PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactAngelescu Tratat de Patologie Chirurgicala .pdf


Original filename: Angelescu - Tratat de Patologie Chirurgicala.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by ABBYY FineReader / Adobe Acrobat 6.0, and has been sent on pdf-archive.com on 10/01/2016 at 10:32, from IP address 109.103.x.x. The current document download page has been viewed 7426 times.
File size: 39.5 MB (3206 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


TRATAT

de

PATOLOGIE
CHIRURGICALĂ
Sub redacţia: Nicolae ANGELESCU

O

M
EDITURA MEDICALA
Bucureşti, 2003

CUPRINS

VOLUMUL I
LISTA AUTORILOR

3

PREFAŢĂ

19

SCURT ISTORIC AL CHIRURGIEI
CHIRURGIA MONDIALA
N. Angelescu, S. Constantinoiu
CHIRURGIA ROMÂNEASCA
N. Angelescu, E. Târcoveanu

21
21

ELEMENTE DE BIOLOGIE CELULARA Şl MOLECULARĂ
L.M. Popescu. M.E. Hinescu
NOŢIUNI DE ONCOLOGIE GENERALĂ
/. Bălănescu, Angela Şandru
MODIFICĂRI PRECURSOARE (DE GRANIŢĂ) SAU PRECANCERELE ÎN ONCOLOGIE
/. Bâlănescu, Rodica Anghel
EXPLORĂRI MODERNE ÎN CHIRURGIE
E. Târcoveanu, V. Rusu, M. Grigoraş, Cipriana Ştefănescu

29
41
59
109
113

NOŢIUNI DE ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICA
D.A. Cristian

165

NOŢIUNI DE ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ TERAPEUTICĂ
N. lordache, F. Turcu, I. Dima, S. Omer

177

NOŢIUNI DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICA
S. Duca

187

TULBURĂRILE HOMEOSTAZIEI
D Tulbure, Daniela Droc

221

HEMORAGIE, HEMOSTAZA, TRANSFUZIE
HEMORAGIE
A. Mogoşanu, D. Săndec
HEMOSTAZA
A. Mogoşanu, D. Săndec
TRANSFUZII
A. Mogoşanu, D. Săndec

265
265
271
295

REECHILIBRAREA HIDRO-ELECTROLITICA A BOLNAVULUI CHIRURGICAL
A. Mogoşanu, D. Săndec

301

NUTRIŢIA BOLNAVULUI CHIRURGICAL
A. Mogoşanu, D. Săndec

309

RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE

315

N. Mircea
MONITORIZAREA |N CHIRURGIE Şl TERAPIE INTENSIVĂ
N. Mircea

327

ŞOCUL

349

/. Acalovschi

ANESTEZIA
N. Mircea

371

TRATAT DE PATOLOGIE CHIRURGICALĂ
RISCUL OPERATOR
Ş. Bancu

419

PREGĂTIREA PREOPERATORIE A BOLNAVULUI CHIRURGICAL
M. Angelescu

421

ÎNGIJIRI POSTOPERATORII GENERALE Şl SPECIFICE
FI. Jictneanu

429

COMPLICAŢII POSTOPERATORII
Ş. Bancu

445

ASEPSIA Şl ANTISEPSIA
T. Burcoş

461

INFECŢIA CHIRURGICALĂ
N. Angelescu

475

INFECŢII NOSOCOMIALE
D. Mogoş, I. Vasile

505

ANTIBIOTERAPIA ÎN CHIRURGIE
R. Palade, M. Grigohu

515

PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A MÂINII
TRAUMATISME ALE MÂINII
Plăgile mâinii
FI. Isac
Traumatisme osteo-articulare ale mâinii
FI. Isac
Traumatismele tendoanelor mâinii
FI. Isac, Aurelia Isac
Traumatismele nervilor mâinii
FI. Isac
AMPUTAŢII TRAUMATICE ALE MÂINILOR Şl DEGETELOR
N. Antohi. FI. Isac
INFECŢII ALE MÂINII Şl DEGETELOR
FI. Isac

527
527
527
531
538
547
556
566

TRAUMATISME ALE PĂRŢILOR MOI
R. Palade, M. Grigohu

575

TUMORI MALIGNE ALE PIELII

585

FI. Isac, Ileana Boiangiu
TUMORI ALE ŢESUTURLOR MOI
V. Constantinescu
POLITRAUMATISME
G. lonescu, CI. Turculeţ

