Auxíkova kuchařka na průběh funkce .pdf

File information


Original filename: Auxíkova kuchařka na průběh funkce.pdf
Author: Felix

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 13/01/2016 at 14:05, from IP address 188.75.x.x. The current document download page has been viewed 333 times.
File size: 181 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Auxíkova kuchařka na průběh funkce.pdf (PDF, 181 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Auxíkova kuchařka na průběh funkce. (sry, nebudou tu příklady, 2 lazy)
1) Dostanem funkci ve tvaru y=f(x). Jako první si určíme definiční obor D(f), a ten nás zajímá,
akorát pokud je to lomená funkce (x ve jmenovateli), nebo nějaká píčovina typu
tangens/kotangens, prostě nespojitá funkce. U lomený funkce má obvykle tvar D(f)=R –
{číslo}, u gonimetrický je tam nějak zahrnutá perioda.
2) Spočítám si nulový body (NB), a to tak, že funkci prostě položím rovnu nule. Může bejt jeden,
může jich ale být i víc – záleží na funkci.
3) Spočítám si stacionární bod (SB, je to bod, kde může nastat lokální extrém), a to tak, že funkci
zderivuju (poprvé) a tu derivaci položím rovnu nule. Zase jich může být různý počet, většinou
okolo dvou.
4) Ověřím si, jestli v SB dochází k lokálnímu extrému, a to tak, že funkci podruhé zderivuju, a do
té druhé derivace dosadím postupně všecny SB z kroku 3. Pokud vyjde kladné číslo, je to
minimum, pokud záporné, maximum. Pokud vyjde nula, může se jednat o inflexní bod (IB),
tedy bod, kde se mění průběh funkce vzhledem k tečně (konkávní x konvexní).
5) Pro zjištění průběhu vzhledem k tečně pracuju s druhou derivací. Tu položím rovnu nule, tak
získám inflexní body. Zas jich může být skoro libovolný počet. Mezi inflexní body zařadím i
případné body nespojitosti.
6) Díky IB si už můžu určit, jak vypadá funkce vzhledem k tečně. Inflexní body mi rozsekají
číselnou osu na intervaly, většinou tak 2-4. Z každého intervalu si vyberu jeden bod, který
dosadím do druhé derivace. Pokud je výsledek kladný, je na tom intervalu funkce konvexní a
vice versa.
7) Spočítám si funkční hodnoty pro všechny zajímavé body (NB,SB,IB), to se hodí pro nakreslení
grafu, jelikož to tam bude beztak taky. Teoreticky je to všechno, doc. Dr. RnDr Kopáčková,
CSc by mohla být spokojena.


Document preview Auxíkova kuchařka na průběh funkce.pdf - page 1/1


Related documents


aux kova kucha ka na pr b h funkce 1
srs30 39
srs1 9 stav me reprosustavy
nabijecka
soilmod
srs10 19

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Auxíkova kuchařka na průběh funkce.pdf