PROGRAM konf. Grupa rówieśnicza 4 grudzień .pdf

File information


Original filename: PROGRAM konf. Grupa rówieśnicza - 4 grudzień.pdf
Author: RENIA

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 10/12/2015 at 09:43, from IP address 178.43.x.x. The current document download page has been viewed 595 times.
File size: 470 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


PROGRAM konf. Grupa rówieśnicza - 4 grudzień.pdf (PDF, 470 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


PROGRAM KONFERENCJI OGÓLNOPOLSKIEJ

dnia 4 grudnia 2015 roku

Grupa rówieśnicza w procesie wychowawczym – zalety i zagrożenia
PATRONAT HONOROWY
Dr Barbara Dagmara Niziołek - Profesor Oświaty
Organizatorzy
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

Instytut Pedagogiki - Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą
Koło Naukowe Doktorantów KUL "ARS EDUCANDI"
Miejsce: ul. Mościckiego 27, Tarnów

9.00- rejestracja uczestników

9.30 - rozpoczęcie konferencji i słowo wstępne
Prowadzący: dr Barbara Dagmara Niziołek- Profesor OświatyRola grupy rówieśniczej w procesie wychowania – mgr Tomasz Kowal (KUL)Harcerstwo i jego oddziaływanie wychowawcze na jednostkę – mgr Karolina Sigda (KUL)Grupa rówieśnicza determinantem rozwoju edukacyjnego dziecka w wieku przedszkolnym –
mgr Magdalena Grabowska- Stec(KUL)Grupa rówieśnicza jako sposób spędzania wolnego czasu przez adolescentów- dr Anna Graboś- Złotek (KUL)Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze oddziaływań interpersonalnych–
mgr Elżbieta Krynicka (KUL)Wychowawczy plan działania w procesie edukacyjnym młodzieży gimnazjalnej –
mgr Ewa Śliwińska(KUL)Grupa rówieśnicza jako środowisko nabywaniakompetencji społecznych młodzieży –
mgr Patrycja Sadło (KUL)Proces socjalizacji jako płaszczyzna analizy funkcjonowania młodzieżowych grup rówieśniczych –
lic. Jowita Berdzik (WSGE im. Alcide de Gasperi w Józefowie)Rola grupy rówieśniczej w inicjacji i dystrybucji narkotyków wśród młodzieży –
mgr Renata Matusiak (KUL)
1Zagrożenia wychowawcze wynikające z działalności sekt– mgr Łukasz Burliga
(Akademia Ignatianum w Krakowie)Zjawisko agresji wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym – rozpoznawanie i przeciwdziałaniedr Ewa Kopeć (Uczelnia Warszawska im. MSC)Zagrożenia prawne wynikające z funkcjonowania młodego człowieka w grupie rówieśniczej –
mgr Anna Zdańska-Burliga(Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)Uczeń niepełnosprawny- szkoły integracyjne czy specjalne– mgr Tomasz Słapczyński (URz)Dzieci z niepełnosprawnością w relacjach rówieśniczych– mgr Anna Bernacka
(Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie)Znaczenie grupy rówieśniczej w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego –
mgr Aleksandra Piskorowska (KUL)Grupa rówieśnicza a wzorce wyniesione z domu rodzinnego – mgr Justyna A. Gutka (KUL)Grupa rówieśnicza w kształtowaniu hierarchii wartości młodego człowieka –
mgr Radosław E. Skakuj (KUL)
PREZENTACJA PLAKATÓW NAUKOWYCH:mgr Renata Matusiak (KUL):
1. Odrzucenie przez grupę jako czynnik zwiększający ryzyko uzależnień wśród młodzieży.mgr Łukasz Burliga (Akademia Ignatianum w Krakowie) pod tytułem:
1. Zalety formacji młodzieżowych we wspólnotach religijnych.
2. Stowarzyszenia i kluby sportowe i ich wpływ na rozwój młodzieży.mgr Anna Zdańska - Burliga (Akademia Jana Długosza w Częstochowie) pod tytułem:
1. Harcerstwo i jego wpływ na wychowanie patriotyczne i prawne młodzieży.
2. Obowiązki i uprawnienia opiekuna sprawującego pieczę nad grupą rówieśniczą.mgr Tomasz Słapczyński ( Uniwersytet Rzeszowski) pod tytułem:
1. Otoczenie dziecka w wieku przedszkolnym.

Podsumowanie i wnioski. Zakończenie konferencji.
Komitet Naukowy
Prof. nzw. dr hab. Edmund Juśko, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Barbara Wolny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Barbara Dagmara Niziołek, Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Dr Monika Kapuścińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Ewa Kopeć, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dr Mikołaj Krasnodębski, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

2


Document preview PROGRAM konf. Grupa rówieśnicza - 4 grudzień.pdf - page 1/2

Document preview PROGRAM konf. Grupa rówieśnicza - 4 grudzień.pdf - page 2/2

Related documents


program konf grupa r wie nicza 4 grudzie
ewelina michta cv
seminarium 23 listopada 2017
konferencja 2017
oferta2014
pk 32 paglia

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file PROGRAM konf. Grupa rówieśnicza - 4 grudzień.pdf