593

ARSURI
ARSURI TERMICE
FI. Isac, Aurelia isac, T. Bralu, Cristina Brezeanu
LEZIUNI PRIN CURENT ELECTRIC
FI. Isac, Cristina Brezeanu
ARSURI CHIMICE
FI. Isac, Cristina Brezeanu

653
653
704

TRAUMATISME PRIN FRIG

717

615

710

FI. Isac
TUMORI ALE CAPULUI Şl GÂTULUI
Z. Popovici
PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A TORACELUI
ANATOMIA CHIRURGICALĂ A TORACELUI
M. Vlad
MALFORMAŢIILE CONGENITALE ALE PERETELUI TORACIC
B.C. Coman
TRAUMATISMELE TORACELUI
M. Beuran, F. M. lordache. M.D. Venter
PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A PERETELUI TORACIC
Infecţiile peretelui toracic
A. Nicodin
Traumatismele toracice complexe
A. Nicodin
Tumorile peretelui toracic
A. Nicodin

727
795
795
810
820
846
846
849
849

CUPRINS
PLEUREZIILE PURULENTE
T. Horvat
REVĂRSATE PLEURALE MALIGNE
C. Savu
TUMORILE PLEURALE PRIMITIVE

859

CHILOTORAXUL
/. Cordoş
CHISTUL HIDATIC PULMONAR
B.C. Coman
CARCINOIDUL BRONŞIC
T. Horvat, CI. Nistor
NODULUL PULMONAR SOLITAR
/. Cordoş
TUMORILE PULMONARE BENIGNE
CI. Nislor
CANCERUL BRONHOPULMONAR
T. Hon/at, A. Nicodin
PNEUMOTORAXUL SPONTAN
CI. Nislor
SUPURATIILE BRONHOPULMONARE
Al. Botianu
CHIRURGIA TUBERCULOZEI PULMONARE
A. Aldea, Cristina Pâslariu
PATOLOGIA CHIRURGICALA A MEDIASTINULUI
T. Hon/at, A. Nicodin, M. Ţeţu
PATOLOGIA CHIRURGICALA A DIAFRAGMULUI
R. Cotulbea, F. Ghelase

880

A. Nirsdin

CHIRURGIA CARDIACA Şl A AORTEI TORACICE
SCURT ISTORIC
V. Căndea
NOŢIUNI DE ANATOMIA CORDULUI
V. Cândea, A. Vasilescu
BOLILE CARDIACE CONGENITALE
Defectul septal atrial
V. Cândea
Defectul septal ventricular
R. Vasile, S. Săndică
Tetralogia Fallot
V. Cândea, R. Vasile, G. Tinică
Coarctaţia de aortă
H. Moldavan, B. Rădulescu
CIRCULAŢIA EXTRACORPOREALA (CEC) SAU BYPASS-UL CARDIO-PULMONAR
V. Cândea, E. Săndicâ
PROTECŢIA MIOCARDULUI iN TIMPUL OPERAŢIILOR CARDIO-VASCULARE SUB CEC
V. Cândea, E. Săndică
BOLILE VALVULARE CÂŞTIGATE
Leziunile valvei mitrale
V. Cândea, D. Gherghiceanu, A. Vasilescu
Leziunile dobândite ale valvei aortice
V. Cândea
Patologia dobândită a valvei tricuspide
V. Cândea
ÎNLOCUITORI VALVULARI
D. Gherghiceanu, B. Rădulescu
DISFUNCŢIILE PROTEZELOR VALVULARE CARDIACE
V. Cândea, D. Gherghiceanu. A. Vasilescu
REVASCULARIZAREA MIOCARDICA CHIRURGICALA
V. Cândea, R. Vasile, G. Tinică
TUMORILE CARDIACE
V Cândea, A. Vasilescu
TRAUMATISMELE CORDULUI
V. Cândea, A. Vasilescu
2

Tral.it de chirurgie, voi I

870
875

883
893
901
904
907
949
953
973
996
1024

1039
1039
1040
1050
1050
1053
1058
1062
1066
1071
1073
1073
1082
1089
1096
1098
1104
1115
1120

