PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactmtahan nəticə vərəqi (7 ci siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r.pdf

Page 1 2 34521

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərTərSınaq

Tarix: 20.12.2015
BDAADACDDA

BECABAECDD
Ad: LeMAN

Azərbaycan dili

Soyad: ALLAHVERDİYE
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 5900045
Məktəb: 101
Sinif: 7

Fizika

Variant:

BAL
YER

Kimya

280

3

EEBDDAECDD
-+---+++++

+++---

CADDEAABCD

ACAEBBCAED

CADDEAABA

Tarix

ACAEBECAED

++++++++-

+++++-++++

CDCADBECCC

DBACECADBC
D ECE AD C

C

D A

+

- -

+ -++ ++ +

DECBCBBCBA

ACDCBBACBC

Coğrafiya

EEB BEBCBB

A

EBBC

-+- --+++-

+

-++-

BDCAEBEBCD

CBACBCACBA

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

DACACC

Biologiya

CA B

D

++ +

+

Xarici dil

Həyat bilgisi

CBACBCACB
+++++++++

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

6

8

1

4

3

9

6

4

9

3

53

SƏHV

4

1

2

5

3

1

1

0

0

2

19

XALİS

5

7,75

0,5

2,75

2,25

8,75

5,75

4

9

2,5

48,25