PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactbelevingsenquete los NL zandmotor .pdf


Original filename: belevingsenquete-los-NL-zandmotor.pdf
Author: Fesp

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 17/12/2015 at 11:58, from IP address 136.231.x.x. The current document download page has been viewed 416 times.
File size: 221 KB (5 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Veldformulier Belevingsenquête (NL)
Eerste deel zelf invullen zonder de respondent te vragen.
Eventeel achteraf invullen.
Vul je naam en de datum in:
Naam enquêteur: …………………………
Datum: ………………………………….….
Dagdeel, kruis aan:
o Voor 12.00 uur
o Na 12.00 uur
Geslacht van respondent
o Man
o Vrouw
Totale groepsgrootte, inclusief kinderen:
o Alleen
o 2 personen
o 3 personen
o 4 personen of meer
Honden?
o Aankruisen indien vergezeld van één of meerdere honden
=========================================================================
Goedemorgen/ goedemiddag. Wij zijn in opdracht van de Provincie Zuid-Holland bezig met een
onderzoek naar het gebruik van dit gebied. Kan ik hierover enkele vragen stellen?
1. Weet u dat het brede stand hier Zandmotor heet?
o Ja
o Nee
2. Hoe bent u op de hoogte geraakt van het brede stand hier?
o over gelezen in …….…………..…….. (vul in)
o van gehoord via vrienden/bekenden
o ik wist niet dat hier een breed stand is (ook: u vertelt het mij zojuist)
o anders, namelijk ………………………. (vul in)
3. Weet u wat de Zandmotor inhoudt? Waar het toe dient en hoe het werkt?
o Ja (als respondent weet dat het voor veiligheid is en dat het opgespoten zand van het
brede stand zich verdeeld over de kustlijn)
o Deels (als respondent wel weet dat het om een breed strand gaat voor de veiligheid,
maar verder niet weet hoe het werkt)
o Nee, (als de respondent geen idee heeft of dingen noemt die niet kloppen)
(bijvoorbeeld: voor recreatie-doeleinden of natuur-ontwikkeling)
4. Bent u vanuit uw woonplaats hierheen gekomen?
o Ja
o Nee, vanuit mijn vakantieadres / tijdelijke verblijfplaats

1

5. Op welke manier of met welk vervoermiddel bent u naar het strand gekomen? (enquêteur: indien meerdere vervoermiddelen, dan vervoermiddel noteren waarmee de
grootste afstand is afgelegd)
o Auto
o Motor
o Bus en/of trein (=OV, openbaar vervoer)
o Fiets of mountainbike
o Bromfiets/ scooter
o Te voet
o Anders, namelijk …
6. Kunt u aangeven hoe vaak u de afgelopen 12 maanden op het strand tussen Ter Heijde en Kijkduin (de zandmotor) bent geweest, inclusief dit bezoek?
o 1 keer (dit bezoek is de eerste keer) -> ga door naar vraag 10; 9 volgt uit observatie
o 2 tot 3 keer
o 4 tot 5 keer
o 5 tot 10 keer
o Meer dan 10 keer
o Weet niet
7. Op welke dag van de week en op welk tijdstip bezoekt u meestal de zandmotor?
(meerdere antwoorden mogelijk)
o Door de week, ’s ochtends
o Door de week, ’s middags
o Door de week, ’s avonds
o In het weekend, ’s ochtends
o In het weekend, ’s middags
o In het weekend ’s avonds
o Alle dagdelen
o Weet niet
8. In welke seizoenen komt u bij de zandmotor? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Lente
o Zomer
o Herfst
o Winter
o Alle seizoenen
o Weet niet
9. Welke activiteit of activiteiten onderneemt u meestal tijdens uw bezoek aan de
zandmotor? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Wandelen
o Natuur bezoeken (motief) (WN)
o Dieren spotten (motief) (WD)
o Hond uitlaten (HU)
o Fietsen/ mountainbiken (F)
o Zwemmen/ zonnen/ luieren (ZG)
o Naakt recreëren/ nudistenstrand (ZN)
o (golf-, kite-, wind-) surfen (S)
o Varen (VR)
o Hardlopen (HL)
o Vliegeren (VG)
o Horeca bezoeken: op het strandterras zitten (niet alleen ‘even een ijsje halen’)(T)
o Anders, namelijk…………………………………(vul in) (A..)

10.
o
o
o
o
o
o

Hoeveel tijd brengt u vandaag bij benadering door op de zandmotor?
½ uur
½ - 1 uur
1 - 2 uur
4 uur
Meer dan 4 uur
Weet niet

11.
o
o
o
o
o
o

Wat is de belangrijkste reden voor uw bezoek van vandaag? (één antwoord mogelijk)
Gezelligheid; samen op stap zijn
Uitdaging; fysieke inspanning
Er even tussen uit zijn; batterij opladen
Uit interesse voor het gebied
Opgaan in de natuur; natuurbeleving
Weet niet

oordeel over
10

9

8

7

6

5

4

3

m.b.t.