9

TRATAT DE PATOLOGIE CHIRURGICALĂ
BOLILE PERICARDULUI
D, Gherghiceanu, H. Moldovan, B. Rădulescu
ANEVRISMELE AORTEI TORACICE
V Cândea, D. Gherghiceanu, H. Moldovan
DISECŢIA AORTEI
V. Cândea. D. Gherghiceanu, H. Moldovan
LEZIUNILE VASELOR MARI (CENTRALE)
V. Cândea, A. Vasilescu
TRANSPLANTUL CARDIAC
V. Căndea
PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A SÂNULUI
ANATOMIA Şl FIZIOLOGIA SÂNULUI
N. Mea
ANOMALII ALE SÂNULUI
N. Jitea
TRAUMATISMELE SÂNULUI
N Jitea
INFECŢII ACUTE Şl CRONICE ALE SÂNULUI
N. Jitea
TUMORI BENIGNE ALE SÂNULUI
N Jitea
STÂRI PRECANCEROASE ALE SÂNULUI
N. Jitea
CANCERUL SÂNULUI
/. Bălănescu, Al. Blidaru
RECONSTRUCŢIA SÂNULUI DUPÂ MAMECTOMIE
FI. Isac. Ileana Boiangiu
PATOLOGIA CHIRURGICALA A GLANDELOR ENDOCRINE
PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A TIROIDEI
Date de anatomie şi fiziologie
F Ghelase. S.T.M. Ghelase
Bolile inflamatorii ale tiroidei
F. Ghelase
Guşile
F. Ghelase
Hiperliroidiile
F. Ghelase
Cancerul tiroidian
M.R Diaconescu
PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A GLANDELOR PARATIROIDE
M.R. Diaconescu
PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A TIMUSULUI
Timusul şi miastenia gravis
Lidia Andriescu
Chisturile timice
Lidia Andriescu
Tumorile timusului
T. Horvat, A. Nicodin, M. Ţeţu
PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A GLANDELOR SUPRARENALE
C Dragomirescu, M. Coculescu, C. Copăescu, S.B. Catrina, R. Munteanu
PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A PERETELUI ABDOMINAL
HERNIILE ABDOMINALE
M. Ciurea
EVENTRAŢIILE
M. Ciurea
EVISCERAŢIILE
M. Ciurea
PATOLOGIA CHIRURGICALA A ESOFAGULUI
ANATOMIA Şl FIZIOLOGIA ESOFAGULUI
S. Oprescu, ş. Neagu
EXPLORAREA ESOFAGULUI
S. Oprescu, C. Şavlovschi
TRAUMATISMELE EŞOFAGIENE
S. Oprescu, C. Şavlovschi

10

1128
1135
1141
.'

1148
1153
1163
1163
1171
1174
1176
1179
1185
1187
1207
1213
1213
1213
1215
1219
1229
1239
1253
1271
1271
1277
1277
1280
1303
1304
1317
1320
1323
1323
1328
1333

CUPRINS
ACHALAZIA CARDIEI
S. Oprescu, C. Şavlovschi
REFLUXUL GASTRO-ESOFAGIAN
Cristina Dăscălescu
ESOFAGITELE
Z. Popovici
HERNIILE HIATALE
S. Constantinoiu
PATOLOGIA TUMORALA A ESOFAGULUI
S, Constantinoiu. I.N. Mateş
PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A STOMACULUI Şl DUODENULUI
STOMACUL
ANATOMIA Şl FIZIOLOGIA STOMACULUI
t. Vereanu, I. Brezean, H. Doran
DILATAŢIA ACUTĂ A STOMACULUI
'. Vereanu, I. Brezean
GASTRITA ACUTĂ HEMORAGICĂ Şl EROZIVĂ
/. Vereanu, H. Doran
GASTRITA DE REFLUX
/. Vereanu, H. Doran
GASTRITA ACUTA FLEGMONOASĂ
/. Vereanu, l. Brezean
BOALA MENETRIERE
/. Vereanu, l. Brezean
DIVERTICULOZA GASTRICĂ
/. Vereanu
VOLVULUSUL GASTRIC
C. Radu, Tr. Pătraşcu
ULCERUL GASTRIC
C. Radu, Tr. Pătraşcu
TUMORI GASTRICE
N. Angelescu
CANCERUL DE BONT GASTRIC
V. Constantinescu. l. Timaru
DUODENUL
ANATOMIA Şl FIZIOLOGIA DUODENULUI
C. Dimitriu
ULCERUL DUODENAL
C. Radu, T. Pătraşcu
MEGADUODENULSECUNDAR
N. Angelescu
DIVERTICULI DUODENALI
N. Angelescu
STENOZELE DUODENALE SECUNDARE
N Angelescu
TUMORI DUODENALE
N. Angelescu
PATOLOGIA CHIRURGICALA A INTESTINULUI SUBŢIRE
ANATOMIA Şl FIZIOLOGIA INTESTINULUI SUBŢIRE
A. Cucu
BOALA DIVERTICULARĂ A INTESTINULUI
A. Cucu

