ZL 2015 2016 3 uk sa hend.pdf


Preview of PDF document zl-2015-2016-3-uk-sa-hend.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7

Text preview


12. Riječka zimska liga 2015/2016. ukupni poredak nakon 3. kola s hendikepom
R.br.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Ime i prezime

Matjaž Štanfel
David Anid
Daniel Hirzinger
Veronika Erlid
Krešo Glavaš
Alan Bauer
Stipe Krapid
Paula Tepuš
Mario Vučetid
Zoran Grahovac
Tomislav Senčid
Damir Mesec
Damir Petkovid
Miroslav Maršanid
Valerij Jurešid
Damir Adžaga
Pavle Klobučar
Goran Žunid
Tomica Kolenko
Predrag Grilj
Vladimir Bezjak
Gordan Deluka
Marko Šarlija
Predrag Lekid
Diana Klobučar-Maleševid
Emina Smajlovid
Željko Žic-Solis
Romana Ban
Vesna Marid-Blekid
Damir Poslek

Bodova

Ukupno

1.kolo

2.kolo

3.kolo

4.kolo

5.kolo

6.kolo

7.kolo

8.kolo

nakon 3.kola

72,39
73,93
0,00
75,24
70,49
73,47
71,15
0,00
71,35
70,68
68,83
79,24
0,00
70,35
69,40
68,57
67,45
68,66
0,00
64,49
66,46
0,00
62,39
0,00
61,56
60,82
61,10
59,14
60,92
0,00

0,00
0,00
71,96
69,31
73,45
70,36
0,00
71,72
0,00
0,00
71,06
60,56
68,54
68,36
0,00
68,78
67,52
66,07
64,13
65,79
0,00
62,37
0,00
62,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,51

76,07
73,78
74,84
0,00
0,00
0,00
72,15
69,78
69,80
70,17
0,00
0,00
70,90
0,00
68,32
0,00
0,00
0,00
70,08
0,00
63,15
65,47
63,31
63,19
63,20
63,11
62,06
62,25
60,04
57,63

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

148,46
147,71
146,80
144,55
143,94
143,83
143,30
141,50
141,15
140,85
139,89
139,80
139,44
138,71
137,72
137,35
134,97
134,73
134,21
130,28
129,61
127,84
125,70
125,35
124,76
123,93
123,16
121,39
120,96
119,14

Ekipa

Ljepotice i Zwjeri
AK Viškovo

Ljepotice i Zwjeri

Caffe bar Kiss