ZL 2015 2016 3 uk sa hend.pdf


Preview of PDF document zl-2015-2016-3-uk-sa-hend.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7

Text preview


12. Riječka zimska liga 2015/2016. ukupni poredak nakon 3. kola s hendikepom
R.br.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Ime i prezime

Suzana Gracin
Marcella Vidmar
Gregor Kovačič
Filip Tonkovid
Urša Tomažin
Martina Brala
Robert Koprivnjak
Vendi Kinkela
Ivan Ipšid
Marin Jurčid
Ivana Matovina
Jadranko Matkovid
Ivana Skračid
Ivan Vukosav
Matea Jurčid
Daniel Čubranid
Danijela Jurčid
Vid Jurešid
Vedran Butorac
Davor Bistrovid
Lučano Sošid
Nenad Šimičid
Danijel Ivaničid
Jaka Piltauer
Matija Kauzlarid
Vinko Zaninovid
Blaž Barac
Stiven Vunid
Ivan Blečid
Leon Pandža

Bodova

Ukupno

1.kolo

2.kolo

3.kolo

4.kolo

5.kolo

6.kolo

7.kolo

8.kolo

nakon 3.kola

0,00
0,00
0,00
56,37
56,36
56,31
0,00
57,39
54,96
58,89
53,72
54,85
55,77
51,67
52,38
52,12
51,47
47,26
0,00
43,87
0,00
0,00
0,00
76,65
76,49
76,38
75,98
0,00
0,00
75,00

58,04
58,55
67,30
58,78
0,00
0,00
56,13
52,66
54,98
50,68
0,00
53,42
0,00
0,00
53,29
0,00
52,13
0,00
44,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

60,89
59,54
49,08
0,00
57,66
57,20
57,13
0,00
0,00
0,00
54,93
0,00
51,89
54,82
0,00
52,76
0,00
47,25
47,58
45,83
83,17
80,03
77,34
0,00
0,00
0,00
0,00
75,73
75,07
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

118,93
118,09
116,38
115,15
114,02
113,51
113,26
110,05
109,94
109,57
108,65
108,27
107,66
106,49
105,67
104,88
103,60
94,51
92,50
89,70
83,17
80,03
77,34
76,65
76,49
76,38
75,98
75,73
75,07
75,00

Ekipa

Lako demo
Lako demo
Caffe bar Kiss

Lako demo