SOMACROHN A INTESTINULUI

A. Cucu
ENTERITADE IRADIERE
A. Cucu
SINDROMUL DE MALABSORBŢIE
C. Pleşa
TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL OBEZITĂŢII
C. Pleşa
TUBERCULOZA INTESTINALĂ
C. Pleşa
TUMORILE INTESTINULUI SUBŢIRE
C. Pleşa

1346
1351
1363
1381
1391
1415
1415
1415
1425
1427
1430
1432
1434
1436
1438
1442
1455
1482
1490
1490
1498
1516
1518
1522
1525
1531
1531
1538

1542
1552
1556
1563
1573
1578

TRATAT DE PATOLOGIE CHIRURGICALĂ

PATOLOGIA CHIRURGICALA A APENDICELUI
A. Jecu

1593

PATOLOGIA CHIRURGICALA A COLONULUI
ANATOMIA Şl FIZIOLOGIA COLONULUI
FI. Popa
DIVERTICULOZACOLONICA
FI. Popa
MEGADOLICOCOLONUL LA ADULT
FI. Popa
COLITA PSEUDOMEMBRANOASA
FI. Popa
COLITE PARAZITARE
FI. Popa
COLOPATIA POSTIRADIERE
FI. Popa
BOALA CROHN A COLONULUI
FI. Popa
ENTEROCOLITA ACUTA NECROZANTA LA ADULT
D. Mogoş, I. Vasile
TUMORI BENIGNE Şl MALIGNE ALE COLONULUI
C. Copoloiu

1617
1617

PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A RECTULUI
ANATOMIA Şl FJ2IOLOGIA RECTULUI
[P.D. Ăndronescu]
PROLAPSUL RECTAL
\P.D Ăndronescu
RECTOCOUTÂ ULCERO-HEMORAGICA
FI. Popa
TUMORILE RECTALE BENIGNE Şl MALIGNE
fP.O. Andronescu]

1689
1689

PATOLOGIE CHIRURGICALĂ ANO-PERINEALĂ
ANATOMIE Şl FIZIOLOGIE
V. Sârbu, T. lusuf
HEMOROIZII
V. Sârfju, T. lusuf
FISURA ANALA
V. Sârbu, T. lusuf
SUPURATIILE PERIANALE
V. Sârbu, J. lusuf
INCONTINENŢA ANALA
V. Sârbu, T. lusuf
TUMORILE BENIGNE Şl MALIGNE ALE ANUSULUI
V. Sârbu, T. lusuf

1729
1729

PATOLOGIA CHIRURGICALA A MEZOURILOR Şl A MARELUI EPIPLOON
GENERALITĂŢI
A. Popovici
PATOLOGIA MEZOURILOR Şl MEZENTERULUI
A. Popovici
PATOLOGIA EPIPLOANELOR
A. Popovici
TUMORI BENIGNE SI MALIGNE ALE MEZOURILOR Şl EPIPLOANELOR
A. Popovici
PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A SPAŢIULUI RETROPERITONEAL
ANATOMIE
A. Popovici
AFECŢIUNI SUPURATIVE ACUTE
A. Popovici
REVĂRSATE LICHIDIENE Şl GAZOASE
A. Popovici
FIBROZA RETROPERITONEALĂ
A. Popovici

12

1623
1631
1636
1638
1641
1643
1650
1656

1696
1702
1708

1734
1743
1746
1752
1757
1765
1765
1767
1777
1787
1799
1799
1802
1806
1810

CUPRINS
MALACOPLAKIA
A. Popovici
TUMORI PRIMITIVE RETROPERITONEALE
A. Popovici

1814

PATOLOGIA CHIRURGICALA A FICATULUI
ANATOMIE, FIZIOLOGIE
O. Creţu, VI. Fluture
ABCESELE HEPATICE
D. Ancuşa, VI. Fluture
CHISTUL HIDATIC HEPATIC
N. Jitea
TUMORI HEPATICE BENIGNE Şl MALIGNE
/. Popescu
HIPERTENSIUNEA PORTALA
E. Brătucu
TRANSPLANTUL DE FICAT
/. Popescu

