Marketing usług logistycznych WYKŁAD 18.10.2015 .pdf

File information


Original filename: Marketing usług logistycznych WYKŁAD_18.10.2015.pdf
Title: Marketing usług logistycznych
Author: Justyna Staszak

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® PowerPoint® 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 14/12/2015 at 16:26, from IP address 193.227.x.x. The current document download page has been viewed 683 times.
File size: 1.8 MB (154 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Marketing usług logistycznych WYKŁAD_18.10.2015.pdf (PDF, 1.8 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Marketing
usług logistycznych
dr Justyna Staszak-Winkler

Marketing?

• Według H. Mefferta marketing to planowanie,
koordynacja i kontrola wszystkich działań
przedsiębiorstwa ukierunkowanych na aktualne
i potencjalne rynki zbytu.
• Według Ph. Kotlera marketing jest to proces społeczny,
dzięki któremu jednostki i grupy otrzymują to, czego
potrzebują i pożądają, wytwarzając produkty i
wymieniając je z innymi podmiotami.

Definicje marketingu

• Według American Marketing Association (AMA)
„Marketing jest procesem planowania i
urzeczywistnienia koncepcji produktu (idei, dóbr, usług),
cen, promocji i dystrybucji prowadzących do wymiany
realizującej cele jednostek i organizacji”

Definicje marketinguWedług L. Garbarskiego, I. Rutkowskiego, W.Wrzoska
marketing to celowy sposób postępowania na rynku oparty
na zintegrowanym zbiorze instrumentów i działań oraz
orientacji rynkowej.Według P. Druckera „Marketing jest sprawą tak
podstawową, iż nie może być traktowany jako osobna
dziedzina w gospodarce przedsiębiorstwa, jako
przykładowo produkcja czy polityka kadrowa. Marketing
pojawia się, gdy całe przedsiębiorstwo traktowane jest z
perspektywy osiągniętych wyników, czyli z perspektywy
klienta”

Definicje marketingu

Według Ph.Kotlera „celem marketingu nie jest
maksymalizacja satysfakcji klienta. Najkrótsza definicja
marketingu , jaką znam, to zyskowne zaspokajanie
potrzeb. Celem marketingu jest tworzenie wartości dla
klienta w zamian za zysk. To prawda, że relacje z
klientem załamią się, jeśli wartość zniknie. Należy wciąż
generować więcej wartości dla klienta, jednak nie
oddawać wszystkiego. To bardzo subtelna równowaga”

Cel marketingu

• Nabywca (jego obecne i przyszłe potrzeby) i rynek są
punktami wyjścia w procesie tworzenia struktury
marketingu.
• Faza przygotowania instrumentów i działań opiera się
na badaniach o szerokim zakresie, rozpoczynających się
od badania popytu i postępowania nabywców.
• Faza uruchamiania instrumentów i działań opiera się na
wykorzystaniu szerokiego zespołu instrumentów
i czynności oddziałujących na zjawiska rynkowe
w sposób zintegrowany.

Założenia funkcjonowania
marketingu

Przyczyny rozwoju
marketingu?

• zmiana orientacji firm: z orientacji na produkt naorientację na rynek (popyt) i odbiorcę;
rozwój produkcji masowej, wieloseryjnej;
trudności w sprzedaży konkretnego produktu lub
grupy produktów;
narastanie zjawiska konkurencji;
liberalizacja handlu międzynarodowego oraz
stopniowa likwidacja barier w handlu zagranicznym;
powstanie międzynarodowych ugrupowań
integracyjnych, czyli ponadnarodowych rynków zbytu;

Przyczyny rozwoju marketingu


Related documents


marketing us ug logistycznych wyk ad 18 10 2015
od alicji
plan
raport mgenerator short
infradzwieki stan 2016
sciaga 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Marketing usług logistycznych WYKŁAD_18.10.2015.pdf