview


Vicesecretaria General d'Acció Política i Dona

D) Drets civils, la igualtat davant la llei


Un poder judicial independent i no del poder polític
Gènere: igualtat de drets i deures a la feina i a casa
El jovent: el dret a la independència
Immigració i integració: ciutadania amb drets i deures
Pel dret a la identitat de gènere i a la llibertat sexual i afectiva

BLOC III. ELS PAÏSOS CATALANS
A) Una nació amb el dret a decidir


El dret a l'autodeterminació dels Països Catalans
La sobirania cultural, inici de la independència política
El català: el dret a la unitat i a l'oficialitat
Uns espai català de comunicació
Esport: una nació, una selecció

B) Independència per gestionar les infrastructures


El corredor mediterrani, la clau del futur
Els ports i aeroports, com més a prop, millor
Plena sobirania en l'àmbit ferroviari
Sistema viari
Sistema de telecomunicacions

C) Cap a una nació sostenible

L'aposta per l'economia verda
La gestió dels residus, paradigma de l'economia verda
Els compromisos contra el canvi climàtic
El necessari canvi en el sistema elèctric
Renovables, cap al 100%
Energia nuclear, les hores comptades
Fiscalitat energètica i política tarifària
Insistim en la nova cultura de l'aigua

D) En defensa de la terra
La defensa de la biodiversitat, encara
L'activitat agroramadera, garantia d'un territori viu i pròsper
El sector agroalimentari, àmbit estratègic de primer ordre

E) Fraternitat internacional i justícia global
Unió Europea, fraternitat de pobles lliures
Una política internacional desacomplexada i compromesa
Cooperació internacional amb els països empobrits

3