1827
1827

PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A CAILOR BILIARE EXTRAHEPATICE .
ANATOMIA Şl FIZIOLOGIA CAILOR BILIARE EXTRAHEPATICE
D. Ulmeanu
EXPLORAREA CAILOR BILIARE EXTRAHEPATICE
D. Straja
LITIAZA VEZICULARA
E. Brătucu, D. Ungureanu
LITIAZA CAII BILIARE PRINCIPALE
S. Duca
COLECISTITA ACUTA ALITIAZICA
D. Straja
COLECISTOPATII CRONICE NELITIAZICE
N. Angelescu. M. Angelescu
COLANGITA ACUTA
£. Brătucu, D. Straja
COLANGITA SCLEROASĂ
£ Brătucu
TUMORILE CAILOR BILIARE EXTRAHEPATICE
/. Vereanu

1899
1899

PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A PANCREASULUI
ANATOMIA Şl FIZIOLOGIA PANCREASULUI
C. Dragomirescu, R. Vizeteu

1983
1963

PANCREATITAACUTA

\P.D. Ăndronescu
PANCREATITA CRONICA
\P.D. Andronescul
TUMORILE PANCREASULUI
C. Dragomirescu, M. Liţescu, R. lorgulescu
ICTERUL MECANIC
S. Voiculescu, N. Angelescu

1814

1834
1840
1848
1870
1881

1906
1914
1925
1945
1949
1961
1966
1970

1989
2008
2025

PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A SPLINEI
G. Funariu

2055

ABDOMENUL ACUT CHIRURGICAL
TRAUMATISME
M. Bărbulescu
PERITONITELE ACUTE
V. Păunescu
HEMORAGII DIGESTIVE
T. Burcos
OCLUZII INTESTINALE
N. Angelescu

2092
2093

PATOLOGIE VASCULARA PERIFERICA
PATOLOGIA SISTEMULUI ARTERIAL
Anatomie, fiziologie
A. Andercou

2HI5
2185
2186

2116
2154
2168

13

TRATAT DE PATOLOGIE CHIRURGICALĂ
Fiziologia sistemului arterial
A. Andercou, Ioana Siska, O. Andercou
Traumatisme vasculare
A. Andercou
Anevrismele arteriale
A. Andercou
Fistule arterio-venoase
A. Andercou
Ischemia acuta periferică
A. Andercou
Arteriopatii cronice periferice obstructive
Marina Păcescu
BOLILE VENOASE
A. Jecu
Anatomia venelor membrelor inferioare
Fiziologia circulaţiei venoase a membrelor inferioare
Diagnosticul bolilor venoase
Malformaţii venoase congenitale
Boala varicoasă
Boala tromboembolicâ
Insuficienţa venoasă cronică
PATOLOGIA SISTEMULUI LIMFATIC
I.O. Rada
Anatomie
Fiziologie
Fiziopatologie
Morfopatologie
Clinica edemului limfatic
Explorări paraclinice
Afecţiunile inflamatorii ale structurilor limfatice
Tumori benigne
Tumorile maligne ale vaselor limfatice
PATOLOGIA CHIRURGICALĂ ORTOPEDICĂ
ANOMALII CONGENITALE ALE APARATULUI LOCOMOTOR
N. Gorun
ENTORSE
H. Vermeşan
LUXAŢII
G. Panait
FRACTURI: GENERALITĂŢI
D. Antonescu
'"RACTURILE MEMBRULUI TORACIC
N. ^eorgescu
- ••<>t DEPELVIS Şl ACETABULUM
Fi. Pughel
FRACTURILE MEMBRULUI PELVIN
D.L. Niculescu
TRAUMATISMELE COLOANEI VERTEBRALE
M. Popescu
PATOLOGIA NETRAUMATICÂ A PICIORULUI
D. Poenaru
INFECŢIILE OSULUI
Al. Pop
TUBERCULOZA OSTEO-ARTICULARĂ
T. lonescu, C. Dragosloveanu, N. Mihaitide
TUMORILE OSOASE
D. Stănculescu
PATOLOGIA NEUROCHIRURGICALĂ
INDRODUCERE
Al. Constantinovici, A.V. Ciurea
INVESTIGAŢIILE PARACLINICE NEUROCHIRURGICALE
Al. Constantinovici
HIPERTENSIUNEA INTRACRANIANĂ
A.V. Ciurea

14

2190
2194
2199
2202
2204
2209
2224
2225
2227
2227
2229
2231
2236
2242
2249
2249
2250
2251
2252
2254
2255
2259
2261
2262
2269
2269
2274
2285
2301
2326
2355
2365
2385
2399
2407
2414
2423
2439
2439
2440
2448


Related documents


angelescu tratat de patologie chirurgicala
veronese silvio marco cv 10 01 2017
cv 2
er0990
3 rd meeting   quality and innovation in pancreatic cancer
rev1107 08febbraio2020firenzegoirc


Related keywords