2

de Zandmotor

Een schoon strand
Een goede leefomgeving
voor dieren
Rust en ruimte
Aanwezigheid van regelgeving*
Veiligheid op het strand
Veiligheid in het water
Gedragingen van mederecreanten
Beschikbaarheid van
voorzieningen zoals horeca, parkeergelegenheid,
etc.
Algemeen cijfer voor de zandmotor
*Met regelgeving wordt bedoeld: wat wel en niet mag: aanwijzingsborden, zones e.d.

3

0 (geen)

Wat is nu uw

1

langrijk (EB)

Heel erg be-

Belangrijk (B)

(GB)

Gemiddeld

voor de Zandmotor

(NB)

Hoe belangrijk vindt u

Niet belangrijk

12. Kunt u voor de onderstaande onderdelen aangeven of u dit belangrijk vindt voor de
zandmotor? En ook uw beoordeling van de zandmotor voor dit onderdeel (in een
rapportcijfer)?

13. Alleen per onderdeel met een onvoldoende (<6) in bovenstaande tabel navragen:
Waarom geeft u dit onderdeel een onvoldoende? (max. 3 ergernissen opschrijven)
o Schoon strand: …
o Een goede leefomgeving voor dieren: …
o Rust en ruimte: …
o Regelgeving: …
o Veiligheid op het strand: …
o Veiligheid in het water: …
o Gedragingen mede recreanten: …
o Beschikbaarheid voorzieningen: …
14. Kunt u op onderstaande kaart aangeven welk deel van de zandmotor u vaak bezoekt? (zet een kruisje bij de zonenummers die de respondent bezoekt)
1

15.
o
o
o

2

3

4

5

6

7

8

Komt u wel eens in het aangrenzende duingebied Solleveld?
Ja, ongeveer ….. keer per jaar (getal noteren)
Nee -> door naar vraag 18
Weet niet -> door naar vraag 18

16.
o
o
o

Wat doet u als u in Solleveld bent?
Ik wandel daar
Ik neem deel aan een excursie
Ik fiets/ loop over het schelpenpad en/of het fietspad van Ter Heijde naar het schelpenpad
o Ik steek door naar het strand/ ik neem de kortste weg door Solleveld
o Anders, namelijk…

17. Beschikt u over een jaarkaart voor Solleveld, en zo nee staat u op de wachtlijst?
(enquêteur: indien bezoeker er naar vraagt, de jaarkaart (ook wel passe-partout genoemd)
kan worden aangevraagd via het Zuid-Hollands Landschap)
o Ja, ik heb een jaarkaart
o Nee, ik heb geen jaarkaart en sta wel op de wachtlijst
o Nee, ik heb geen jaarkaart en sta niet op de wachtlijst
18. Met de volgende vragen willen wij u graag beter leren kennen. Welke 2 karakterkenmerken passen het beste bij u? (Laat de respondent de toonkaart zien en noteer de
twee kenmerknummers die hij/zij noemt)

19. Wat is uw eerste associatie bij de Zandmotor? Of, waar denkt u aan bij de Zandmotor? (vul 2 trefwoorden in)
……………………………………………………………………………………………

20. Wat is uw postcode? (geen huisnummer)

21. Wat is uw geboortejaar? (geen datum)

22.
o
o
o
o
o
o
o

Wat is uw hoogst genoten opleiding? (vink 1 vakje aan)
(1) Geen onderwijs / basisonderwijs
(2) LBO/ VBO/ VMBO (kader- en beroepsgerichte leerweg)
(3) MAVO/ eerste 3 jaar HAVO en VWO/ VMBO (theoretische en gemengde leerweg)
(4) MBO (middelbaar beroepsonderwijs)
(5) HAVO en VWO bovenbouw / WO en HBO-propedeuse
(6) HBO / WO-bachelor of kandidaats
(7) WO-doctoraal of master

23. Als er minder of geen recreanten worden toegelaten op de Zandmotor, dan heeft de
natuur meer kans om zich te ontwikkelen. Er kunnen zich dan kleine duintjes vormen en er ontstaat een geschikte broedplek voor vogels. Op deze foto’s is te zien
hoe dit er ongeveer uitziet. Vindt u deze natuur aantrekkelijker dan de huidige
Zandmotor? (toon respondent de foto’s)
o Ja, aantrekkelijker
o Nee, minder aantrekkelijk
o Nee, even aantrekkelijk
24. Een consequentie van de ontwikkeling van deze natuur is dat (delen van) de Zandmotor wordt afgesloten voor recreanten. U kunt de zandmotor dan alleen vanaf het
doorgaande strand beleven. Is dat voor u acceptabel?
o Ja, dat is acceptabel
o Nee, dat is niet acceptabel

DANK UW WEL VOOR UW MEDEWERKING!

5


Related documents


belevingsenquete los nl zandmotor
charlotte
de grazerpaardfeiten en fabels over fructaan
solcon privacy en de cloud
solcon privacy en de cloud
milieupraat mei 2014


Related keywords