PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact74993035 785 .pdf


Original filename: 74993035_785.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / Ibex PDF Creator 4.3.7.5/5338 [.NET 2.0]/R, and has been sent on pdf-archive.com on 08/12/2015 at 18:46, from IP address 91.146.x.x. The current document download page has been viewed 838 times.
File size: 131 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

Informacje o transakcji
Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Nadawca:

Winien (Nadawca)
35 1140 2004 0000 3102 7499 3035
MBANK S.A.
PAWEŁ OŁÓW
UL.DASZYŃSKIEGO 3A M.37
16-400 SUWAŁKI

Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Odbiorca:

Ma (Odbiorca)
55 1140 2004 0000 3202 7504 7431
MBANK S.A.
KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SPÓŁKA
AKCYJNA
UL.ŚW. MARCIN 73 M.6
61-808 POZNAŃ POLSKA

Tytuł operacji:
Rodzaj operacji:
Nr referencyjny operacji:

TR-U9Z-8JZASX DLA PORTAL YOY.TV
PRZELEW MTRANSFER WYCHODZACY
74993035-000000785

Data operacji:
Data księgowania:
Kwota przelewu:

2015-11-30
2015-11-30
1,00 PLN

Data wystawienia dokumentu:    2015-12-08
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie złożenia dyspozycji. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo
Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

mBank S.A. Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 . www.mBank.pl
mLinia: 801 300 800, +48 (42) 6 300 800


Document preview 74993035_785.pdf - page 1/1

Related documents


ekonto 45048120 989
tomek tomm sp ata do altusrisk
66672177 684
62830281 247
62830281 247 1
72307826 1747


Related keywords