Direktor produkcije .pdf

File information


Original filename: Direktor_produkcije.pdf
Title: gospodinZoranPetrović
Author: Test

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 15/12/2015 at 12:19, from IP address 217.169.x.x. The current document download page has been viewed 355 times.
File size: 213 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Direktor_produkcije.pdf (PDF, 213 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Ako želite izazove i dinamičan posao na televiziji koja je u razvoju i koja ima postavljene visoke
ciljeve, pridružite se mladom i kreativnom timu. Zbog proširenja obima posla potreban nam je:

DIREKTOR PRODUKCIJE
Uslovi:VII stepen stručne spreme (Filmska i TV produkcija)
Naglašena kreativnost, organizacione i rukovodeće sposobnosti
Sposobnost određivanja prioriteta i rada na efikasan način i pod pritiskom
Poznavanje tehnologije proizvodnje i emitovanja TV programa, pružanja i prenosa audiovizuelnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektronskih publikacija
Poznavanje medijskog spektra u Srbiji, regionu i šire
Najmanje 7 godina radnog iskustva na televiziji ili u produkcijskoj kući i najmanje 3 godine
radnog iskustva na poziciji Direktora produkcije

Opis posla:


Rukovodi svim poslovima i procesima koji se obavljaju u Sektoru produkcije i obezbeđuje
uslove za realizaciju radnih zahteva/naloga
Vrši nadzor nad zaposlenima u okviru Sektora produkcije
Kontaktira i predlaže angažovanje konsultanata iz oblasti proizvodnje programa
Iznosi ideje za nove projekte i razmatra ideje zaposlenih u svom sektoru
Vodi računa o dokumentaciji u svom sektoru
Prati i analizira dnevne, sedmične i mesečne izveštaje zaposlenih u svom sektoru
Supervizira proizvodnju emisija “HAPPY” televizije i naručuje izradu emisija od strane
drugih produkcijskih kuća ukoliko se pokaže potreba za istim
Redovno analizira ostvarene rezultate, tržišne uslove i predlaže mere za unapređenje
proizvodnje
Prati troškove proizvodnje svih emisija
Obezbeđuje racionalnu proizvodnju programa u sopstvenoj i spoljnoj produkciji
Nadgleda i odobrava korišćenje tehnike prema trećim licima
Podnosi redovne izveštaje o projektima u proizvodnji programa
Odabira i određuje producente i režisere projekata, kako od stalno zaposlenih, tako i
spoljnih saradnika, za sve produkcije unutar i van televizije
U saradnji sa producentima određuje tehničko osoblje angažovano na projektima
Angažuje spoljne saradnike
Organizuje treninge i obuku kadrova
Koordinira rad sa ostalim sektorima, radi postizanja maksimalnog efekta i efikasnosti
procesa rada

Vašu prijavu sa biografijom možete poslati na e-mail: ljudski.resursi@happytv.rs
Rok za prijavu 3 nedelje od dana oglašavanja.


Document preview Direktor_produkcije.pdf - page 1/1


Related documents


direktor produkcije
sqlpriru nik
26 07 2006
evropa dru benogeografski oris
trgovac kucanske potrepstine malisic mp 1
trgovac kucanske potrepstine malisic mp 2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Direktor_produkcije.pdf